ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשרמים בע"מ נגד מוסטיאורט טודור :


בתי המשפט

בית דין אזורי לעבודה

בבאר-שבע

בשא002490/09

בפני:

כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן

סגנית נשיא

תאריך:

10/12/2009

בעניין:

1. אשרמים בע"מ

2.אשטרום הנדסה ובניה בע"מ

3.טלרום משאבי אנוש

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד איתמר נצר

עו"ד שחר דור

המבקשות

נ ג ד

1.מוסטיארוט טודור

2.לונגו אולג

3.קסז'יוק איוון

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד ולאדימיר מיסיוק

המשיבים

החלטה

1. בפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן ביום 18/10/09, לפיו חויבו המבקשות לשלם למשיבים סכומים שונים בגין פיצויי פיטורים, גמול בגין עבודה בשעות נוספות,דמי חגים, הפרשי שכר, פיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה, תמריץ אי היעדרות ודמי כלכלה.

2. המבקשות הגישו ערעור על פסק הדין שצורף לבקשה וטענו כי סיכויי הערעור להתקבל טובים , מן הנימוקים שפורטו בגוף הבקשה, לרבות נימוקים משפטיים.

3. נטען, בין היתר, כי אם לא יעוכב פסק הדין, יהיה קושי רב בהשבת המצב לקדמותו, שכן המדובר בתובעים,עובדים זרים אשר אינם מתגוררים בארץ; כתובתם בלתי ידועה ובלתי אפשרי יהיה לפעול נגדם בהליכי הוצל"פ בחו"ל.

4. לחילופין הסכימו המבקשות להפקיד את סכומי פסק הדין בקופת בית הדין או בהמצאת ערבות בנקאית, על פי סכומי הנטו ובהתאם לתחשיב שתגיש.

5. המשיבים התנגדו לעיכוב ביצוע פסק הדין ותמצית טענותיהם היא כי לא התקיימו התנאים לעיכוב ביצוע שהוא בגדר חריג לכלל הקבוע בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי וייעשה במשורה ,בפרט מקום בו המדובר בפסק דין כספי.

כן נטען כי סיכויי הערעור נמוכים.

6. עוד נטען כי המשיבים הינם אזרחי מולדובה, שהיא חברה באמנת האג ואין להפלות המשיבים על רקע היותם עובדים זרים ובפרט שהמבקשות כלל לא הוכיחו כי מאזן הנוחות נוטה לטובתן.

דיון והכרעה:

7. כלל הוא כי מי שזכה בדין, זכאי לממש את פרי זכייתו. לפיכך, יעוכב ביצוע פסק דין אם שוכנע בית הדין כי לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו, ובשים לב לסיכויי הצלחת הערעור (ר' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, ש. לוין עורך) עמ' 861-859; בש"א 2966/96 אלי עטיה נ' עירית תל אביב, פ"ד נ(1) 668, 67.

8. בהחלטה אם לעכב הליכים על בית הדין לבדוק את מאזן הנוחות, הנזקים והאינטרסים של הצדדים להליך ואת התוצאות שתגרמנה לכל אחד מהם כתוצאה מההחלטה (ב"ש 396/86 שטיין נ' חזן, פ"ד מ(3) 133, 135-136; ע"א 6146/00 עיריית תל אביב נ' בצלאל, ניתן 19.11.00; ובבית הדין הארצי לאחרונה: בש"א 1181/01 רחימי - מלכה, 30.4.01).

9. עוד נפסק כי בדרך כלל לא ייעתר בית הדין לבקשה לעיכוב הליכים, כאשר המדובר בפסק דין הקובע חיוב כספי, אלא בנסיבות מיוחדות (ר' בש"א 7/99 תנובה - יהושע פאול, עבודה ועוד כרך לב (1) 28), או כאשר לצורך ביצוע פסק הדין יש צורך במימוש נכסים, היוצר לכאורה מצב בלתי הפיך .

10. במקרה הנדון, לאחר עיון בבקשה ובתגובת המשיבים, יש לעכב את ביצועו של פסק הדין, בכל הנוגע לתשלום הרכיבים בגין תמריץ אי היעדרות ודמי כלכלה בשל הפסיקה שפורסמה לאחרונה על ידי בית הדין הארצי בנוגע לתוספות אלה ושצוטטה ע"י באי כוח המבקשות בבקשתן (ס"ק 18/08). (ראה גם בעניין זה בש"א (ארצי) 648/09 דניה סיבוס בע"מ ואח' נ' אדנאן רמזיאב סולימנוב, מיום 6/12/09)

11. באשר לרכיבים הנוספים שנפסקו לטובת המשיבים (פיצויי פיטורים,הפרשי שכר בגין השלמה לשכר מינימום, הפרשי שכר בגין עבודה בשעות נוספות, דמי חגים ופיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל) - אין מקום לעכב התשלום ולו בשל העובדה כי מדובר בחיוב כספי.

12. אין צו להוצאות.

5129371

5467831313. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים באמצעות הפקסימיליה וכן בדואר רגיל.

ניתנה היום 10 בדצמבר, 2009 (כ"ג בכסלו תש"ע) בהעדר הצדדים.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

י. גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית נשיאמעורבים
תובע: אשרמים בע"מ
נתבע: מוסטיארוט טודור
שופט :
עורכי דין: עו"ד ולאדימיר מיסיוק,עו"ד איתמר נצר