ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טומה נסימוב נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

בל 005523/08

בפני:

כבוד השופטת יהלום הדס

נ.צ.ע. – גב' הרצברג

נ.צ.מ. – מר בר-נר

29/11/2009

בעניין:

טומה נסימוב

ע"י ב"כ עו"ד שלום

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד וידנה

הנתבע

פסק דין

1. הוגשה תביעה בעקבות שלילת זכאותה של התובעת להשלמת הכנסה, עקב בעלות על רכב.

2. התובעת הצהירה שבנה, יצחק נסימוב, קנה רכב ורשם אותו על שמה, ללא ידיעתה, תוך שימוש בתעודת זהות שלה.

לטענתה, הרכב אינו שלה, לא שילמה עבור רכישתו ולא שילמה את הוצאות התחזוקה.

עוד טענה שהרכב נגנב ביום 28/9/07.

3. בנה, יצחק נסימוב, נתן תצהיר, בו טען שרכש רכב מסוג פיאט אונו וכי עקב היותו שקוע בחובות, לא יכול היה לרשום את הרכב על שמו. עוד טען שלא היה לו בכלל רשיון נהיגה.

בעדותו טען שלקח לאימו את תעודת הזהות, הלך לדואר ועשה העברת בעלות.

לאחר מכן טען שביצע העברת בעלות על פי יפוי כח.

משנשאל מדוע עשה כן השיב:

"הייתי בשלילה ובעקבות זה רשמתי את הרכב על שם שלה. יכולתי לרשום על שמי אבל זה מה שיצא".

4. הצדדים סיכמו טענותיהם.

6. אין חולק שהתובעת היתה בעלים של רכב מסוג פיאט אונו, במועדים הרלבנטיים שבגינם נשללה זכאותה להבטחת הכנסה.

7. לתובעת אין רישיון נהיגה.

התובעת אישה קשת יום, דוברת עברית בקושי רב.

התרשמנו שלא עשתה כל שימוש ברכב.

8. לא הצלחנו להבין מדוע הרכב נרשם על שמה.

עדותו של הבן יצחק נסימוב היתה בלתי ברורה בעליל.

בתצהיר טען שהסיבה שרשם על שם אימו, שכן היה בחובות.

בעדותו טען שעשה זאת שכן לא היה לו רישיון נהיגה (אף שלא הציג כל מסמך בעניין זה) ואולם לאחר מכן העיד שיכול היה לרשום על שמו "אבל זה מה שיצא".

9. לא הובאו מסמכים כלשהם שיעידו כיצד בוצע הרישום על שם האם, האם על פי יפוי כח כטענת הבן או באופן אחר כלשהו.

ניתן בהחלט היה לקבל מסמכים ממשרד הרישוי, אך אלה לא הוצגו.

10. בסיכומים טען ב"כ התובעת שלתובעת לא היה כלל ידיעה שרשום רכב על שמה.

אף עובדה זו לא הוכחה.

לטענת הבן, לקח מאימו את תעודת הזהות על מנת לרשום על שמה את הרכב.

כמו כן, התובעת בתצהירה לא העידה דבר בנושא זה.

11. עוד טענה לתובעת ולבנה, שהרכב נגנב.

אף לכך לא הוצגו תימוכין כלשהם – תלונה למשטרה, דיווח למשרד הרישוי.

12. סעיף 10 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב-1982 קובע כי "הכנסה מנכס" תחשב בעלות על רכב. כך נכתב:

"10 ...

(ג) על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת ממנו הכנסה חודשית בסכום שאינו נמוך מסכום הגימלה שהיתה משתלמת לתובע לולא האמור בתקנת משנה זו ...

(ד) הוראות תקנה זו – לא יחולו לגבי:

(1) רכב מנועי שנכה ברגליו מקבל מאוצר המדינה תשלום להחזקתו.

(2) רכב מנועי של מי שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה ... ובלבד שהפקיד את רשיון הרכב המנועי אצל הרשות המוסמכת להוצאות אותו רשיון.

(3) רכב מנועי שהוא טרקטור כאמור בתקנות התעבורה ... לתקופה שהטרקטור אינו בשימוש ... ובלבד שהפקיד את רשיון הטרקטור אצל הרשות המוסמכת להוציא אותו רשיון".

13. התובעת אינה עונה על הגדרת תקנה 10 הנ"ל.

למותר לציין שלא צרפה מסמך כלשהו על הפקדת רשיון הרכב.

14. אכן מצבה של התובעת קשה ביותר, עקב כך שנרשם רכב על שמה ללא שהיא נהנית ממנו וכתוצאה מכך נשללת זכאותה לקצבה.

יחד עם זאת, הוראות החוק הן הוראות ברורות ולא ניתן לסטות מהן.

כך קבע בית הדין הארצי במספר רב של פסקי דין.

בנה, שרשם את הרכב על שמה, אמור היה לעשות את כל הבדיקות בטרם פעל כפי שפעל.

15. התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ד בחשון, תש"ע (11 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים

________________

__________________

_________________

נ.צ.ע. – גב' הרצברג

נ.צ.מ. – מר בר נר

יהלום הדס, שופטת

תשובה חן-קלדנית.מעורבים
תובע: טומה נסימוב
נתבע:
שופט :
עורכי דין: