ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור אוריאל נגד י.בלס חברה לבנין :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002430/07

בתיק עיקרי: א 002430/07

בפני:

כב' השופטת שירלי רנר

תאריך:

25/11/2009

בעניין:

1. אור אוריאל

2. אור חביבה

ע"י ב"כ עו"ד

אברהם שלו

התובעים

נ ג ד

י. בלס חברה לבנין ונכסים בע"מ ח.פ. 1-198827- 51

ע"י ב"כ עו"ד

יורם בורלא

הנתבעת

פסק דין

1. התביעה עניינה פיצוי בגין לקויי בנייה.

על פי כתב התביעה בדירה אותה רכשו התובעים מאת הנתבעת נתגלו לקויים. למעט "מלל" מצד הנתבעת ותיקונים מינוריים לא נעשה דבר. התובעים דורשים פיצוי בגין עלות תיקון הליקויים, עבור דיור חלופי בתקופת ביצוע התיקונים, עוגמת נפש, אי נוחות והפסד ימי עבודה ושכ"ט מומחים.

על פי כתב ההגנה כל פניות התובעים לנתבעת נענו באופן ענייני ומקיף תוך נכונות לשאת באחריות ולתקן את הדרוש תיקון. על פי ההסכם מנועים התובעים מלהסתמך על כל פגם וליקוי למעט נסתרים שהתגלו בתקופת הבדק. הנתבעת תיקנה את כל הליקויים שנתגלו בדירה בתקופת הבדק. על פי כתב ההגנה בחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה מופיעות טענות בדבר ליקויים שלא הופיעו קודם לכן, היא אינה מעודכנת ומבוססת על הנחות לא נכונות. גם לאחר שנשלחה חוות הדעת לנתבעת בוצעו בדירה תיקונים שלא נלקחו בחשבון במסגרת חוות הדעת.

2. בהסכמת הצדדים מונה המהנדס אחי קליין כמומחה מטעם בית המשפט וחוות דעתו הוגשה. מטעם התובעים הוגש תצהירו של התובע. מטעם הנתבעת הוגשו תצהיריהם של נחום בלס ושל רונן בלס.

לאחר שהוגשו התצהירים הגיעו הצדדים לכלל הסכמה להסמיך את בית המשפט להכריע בתיק על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 על יסוד כל החומר המצוי בתיק בית המשפט בתוספת סיכומים בכתב. הסיכומים הוגשו.

3. הסמכת בית המשפט להכריע על פי סעיף 79א האמור פירושה נכונות של כל צד לוותר על זכויותיו הפורמאליות הנטענות ונכונות לחלוק עם הצד השני את תוצאת הסכסוך על דרך של פשרה.

לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק בית המשפט ושקלתי את טענות הצדדים ככל הנוגע לשאלת האחריות, לזכות לביצוע תיקונים ולהוכחת הנזק אני סבורה כי תשלום בסך 50,000 ₪ אותו תשלם הנתבעת לתובעים מהווה פשרה ראויה בתיק זה.

אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 50,000₪ בתוספת הוצאות משפט בגובה מחצית האגרה ששולמה בתיק, שכ"ט המומחה המוסכם, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 5000₪ בתוספת מע"מ.

ניתן היום ח' בכסלו, תש"ע (25 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

שירלי רנר, שופטתמעורבים
תובע: אור אוריאל
נתבע: י. בלס חברה לבנין ונכסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: יורם בורלא,אברהם שלו