ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד סלמאן בן מחמד טלאלקה :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

פ 002218/09

לפני:

כבוד השופטת רבקה פרידמן פלדמן ס. נשיא

תאריך:

25/11/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

סלאמן בן מחמד טלאלקה

הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירה לפי סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952 וכן בעבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין תשל"ז-1977.

על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 20.4.09 הסיע הנאשם ברכב מסוג פולסווגן מ"ר 9211314, בשטח ישראל, שלושה נוסעים שוהים בלתי חוקיים.

כאשר הבחין הנאשם בניידת מג"ב נוסעת אחריו, פנה לדרך עפר, עצר את הרכב, פתח את שתי דלתות הרכב ואמר לנוסעים הנוספים שהיו ברכב לצאת מרכבו ולברוח.

כשבעה נוסעים הצליחו להימלט ושלושה בלבד נתפסו על ידי המשטרה.

הנאשם המשיך לנסוע ולהימלט מהשוטרים, עד שנעצר ולא יכל להמשיך לנסוע עוד.

2. שירות המבחן הגיש תסקיר לגבי הנאשם.

על פי האמור בתסקיר, הנאשם בן 29, נשוי ואב לחמישה ילדים קטנים, תושב רהט. לדבריו לפני מעצרו עבד כנהג הסעות בעסק שבבעלות קרוב משפחתו. כמו כן עבד לדבריו בעבודות קטיף.

קצינת המבחן התרשמה מהנאשם כאדם בעל רמת אינטליגנציה בתחום הנורמה והתרשמה כי לא מדובר באדם בעל מערכת ערכים עבריינית. מאידך, במצבים מסויימים מתקשה הנאשם להימנע מפריצת גבולות החוק. לדבריו ההליך המשפטי מהווה עבורו הליך מרתיע ביותר. קצינת המבחן כתבה התרשמותה מדברים אלה של הנאשם.

לגבי העבירה הנאשם הודה באופן חלקי, טען כי הסיע את הנוסעים לאחר ששאל אם ברשותם אישור שהייה בארץ ונענה בחיוב. עוד טען כי לא ניסה להמלט מהשוטרים.

לנאשם הרשעות קודמות באותן עבירות והוא התקשה להתייחס לעובדת הישנות התנהגותו פורצת גבולות החוק במהלך תקופה קצרה יחסית.

נוכח התייחסותו של הנאשם לעבירות והקושי לבחון את נסיבות התנהגותו החריגה ואת הגורמים להישנותה, לא באה קצינת המבחן בהמלצה כלשהי לענין העונש.

3. בטעוניו לעונש התייחס ב"כ המאשימה למהות העבירות וחומרתן -

הסעת שוהים בלתי חוקיים תמורת תשלום, ללא הכרות מוקדמת של הנוסעים, המלטות מהמשטרה וסיוע לנוסעים להמלט.

עוד התייחס לעברו הפלילי של הנאשם - לנאשם הרשעה קודמת משנת 2007 בעבירה של הפרעה לשוטר, וכן הורשע ונגזר דינו למאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופסילה על תנאי, ב- 16.11.08, בגין הסעת שוהים בלתי חוקיים. מדובר בגזר דין שניתן סמוך מאוד לאירוע הנוכחי, כאשר עבודות שירות ומאסר על תנאי לא הרתיעו את הנאשם, שזה כנראה מקור פרנסתו. באותו ענין שם בית המשפט דגש על העובדה שזו עבירה ראשונה של הנאשם על חוק הכניסה לישראל.

לפיכך ביקש להטיל על הנאשם עונש מאסר לתקופה המקסימלית, להפעיל מאסר על תנאי התלוי ועומד נגד הנאשם, להפעיל את הפסילה על תנאי ולהורות על פסילה מנהיגה למשך 3 שנים כפי שמורה החוק.

עוד ביקש להורות על חילוט הרכב – הדיון בענין זה הופרד ונקבע בנוכחות בעל הרכב, בן דודו של הנאשם, לחודש דצמבר.

ב"כ הנאשם טען כי הנאשם הודה ולקח אחריות כבר בהזדמנות הראשונה, ביום הגשת כתב האישום. הנאשם הסביר בחקירתו שהוא עוסק בהסעות חוקיות. לגבי העבירה הנוכחית טען כי ברגע של חוסר שיקול דעת אסף את הנוסעים.

עוד הפנה לאמור בתסקיר, לפיו אין לנאשם נורמות עברייניות מושרשות.

בנוסף ציין כי הנאשם במעצר בית מאז הגשת כתב האישום. לדבריו, התיק גרם לקריסה כלכלית של הנאשם ומשפחתו.

לפיכך ביקש להטיל על הנאשם מאסר בעבודות שירות ולהמנע מחילוט הרכב. ב"כ הנאשם ציין כי אינו חולק על בקשותיו האחרות של ב"כ המאשימה.

4. העבירות שעבר הנאשם חמורות - מדובר בהסעת שוהים בלתי חוקיים. זאת ועוד, כאשר הבחין הנאשם בשוטרי מג"ב שהיו אחריו, הבריח את הנוסעים, כעשרה במספר, וניסה בעצמו להמלט. בסופו של דבר הנאשם נתפס וכך גם שלושה מן הנוסעים.

חומרה יתרה יש בעובדה שפחות מחצי שנה לפני העבירה נדון הנאשם בגין עבירה דומה. בגזר הדין באותה הרשעה קבע בית המשפט כי מדובר בהרשעה ראשונה של הנאשם בעבירה על חוק הכניסה לישראל וכי די במאסר בעבודות שירות כדי להרתיע את הנאשם. בסופו של דבר, הנאשם שב ועבר את העבירה זמן קצר לאחר אותו גזר דין, כאשר מאסר בעבודות שירות ומאסר על תנאי שנגזרו עליו, כמו גם פסילה על תנאי, לא היה בהם כדי להרתיעו מלשוב ולבצע עבירה.

בנוסף, לנאשם הרשעה קודמת בהפרעה לשוטר, שאף בה הורשע הנאשם בתיק הנוכחי.

לקולא יש להתחשב בהודאתו של הנאשם ובכך ששהה במעצר בית.

בהתחשב במכלול הנסיבות, יש מקום להטיל על הנאשם הפעם מאסר בפועל בכלא, להפעיל את המאסר על תנאי, להטיל מאסר על תנאי ופסילה מנהיגה.

לאור האמור לעיל אני דנה את הנאשם כמפורט להלן:

א. מאסר למשך 6 חודשים.

ב. אני מפעילה במצטבר מאסר על תנאי של 3 חודשים שנגזר על הנאשם בת"פ 255/08 של בית משפט השלום בקרית גת.

סך הכל ירצה הנאשם 9 חודשי מאסר.

ג. מאסר על תנאי של 6 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר, כל עבירה על חוק הכניסה לישראל וכן עבירה של הפרעה לשוטר.

ד. אני מורה על פסילת רשיון הנהיגה של הנאשם למשך 3 שנים מהיום. על הנאשם להפקיד את רשיון הנהיגה שלו עוד היום במזכירות בית המשפט, שכן תחילת תקופת הפסילה תמנה ממועד הפקדת הרשיון.

ה. אני מפעילה בחופף פסילה על תנאי למשך 6 חודשים מתיק 255/08 הנ"ל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.

המזכירות תשלח העתק לשירות המבחן.

ניתן היום ח' בכסלו, תש"ע (25 בנובמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה עו"ד עדי מאיר, הנאשם וב"כ עו"ד ריקובר ומתורגמן לשפה הערבית.

רבקה פרידמן-פלדמן, סגן-נשיא

ב"כ הנאשם: אבקש עיכוב ביצוע של גזר הדין. ההנאשם משוחרר זמן רב ולא הפר את תנאי השחרור. אם ישב במעצר, יפגע אינטרס שלו. אם יעוכב הביצוע לא יפגע האינטרס הציבורי. הנאשם היום במעצר בית מלא.

ב"כ המאשימה: מתנגד. נגד הנאשם תלוי ועומד מאסר מותנה שהוא מעבר ל- 45 יום להגשת ערעור. לאור חומרת העבירות מתנגד. אם בית המשפט יחליט לעכב את ביצוע גזר הדין, אבקש להעלות את הערבויות בהתאם. יש כיום הפקדה של 2,000 ₪, ערבות עצמית וערבויות צד ג'.

החלטה

אני מורה על עיכוב ריצוי המאסר עד ליום 10.1.2010. במידה שיוגש ערעור יעוכב ריצוי המאסר עד למתן פסק דין בערעור. במידה שלא יוגש ערעור, יתייצב הנאשם במועד זה בשעה 08:30 בבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים.

הנאשם יוסיף לשהות במעצר בית מלא עד למתן פסק דין בערעור.

ניתנה היום ח' בכסלו, תש"ע (25 בנובמבר 2009) במעמד המתייצבים.

רבקה פרידמן-פלדמן, סגן-נשיא