ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קוקה ילנה נגד סבח אילן :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 002293/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

17/11/2009

בעניין:

קוקה ילנה

ע"י ב"כ עו"ד

צירלין אלכסנדר

התובעת

נ ג ד

1 . סבח אילן

2 . סבח אסתר

ע"י ב"כ עו"ד

רביבו יעקב

הנתבעים

נוכחים:

התובעת וב"כ

ב"כ הנתבעים והנתבעת 2

פרוטוקול

הערת בית הדין:

לאחר שיחה ארוכה שלא לפרוטוקול, בית הדין הבהיר לצדדים את הסיכוי והסיכון בניהול התביעה וכן הציע הצעה לפשרה מטעמו.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו ישלם הנתבע 1 לתובעת סך של 12,000 ב-6 תשלומים שווים ורצופים.

2. הסכומים ישולמו במועדים כדלקמן:

תשלום ראשון לא יאוחר מיום 20/11/09 והתשלומים הבאים בכל 20 לחודש שלאחר מכן.

3. הסכום ישולם בהמחאות שיירשמו לפקודת ב"כ התובעת וישלחו באמצעות דואר רשום לכתובת בא כוח התובעת: פסג' אוניקו 18, ת.ד. 5386 באר-שבע מיקוד 84153.

4. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

5. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ ____________________

התובעת וב"כ ב"כ הנתבעים והנתבעת 2

פסק – דין

1. הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום 17 בנובמבר, 2009 (ל' בחשון תש"ע) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: רות רחמים.מעורבים
תובע: קוקה ילנה
נתבע: סבח אילן
שופט :
עורכי דין: רביבו יעקב,צירלין אלכסנדר