ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המינהל נגד ניהול ופיתוח :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 15305/09

בתיק עיקרי: ת"א 1448/09

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

08/10/2009

בעניין:

מינהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד

מיוחס ובקר

המבקש (הנתבע 2)

נ ג ד

1. סי.פי.אם בע"מ

2. מליבו ישראל בע"מ

3. מליבו סי.פי.אם

ע"י ב"כ עוה"ד

סברוב ומחלב

המשיבות (התובעות)

4. רשות העתיקות

ע"י ב"כ עוה"ד

בדחי

המשיבה הפורמלית (הנתבעת 1)

החלטה

הנתבע 2 עותר לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 12/7/09 (בש"א 11710/09).

על פי כתב התביעה, התובעות 1 ו-2, העוסקות בייזום ובינוי בתחום הנדל"ן, התקשרו בחוזה פיתוח עם הנתבע 2, שעניינו ביצוע עבודות בנייה שונות במקרקעין מסויימים. טרם תחילת ביצוע העבודות, ומאחר שהמקרקעין נשוא חוזה הפיתוח הוכרזו "אתר עתיקות" נדרש אישורו של מנהל הנתבעת 1, בהתאם להוראת סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978. קבלת אישור זה הותנתה בתשלום סכומי כסף לא מבוטלים לרשות העתיקות, וזאת, לטענת התובעות, בניגוד לדין. למרות זאת, ועל מנת שלא לעכב את תחילת ביצוע העבודות, הושגו הבנות בדבר תשלום הסכום המבוקש. התובעות פנו לנתבע 2 בדרישה לשיפויין בגין הסכומים ששולמו, וזאת על רקע החלטה מס' 1840 של ממשלת ישראל במסגרתה, לשיטתן, נקבע כי על הנתבע 2 לשאת בעלויות עבודות החפירה, כדוגמת אלו שנדרשו במקרקעין נשוא התביעה.

בהתאם לכך, בתביעה הנוכחית, עתרו התובעות לחייב את הנתבעים בתשלום סכום של 2,606,311 ₪ , בגין תשלום עלויות עבודות החפירה.

בבקשה הנוכחית, טוען ב"כ הנתבע 2 כי התביעה הומצאה לפרקליטות המחוז ביום 6/5/09, והועברה לטיפולו למחרת, אלא שמפאת טעות הונח התיק במדף הלא-נכון, ולכן לא נרשמה ביומנו כל תזכורת באשר למועד הגשת כתב ההגנה.

ב"כ הנתבע 2 טוען כי הנתבע 2 העביר לו את התייחסותו לתביעה, אך מפאת הטעות שנפלה ואי רישום התיק באופן נכון, סבר כי ההתייחסות האמורה אינה משוייכת לתיק שבטיפולו, והיא הושבה למזכירות המחוז.

על פי הנטען, ביום 22/7/09 נודע לב"כ הנתבע 2 על כך שניתן פסק דין בהעדר הגנה, ועוד באותו היום, הוא פנה אל ב"כ התובעות, לצורך קבלת הסכמתו לביטול פסק הדין, תוך שיוסכם על הגשת כתב ההגנה במהלך הפגרה. ביום 26/7/09 הודיע ב"כ התובעות לב"כ הנתבע 2 כי הוא נתקל בקושי בהקשר זה מצד התובעות.

על פי הפסיקה, קיימים שני שיקולים בבחינת קיומה של הצדקה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד-

(א) ביטול מחובת הצדק- כאשר כתב הטענות לא הומצא כדין למבקש הביטול;

(ב) ביטול על פי שיקול דעת בית משפט- כאשר קיימת סיבה מוצדקת לכך שמבקש הביטול לא התגונן במועד, או כאשר קיימים סיכויים גבוהים לכך שהגנתו תתקבל.

(ע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני ואח' (20/2/94); רע"א 8646/04 כריים נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח' (21/11/04)).

בענייננו, לא נטען להעדר המצאת כתב הטענות כדין (ונראה שאכן זהו אינו המצב), אלא הבקשה מתבססת על טעות שהובילה לאיחור בהכנת כתב ההגנה.

התרשמותי היא, שאי הגשת כתב ההגנה אינו נובע מתוך התעלמות מסדרי דין או מזלזול בהם.

מעבר לכך, הנתבע 2 העלה בבקשתו טענות הגנה שלטעמי, אינן מבוטלות במשקלן.

כך לדוגמה, נטען כי על פי סעיף 6 לחלק ג' של המכרז, הנתבע 2 אינו אמור לשאת בכל הוצאה הכרוכה בכל פעולה שתתבצע בעתיד במקרקעין נשוא החוזה. בנוסף, טוען הנתבע 2, כי התובעות העלו טענות בעלות אופי של אילוץ וכפייה, שש שנים לאחר מועד התשלום לנתבעת 1, ולטענתו, הדבר מעיד על קלישות הטענות.

התובעות העלו בתגובתן טענות מהותיות נגדיות, והסתמכו, בין היתר, על פסק הדין מיום 22/11/98 בבג"צ 4146/95 עזבון המנוחה לילי דנקנר ז"ל נ' מנהל רשות העתיקות (22/11/98), במסגרתו נקבע, כי הנוהג לחייב בעלי זכויות במקרקעין לשאת בעלויות עבודות החפירה, אינו חוקי.

בתשובתו לתגובה, חוזר הנתבע 2 על טענות הגנתו, ומוסיף כי החלטת הממשלה מס' 1840 התקבלה בשנת 2000, והיא אינה משליכה על יחסי הצדדים, שהוסדרו בחוזה משנת 1997.

אין בכוונתי להביע כעת עמדה מהותית לגבי הסוגיות האמורות השנויות במחלוקת, אך מה שברור הוא, שאין הצדקה לחסום את עמדתו של הנתבע 2 מלהישמע, ולכן גם מבחינה עניינית, קיימת הצדקה לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית משפט.

הבקשה מתקבלת. הוצאותיה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ – לפי תוצאת המשפט. כתב הגנה יוגש תוך 30 יום.

ניתנה היום כ' בתשרי, תש"ע (8 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפומעורבים
תובע: מינהל מקרקעי ישראל
נתבע: סי.פי.אם בע"מ
שופט :
עורכי דין: מיוחס ובקר,סברוב ומחלב