ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל ועוזי לוין נגד רות בן עוזר ליזט עזריה :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא006961/09

לפני:

כב' השופט עודד שחם

תאריך:

08/10/2009

בעניין:

רות בן עוזר

ע"י ב"כ

עו"ד ענת לוי

המבקשת

נ ג ד

ליזט עזריה

ע"י ב"כ

עו"ד אריאל עזריה

המשיבה

נ ג ד

יעל ועוזי לוין

ע"י ב"כ

עו"ד אביחי לוין

צד ג'

החלטה

למעשה, אין מחלוקת כי על הצד השלישי לאפשר לנתבעת להיכנס לדירתו על מנת לבצע את העבודות נשוא פסק הביניים של הבורר. אשר לתנאים שהועלו בתגובת הצד השלישי בהקשר זה, אני סבור כי די במינוי המפקח מטעם הנתבעת, מר שלמה כהן, על מנת לעמוד בדרישת הפיקוח. ביחס לדרישה להבטיח את הפיצוי בגין כל נזק העלול להיגרם בגין העבודות, הרי שהסכום של 40,000 ₪ שנקבע בפסק הבורר היה מיועד להבטיח ביצוע העבודות כראוי ובמועד. הוא אינו מיועד להבטחת נזק העלול להיגרם לצד השלישי בגין העבודות. לפיכך, יש להפקיד, בנוסף לסכום זה, סך של 20,000 ₪ בידיה הנאמנות של באת כוח הנתבעת, אשר ישמשו גם לכיסוי כל נזק אשר ייגרם לצד השלישי בשל העבודות.

בכפוף לאמור, אני נעתר לבקשה, ומורה לצד השלישי לאפשר לנתבעת או למי מטעמה להיכנס לדירה בה מתגוררים ה"ה לוין ולהעמיד את דירתם לצורך ביצוע תיקון ליקויי הבנייה, על מנת שהנתבעת תוכל לקיים את פסק הביניים של הבורר. בשים לב לכך שעתה אנו מצויים בעיצומה של תקופת החגים, וכדי לאפשר לצד השלישי להתארגן, נקבע בזה כי המועד בו על הצד השלישי לאפשר את ביצוע העבודות יהיה החל מיום 19.10.09.

ניתנה היום כ' בתשרי, תש"ע (8 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

עודד שחם, שופט

קלדנית: סימונה נ.מעורבים
תובע: רות בן עוזר
נתבע: ליזט עזריה
שופט :
עורכי דין: עו"ד ענת לוי,עו"ד אריאל עזריה