ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "לורדן הנדסה נגד נאברי מתכות בע :


בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

בשא001814/09

בפני:

כב' הרשמת יפעתי מרי

תאריך:

07/10/2009

בעניין:

לורדן הנדסה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שקד יעקב

המבקשת

נ ג ד

נאברי מתכות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שימרן דני

המשיבה

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר על סך של 87,820 ₪ שהוגש לביצוע במסגרת תיק הוצאה לפועל.

רקע וטענות הצדדים:

המבקשת והמשיבה התקשרו בעסקה לפיה מכרה המשיבה למבקשת שאריות מתכת בנפח של שתי מכולות.

בתמורה לשאריות המתכת שילמה המבקשת למשיבה כ- 200,000 ₪ במזומן וכן את השיק נשוא ההתנגדות.

המבקשת טוענת כי בהתאם לעסקה רכשה מהמשיבה שאריות מתכת מסוג אלומיניום בלבד, ללא מתכות אחרות, במטרה למוכרן לרוכש בגרמניה.

לאחר שהמכולות הגיעו לידי הרוכש בגרמניה, התברר, לטענת המבקשת, כי אין מדובר בשאריות מתכת מסוג אלומניום בלבד אלא גם בשאריות מתכת אחרות זולות יותר ובאיכות ירודה.

לטענתה, הרוכש מגרמניה סירב לשלם למבקשת את מלוא התמורה עבור המכולות והמבקשת נאלצה לספוג הפסד של מאות אלפי שקלים.

בנוסף לפגיעה ברווחיה ספגה המבקשת, לטענתה, נזק תדמיתי ואמינותה המסחרית נפגעה.

לפיכך, טוענת המבקשת כי משניתן השיק נשוא ההתנגדות בתמורה לשאריות מתכת מסוג אלומיניום בלבד, נתנה הוראה לבנק שלא לכבד את השיק.

עוד טוענת המבקשת בתצהירה כי בגין הנזק שנגרם לה תוגש על ידה תביעה לפיצויים והשבת הסכומים ששילמה למשיבה.

המשיבה טוענת כי יש לדחות את ההתנגדות. לטענתה, מדובר לכל היותר בכשלון תמורה חלקי שאינו מהווה טענת הגנה כנגד השטר.

עוד טוענת המשיבה, כי אין לקבל את טענת המבקשת, כי ניתנה הוראת ביטול לשיק, מאחר והשיק הוחזר על ידי הבנק מסיבה של "אין כיסוי מספיק".

דיון:

להתנגדות שהוגשה על ידי המבקשת צורף תצהירו של מנהל המבקשת, מר יוסף דיאמנט.

בדיון בפני ויתרה המשיבה על חקירת המצהיר מטעם המבקשת והצדדים סיכמו טענותיהם.

עוד יצויין, כי המשיבה נתנה הסכמתה ליתן הארכת מועד להגשת ההתנגדות.

הלכה פסוקה היא כי טענת כישלון תמורה מלא הינה הגנה טובה בין צדדים קרובים לשטר. ואולם, כישלון תמורה חלקי אינו מהווה, בדרך כלל, הגנה טובה בפני שטר גם בין צדדים סמוכים לשטר.

הטעם לכך הוא, כי סחרות השטר דוחה את בירור הטענה בדבר כשלון חלקי של התמורה ומעבירה אותה להליך אחר אך אינה מבטלת אותה.

הסייג לכלל זה הוא כאשר הכשלון החלקי מתבטא בסכום קצוב, דהיינו, כאשר סכום התמורה שנכשל הוא סכום קצוב הניתן לקביעה על ידי פעולה חשבונית פשוטה שאינה מחייבת חקירות וברורים.

לפיכך, כדי שתעמוד לנתבע הטענה של כשלון תמורה חלקי, דרושה הוכחה שכוונת הצדדים בעסקה בה נעשה השטר נועדה לייחד חלק מסויים מהתמורה לסכום קצוב.

(ראה לעניין זה ספרו של ד"ר בר אופיר, "סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה", מהדורה שביעית, בע"מ 199-198).

בענייננו, השיק נשוא ההתנגדות ניתן כחלק מעסקה כוללת בין הצדדים.

אין חולק כי הסחורה נמסרה למבקשת וכי מרבית התשלום בגינה בסך של כ- 200,000 ₪ שולם על ידי המבקשת למשיבה, כאשר השיק נשוא ההתנגדות ניתן כתשלום אחרון בלבד.

לפיכך, גם אם לטענת המבקשת העסקה בין הצדדים היתה לרכישת מתכות מסוג אלומניום בלבד,

הרי משסופקה הסחורה והטענות הן כנגד טיבה של הסחורה אין לומר שהיה כישלון תמורה מלא.

זאת ועוד, המבקשת אף טוענת כי קיבלה תשלום בגין הסחורה מהרוכש בגרמניה.

בדיון בפני טען ב"כ המבקשת כי בשל המצאותם של מתכות אחרות במכולות הורד ערך המכולה מאלף שש מאות יורו לטון לאלף יורו לטון.

לפיכך, לא מתקיים בענייננו כשלון תמורה מלא ונשאלת השאלה האם מדובר בטענת כשלון תמורה חלקי קצוב.

סבורני כי התשובה לכך שלילית.

אין חולק כי העסקה בין הצדדים לא נועדה לייחד חלק מסויים מהתמורה לסכום קצוב וכי השיק נשוא ההתנגדות ניתן כתשלום אחרון במסגרת עסקה כוללת.

כאמור, טען ב"כ המבקשת בדיון בפני כי בשל המצאותם של מתכות זולות יותר במכולות הורד ערך המכולה מאלף שש מאות יורו לטון לאלף יורו לטון.

מנהל המבקשת, מר דיאמנט, טען בדיון כי נגרם לו נזק של 240,000 ₪.

ראשית, יש לומר כי טענות אלו לא נטענו בתצהיר שתמך בהתנגדות אף לא הובאה כל ראיה התומכת בטענות אלו.

ואולם, גם אם היתה המבקשת מעלה טענותיה אלו בתצהיר, ספק אם היה בכך כדי לקבוע כי מדובר בסכום קצוב, שכן לכאורה אין מדובר בחישוב אריתמטי פשוט אלא בצורך בשומה והערכה.

עוד יצויין, כי מנהל המבקשת טען בדיון כי שילם על חשבון השיק נשוא ההתנגדות סך של 30,000 ש"ח לאחר שנציגי המשיבה איימו עליו.

ואולם, גם טענה זו לא נטענה בתצהיר ודינה להידחות.

זאת ועוד, עיקר הנזק לו טוענת המבקשת בתצהירה נוגע לפגיעה בעסקיה ולנזק תדמיתי. ואולם, טענה זו נטענה באופן כוללני בלבד ללא כל פירוט כנדרש בטענת קיזוז ולא הובא ולו בדל ראיה התומך בטענות אלו.

לפיכך טענה זו אינה יכולה להוות טענת הגנה טובה כנגד השטר.

לאור האמור לעיל, ההתנגדות נדחית.

הליכי הוצאה לפועל ישופעלו.

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום י"ט בתשרי, תש"ע (7 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים

______________

מרי יפעתי, רשמתמעורבים
תובע: לורדן הנדסה בע"מ
נתבע: נאברי מתכות בע"מ
שופט :
עורכי דין: שימרן דני,שקד יעקב