ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד קבבצי ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש 008861/09

בפני:

כבוד השופט פרסקי יעקב

תאריך:

07/10/2009

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

חופית קנטורוביץ'

מבקשת

נ ג ד

1. עומרי קבבצי – ע"י עו"ד פאולה ברוש

2. ולנטין זלמנוב – בהעדר

המשיבים

החלטה למשיב 1

בפני בקשה להחזקת המשיב במעצר עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו, על פי הקבוע בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי [סמכויות אכיפה – מעצרים] תשנ"א – 1996 [להלן: "החוק"]. כנגד המשיב 1 (להלן: "המשיב") ביחד עם אחר הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות סחיטה באיומים, הסגת גבול והיזק במזיד.

ברקע הדברים, היכרות רבת שנים בין המתלונן למשיב. בתקופת היכרותם נהג המשיב לאיים ולהציק בדרכים שונות על המתלונן. כך למשל, נהג להורות למתלונן לרכוש עבורו סיגריות. בהזדמנות אחרת דרש מהמתלונן שייתן לאחר מחשב. השיא היה בערב יום הכיפורים 27.9.09 בו ובין היתר דרשו המשיב והמשיב 2 מהמתלונן סך של 1,500 ₪ או להביא להם סיגריות אחרת ישלחו סודנים שירביצו למתלונן.

בפתח הדיון הסכימה ב"כ המשיב לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר למעט לגבי מכה המוזכרת בכתב האישום. אף אני ביקשתי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהראיות בתיק ומצאתי כי בדין הסכימה ב"כ המשיב לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר. אשר לאותה מכה המוזכרת בכתב האישום, בעדותו של המשיב 2 יש התייחסות ואישור לכך שהמשיב נתן מכה למתלונן. חרף האמור, על בית המשפט לשקול אם ניתן להשיג חלופה למעצרו של המשיב ובכך התמקד הדיון.

על חלופת מעצר בעבירת הסחיטה באיומים

נקודת המוצא בעבירת הסחיטה באיומים הינה שאין לגביה מקום להורות על חלופת מעצר. לעניין זה בש"פ 7415/03 מ"י נ' אבו מוך פ"ד נז(6) 77 (18.8.03,כב' השופטת ביניש כתוארה אז) פ"ד נז(6) 77 שם נקבע:

"העבירה של סחיטה באיומים אינה מתאימה בדרך כלל לשחרור בחלופת מעצר משום ש"עבירה של סחיטה באיומים נמנית על סוג העבירות שאדם יכול להמשיך ולבצע אותם גם כשהוא ספון בתוך ביתו וכי די לו לעבריין במכשיר הטלפון כדי להמשיך לאיים ולהטיל אימה על קורבנותיו ועל עדים".

בית המשפט העליון חזר על העיקרון בהחלטות רבות, לדוגמא בבש"פ 2768/09 (כב' השופט מלצר, 15.5.09, זילברמן נ' מדינת ישראל) שם נקבע:

"בעבירות מן הסוג המיוחסות לעורר נקבע כבר כי קיים קושי מובנה בשחרור לחלופת מעצר, שכן, לרוב, הראיות המבססות עבירה של סחיטה באיומים, עשויות להצביע גם על חשש לשיבוש מהלכי משפט בדרך של איומים על קורבנות העבירה, תוך כדי ניהול ההליך המשפטי".

יחד עם האמור, בהתאם לחוק והפסיקה האמורה, נקבע כי על בית המשפט למצות את האפשרות להורות על חלופת מעצר. בית המשפט העליון קבע בשורה של החלטות כי במקרים בהם אין מדובר בסחיטה באיומים תוך הפעלת אלימות או במקרים בהם אין לנאשם עבר פלילי מכביד, ניתן לשקול חלופה גם בעבירת הסחיטה באיומים. (ראו: בש"פ 6232/04 יגאל אברג'ל נ' מדינת ישראל (כב' השופט עדיאל, 22.7.04), בש"פ 1764/06 מדינת ישראל נ' אבו חצירה (7.3.06 , כב' השופט רובינשטיין) בש"פ 11393/04 סטיב במברון נ' מדינת ישראל (כב' השופט גרוניס, 21.12.04)).

אסקור את נסיבותיו של המשיב ונסיבות העבירה. המשיב, בן 19. הוצגו לעיוני וי מספר כתבי אישום התלויים ועומדים נגדו בבית המשפט לנוער וכן בבית משפט השלום שעניינם איומים, תקיפה בנסיבות מחמירות ועוד.

בענייננו, מתברר כי יש ראיות לכך שהמתלונן הוכה על ידי המשיב, למרות שהדבר לא עולה מעדות המתלונן וכי אין לפיכך מדובר באלימות השוללת בחינת חלופה.

למרות שבכתב האישום מצויים שני נאשמים, עניינו של המשיב הינו המרכזי תוך שחלקו של המשיב 2 שולי יחסית בפרשה. במשך שנים גורם המשיב למתלונן לחיות בפחד כפי שמשתקף מעדותו ומעשי הסחיטה לכאורה שביצע חוזרים ונשנים במשך זמן רב.

את העבירות, ביצע המשיב כלפי המתלונן כאשר המשיב מודע לכך שהמתלונן סובל מליקויי אשר בשל צנעת הפרט איני מפרטו.

במהלך הדיון הוצגה חלופה שהינה עבודה בחווה חקלאית מרוחקת אולם הערב בהגינותו ציין כי אינו יכול להיות צמוד 24 שעות למשיב וכי הוא סומך על צוות החווה כי המשיב לא יוכל לעזוב את החווה ללא ידיעתו. ב"כ המשיב אף ציינה כי הערב אושר כחלופה במקרה של סחר בסם מסוכן למרות הקושי המתואר.

אין לי ספק כי הערב המוצע נכון לסייע ולעזור למשיב וכי החלופה יכולה היתה להיות סבירה אילו היתה הדוקה. יתכן כי ניתן להורות על החלופה המוצעת בעבירות אחרות, ולאור היתרונות שבה שהינם ריחוק מהמתלונן וכן מסגרת הכוללת עבודה יצרנית.

בענייננו, עסקינן בעבירות נמשכות המבוצעות ע"י נאשם שלמרות גילו הצעיר, מעורב בחמישה תיקים פליליים התלויים ועומדים כנגדו אם כי יש להדגיש כי אינו בעל עבר פלילי. אמנם זהו מעצרו הראשון של המשיב אולם איני סבור כי ניתן להורות על שחרורו של המשיב כבר כעת שכן לא שוכנעתי כי החלופה שהוצעה די בה על פניה בכדי לאיין את מסוכנותו ובכל מקרה, יש לקבל את חוות דעת שירות המבחן שיתייחס לחלופות אפשריות למעצרו של המשיב וכן למסוכנותו.

לנוכח האמור לעיל ובטרם תנתן החלטה סופית בבקשה, יש מקום בנסיבות העניין, להורות על הגשת תסקיר מעצר על פי הקבוע בסעיף 21א' לחוק, לפיו יבדוק שירות המבחן את נסיבותיו האישיות של המשיב, משמעות מעצרו וימליץ ככל שיש בידו לעשות כן על חלופות מעצר ו/או תנאים מיוחדים לשחרורו של המשיב בערובה והפיקוח עליהם.

המשיב מוכר לשירות המבחן כפי שציינה בדיון ב"כ המשיב.

לפיכך הנני מורה על מעצרו של המשיב 1 עד להחלטה אחרת.

קובע להמשך דיון ליום 21.10.09 שעה 14:00.

המזכירות תמציא עותק לשירות המבחן שיגיש תסקיר עד לדיון שנקבע.

המשיב יובא באמצעות שב"ס.

ניתנה היום י"ט בתשרי, תש"ע (7 באוקטובר 2009) במעמד הצדדים.

יעקב פרסקי, שופט