ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב טוב נגד הוט- מערכות תקשורת ב :


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 001380/09

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

07/10/2009

התובע

- נ ג ד -

הוט- מערכות תקשורת בע"מ

הנתבעת

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הכל בגבול עליון של 2,000 ₪ בצירוף החזר אגרה והוצאות משפט. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

הצדדים הסכימו לכל הנ"ל.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובע, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובע נגד הנתבעת כמפורט בתובענה, סכום כולל של 1,000 ₪ בתוספת הוצאות אגרה והוצאות משפט בסך כולל של 350 ₪, ובסך הכל, 1,350 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

ניתנה היום 30 בספטמבר, 2009 (י"ב בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

יעל בלכר, שופטתמעורבים
תובע: לב טוב יובל
נתבע: הוט- מערכות תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: