ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן נגד משרד הרישוי :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

עתמ002506/09

בפני:

כבוד השופטת דליה גנות

תאריך:

05/10/2009

בעניין:

1. יגאל כהן

2. אהרון כהן

התובעים

נ ג ד

מדינת ישראל - משרד התחבורה רשות הרישוי רחובות

הנתבעת

החלטה

  1. בפני בקשה למתן צו ביניים שהוגשה במסגרת עתירה מנהלית. הבקשה הוגשה על ידי יגאל כהן (להלן: "המבקש 1") ועל ידי אהרון כהן (להלן: "מבקש 2") כנגד מדינת ישראל.

העובדות הצריכות לעניין

  1. בתאריך 23.9.09 הגישו המבקשים עתירה מנהלית בגינה עתרו להשבת רישיון הנהיגה של המבקש 1 (להלן: "העותר"), ובמקביל עתרו למתן סעד זמני, שעניינו השבת "רישיון הנהיגה לאלתר ו/או הארכת תוקף הרישיון הזמני".

בו ביום נתן בית המשפט (כב' השופט עוזי פוגלמן), החלטה בגידרה התבקשה תגובת המשיבה. התגובה הוגשה ביום 1.10.09, וביהמ"ש (כב' השופט ד"ר ק. ורדי) הורה על הגשת תשובה לתגובה.

כיום מונחות בפני הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, ולהלן החלטתי.

3. באשר להארכת תוקף רישיון הנהיגה הזמני – בקשה זו אינה רלבנטית עוד, שכן תוקף רישיון הנהיגה הזמני פקע ביום 29.9.09.

4. באשר לבקשה להשבת הרישיון – העותר מבסס את בקשתו על אי חוקיות פסילת רישיונו, כמפורט בעתירתו, וכן על עצם ההחלטה לפסול את רישיונו.

5. המשיבה מתנגדת למבוקש, הן מחמת השיהוי הניכר בו הוגשה הבקשה, והן משום שלא נפל כל פגם בשיקול דעתה.

דיון:

6. העותר טוען בסעיף 11 לתצהירו, כי בתאריך 1.9.09 נודע לו "כי על פי פרסום מיום 3.6.09 נדחה יישום שיטת הניקוד החדשה...", וכי "ההחלטה הנ"ל מבטלת הלכה למעשה את שיטת הניקוד החדשה על פיה נשלל רשיונו..." (סע' 12 לתצהיר).

מסיבות השמורות עימו, לא טרח העותר לפרט כיצד "נודע" לו על ההחלטה האמורה, וכיצד "למד" כי ההחלטה החדשה שומטת למעשה את הבסיס החוקי לפסילת רישיונו.

7. מתגובת המשיבה הנני למדה כי לעותר נודע על דחיית יישום שיטת הניקוד החדשה, מכתבה שפורסמה ב- Ynet בתאריך 3/6/09, ומשכך אין כל ספק כי העתירה והבקשה הוגשו בשיהוי ניכר, אשר די בו כדי לדחות את הבקשה.

  1. מעבר לצורך אציין, כי בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מחליף את שיקול הדעת שניתן לרשות המנהלית. הביקורת השיפוטית מצטמצמת לשאלת מתחם הסבירות של שיקול הדעת שהפעילה הרשות המנהלית, ולמקרא הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, וכן לעת הזאת, ולצורך הדיון בבקשה, לא מצאתי כי נפל פגם כלשהו בשיקול דעתה של הרשות המנהלית.

9. לאור האמור, נדחית בזאת הבקשה למתן צו ביניים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, י"ז בתשרי, תש"ע (5 באוקטובר 2009), בהעדר הצדדים.

דליה גנות, שופטתמעורבים
תובע: יגאל כהן
נתבע: מדינת ישראל - משרד התחבורה רשות הרישוי רחובות
שופט :
עורכי דין: