ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גריי מייקל נגד יורם טביבי - מעריב הוצאת מודיעין בע"מ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002051/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

גריי מייקל

התובע

נ ג ד

יורם טביבי - מעריב הוצאת מודיעין בע"מ

הנתבע

פסק דין

1. ביום 26/05/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 02/06/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין שכר עבודה סך של 860 ₪.

ב. תשלום בגין שעות נוספות סך של 100 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובע תשלום בגין דמי נסיעות סך של 45.60 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 באוקטובר, 2009 (י"ז בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורוןמעורבים
תובע: גריי מייקל
נתבע: יורם טביבי - מעריב הוצאת מודיעין בע"מ
שופט :
עורכי דין: