ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוניברסיטת בן גוריון בנגב נגד ד"ר יוסף טירן :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

בשא 2078/09

עב 2356/07

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

05/10/2009

בעניין:

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ע"י ב"כ עו"ד:

פאול רויזמן

מבקשת

נ ג ד

ד"ר יוסף טירן

ע"י ב"כ עו"ד:

נעמי שלו מלצר

משיב

החלטה

1. תביעתו של התובע ד"ר יוסף טירן נגד אוניברסיטת בן גוריון בנגב עניינה קידומו האקדמי ערב פרישתו ודרישתו למנות וועדת מינויים חדשה שתבחן את שאלת קידומו לתואר פרופ' חבר.

2. בכתב הגנתה טענה האוניברסיטה כי יש להסיר את התביעה על הסף, שכן מדובר בשאלת זכותו של התובע לקבלת תואר פרופ' חבר, שאלה העומדת בניגוד להוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, כמו גם מהטעם שדרישה מסוג זה מהווה פגיעה בחופש האקדמי והתערבות בשיקולי האוניברסיטה בהענקת דרגות אקדמיות.

3. במסגרת הדיונים המוקדמים שקיימנו בהליך זה נעשה נסיון להגיע להסדר, והצדדים אף פנו להליך של גישור שלא צלח, ולכך יש להוסיף כי ביום 31/3/08 פרש התובע לגמלאות, כך שלטענת האוניברסיטה אין לגורם כלשהו במוסד סמכות לפתוח בהליכים לקידומו של המבקש.

4. בישיבת יום 9/7/09 ביקשה ב"כ התובע לאפשר את תיקון התביעה בשנית, וזאת על רקע התפתחויות עובדתיות להן טענה ב"כ התובע, ובתום הדיון נקבע כי התובע רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן, וכי הנתבעת תהיה רשאית להגיש בקשה למחיקה על הסף או כתב הגנה לפי בחירתה, ועתה מונחת בפני בקשתה למחיקת התביעה על הסף.

5. בבקשתה שבה האוניברסיטה על הנימוקים שכבר ציינה בכתב הגנתה ביחס לסעיף 33 לחוק החוזים, והפגיעה בחופש האקדמי, ומוסיפה כי :-

א. משפרש התובע לגימלאות בחודש 4/08, הרי שאין הוא עוד עובד של האוניברסיטה ועל פי התקנון האקדמי העוסק בקידום חברי הסגל, הרי שמי שאינו עובד אינו נימנה על חברי הסגל האקדמי, ומשכך אין אפשרות לקדמו לאחר פרישה.

ב. גם אם תוכח התביעה במלואה, הרי שאין בידי בית הדין להעניק לתובע את הסעד שהוא עותר לו, שכן כאמור מסלול הקידום של חבר סגל אקדמי מוגדר בתקנון האקדמי.

6. התובע בתגובתו סבור כי יש לעשות שימוש נדיר בסעד של מחיקה על הסף, וכי אין בבקשה יותר מאשר מיחזור של נימוקים שכבר עלו בפני בית הדין, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.

7. כן טוען התובע, כי לא ייתכן ששתי וועדות, הן וועדת משנה והן הוועדה המקצועית, כמו גם הרקטור ודיקן הפקולטה, הניעו מהלך אנטי תקנוני שלא היה לו סיכוי מראש, ולאור העובדה כי היה ידוע לכל כי התובע פורש ביום 1/4/08, מדוע הוקמה וועדה לבחינת עניינו.

8. עוד מציין התובע, כי ישנם חברי סגל אקדמי נוספים שקודמו לאחר פרישתם וגם נימוק זה מצדיק את בירור התובענה לגופה.

9. כן טוען התובע כי החלטת הוועדה בעניינו לוקה בפגמים מהותיים, שכן רוב החברים בה אינם מתחום התמחותו.

10. באשר לסעיף 33 לחוק החוזים, טוען התובע כי דרישתו אינה להענקת תואר אלא לביטול החלטה שהתקבלה באופן לא תקין, וכי שאלת החופש האקדמי אין בה כדי לחסום דרכו מלברר את אופן קבלת ההחלטה.

11. הגם שעל פני הדברים בפי האוניברסיטה טענות נכבדות, הרי שאין אני סבור כי מצדיקות הן את מחיקת התביעה על הסף, וזאת מהנימוקים הבאים :-

א. מדובר בהליך שהחל טרם פרישתו של התובע, ונכון יהיה לברר את הדברים, במיוחד על רקע טענתו כי ישנם חברי סגל אקדמי שקודמו לאחר פרישתם .

ב. אין מדובר בכך שבית הדין יכנס לנעלי האוניברסיטה בקבלת ההחלטה בדבר קידומו של התובע, אלא, כמקובל, לבחון את תקינות ההליך בעניינו.

12. בנסיבות אלו, ומבלי שיש בכך כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה להביא במסגרת הגנתה גם את טענותיה המקדמיות - ונכון יהיה לברר את כלל טענות הצדדים, לאחר שמיעת ראיות , וכל זאת במסגרת ההליך העיקרי.

13. סוף דבר - הבקשה נדחית, ובנסיבות העניין אין צו להוצאות.

14. כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק והנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 10/11/09 .

15. לטעמי אין עוד מקום להליכים מקדמיים כלשהם בתיק, ועל כן אני קובע את התיק להוכחות במותב בפני ביום 23/2/2010 בשעה 09:00.

16. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

17. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

18. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 10/12/09 והנתבעת תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע.

19. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף. עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ייחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות.

20. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר.

21. ימי הפגרה יבואו במנין הימים.

22. לעיון כתב הגנה מתוקן ביום 11/11/09 ותצהירי התובע ביום 11/12/09 .

ניתן היום 05 באוקטובר, 2009 (י"ז בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

002078/09בשא734 אלון שירהמעורבים
תובע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
נתבע: ד"ר יוסף טירן
שופט :
עורכי דין: