ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר לוי נגד הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ :


בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 013772/07

בש"א 5081/09

בש"א 5013/09

לפני:

כב' השופטת אתי באוםֿֿניקוטרה

תאריך:

18/09/2009

בעניין:

ניר לוי

התובע

נ ג ד

הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ

הנתבעת

החלטה

בפני שתי בקשות – האחת – לתשלום תכוף והשנייה – למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי.

עסקינן בתובע, יליד 1970, אשר נפגע בתאונת דרכים, שהנה אף בגדר תאונת עבודה ואשר התרחשה ביום 05/01/07.

ממקום התאונה הובהל התובע, כשהוא מחוסר הכרה, לבית החולים "איכילוב" בתל אביב והוא אובחן כסובל מחבלת ראש, חבלה בבית החזה לרבות קיומו של "חזה אוויר", שברים בצלעות ושברים בשיניו.

הבקשה לתשלום תכוף – בש"א 5081/09

בקשה זו הוגשה ביום 12/06/09, קרי, כשנתיים וחצי לאחר קרות התאונה.

בסעיף 5 ה' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975, נקבע כך:

" (ב) לא יפסוק ביהמ"ש תשלום תכוף בעד התקופה העולה על שנתיים מיום קרות תאונת הדרכים, שבגינה הוגשה הבקשה לתשלום תכוף.

(ג) ביהמ"ש רשאי, מטעמים שירשמו, לשנות את התקופות הקבועות בס"ק (א) ו (ב)."

כב' השופטת ש.ברוש בהחלטתה בת.א. 242/98 (ביהמ"ש המחוזי בתל אביב) קבעה, כי "הדברים ברורים ומדברים בעד עצמם. מהם משתמע, כי פגיעה בתאונה, הגורמת לאובדן כושר השתכרות, בהעדר מקורות מחיה אחרים, מצדיקים שינוי המועד, כך שיהיה בידי התובע לכלכל עצמו ולו מינימלית עד להכרעה בעניינו."

משכך, ככל שייקבע, כי נפגעה הכנסתו של התובע, באופן המונע ממנו קיום סביר - כי אז יהא מקום להאריך את התקופה, כקבוע בסעיף 5 ה' (ג) לחוק.

הנכויות הרפואיות

א. בתיק זה מונה לתובע מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי, הוא ד"ר אריה קוריצקי, אשר קבע לתובע, בחוות דעתו מיום 17/05/09 נכות צמיתה בשיעור של 7.5% לפי סעיפים 34 א' וב' (מותאם) בשל כאבי ראש פוסט חבלתיים וסחרחורות וזאת, משהתרשם המומחה, כי "נראה, כי התפתחה כאן תסמונת שלאחר חבלת ראש... עם אלמנטים של כאבי ראש פוסט חבלתיים והפרעות קוגנטיביות ואפקטיביות... נראה, כי ההפרעה התפקודית קוגנטיבית נובעת בעיקר מתגובה וקשיי הסתגלות למצבו לאחר התאונה."

ב. ועדה רפואית של המל"ל קבעה לתובע נכות צמיתה בשיעור של 5% בתחום האורטופדי (על כך הגיש ערר) וקבעה עוד, כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור כלשהו בתחום א.א.ג. (גם על כך הגיש ערר).

כן קבעה ועדה רפואית לתובע נכות זמנית בתחום הנפשי בשיעור של 20% לפי סעיף 34 ג' עד ליום 31/08/09 וכאשר בשלב זה לא זומן התובע לבדיקה נוספת ולא נקבעה לו נכות נוספת בתחום זה.

אציין, כי במהלך הדיון נחקר התובע ובין יתר המסמכים, שהוגשו לתיק – הגיש ב"כ הנתבעת מסמך מאת המל"ל ובו מצוין, כי נכויותיו של התובע – אפס, זאת בניגוד מוחלט, לפחות, לקביעתה של הועדה הרפואית בתחום האורטופדי.

אני מוצאת לנכון לציין, כי לא היה מקום לעשות שימוש במסמך זה ולטעון להעדר נכויות.

הכנסותיו של התובע

התובע טען, כי עובר לתאונה עבד במסעדת "סטפן בראון" והשתכר סך של 7,800 ₪ נטו בהתאם

לתלושי שכר שצירף משנת 2006 ובשערוך להיום – סך של 9,330 ₪.

לאחר התאונה הסכים בעלי המסעדה להעסיק את התובע, בכל מלאכה שיוכל לבצע וכנגד עבודתו

החלקית השתכר סך של 1,200 ₪ נטו, בהתאם לתלושי שכר משנת 2009.

התובע הציג תלושי שכר מהם עולות תהיות שונות, כפי שפירט ב"כ הנתבעת בדיון – אלא שתהיות

אלו יובררו במהלך הדיון בתיק העיקרי.

לעת הזו – ולאחר שהתרשמתי מן התובע, יש לקבוע, כי אכן ניסה לחזור למעגל העבודה

ולהשתקם, אלא שבשלב זה לא צלח הדבר בידו וחלה ירידה משמעותית בהשתכרותו, אשר אינה

מאפשרת קיום ברמה הסבירה לה היה רגיל קודם לכן.

(ואציין, כי אני דוחה טענת ב"כ הנתבעת ולפיה, רווק כבן 38, אשר נפגע בתאונה צריך לעזוב את

הדירה המושכרת בה חי מזה שנים ולחזור ולהתגורר בבית הוריו...).

כן למדתי, כי התובע קיבל תגמולים שונים מן המל"ל לרבות תשלומים תכופים בסך כולל של

כ – 280,000 ₪ (ראה פירוט בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון).

מן המפורט עד כה עולה – כי מרבית הפסדי שכר של התובע עד כה סולקו מכוחם של התשלומים

התכופים והתגמולים שקיבל.

הוצאותיו של התובע

מבקשתו וחקירתו של התובע נלמד, כי התובע נדרש להוצאה בסך של 4,300 ₪ בחודש בגין דמי

שכירות ולכך יש להוסיף הוצאות מחיה שוטפת, לרבות ארנונה בסך של 514 ₪ לחודשיים.

התובע עתר אף לפיצוי בגין הוצאות רפואיות ואחרות אותן הוציא עובר למועד הגשת הבקשה

שבפני ועניין זה ידון במסגרת התיק העיקרי.

ב"כ הנתבעת טען, כי אין לאמר, כי תובע אשר נקבעה לו אך נכות משקוללת בשיעור של 12% מנוע

מלעבוד ולהשתכר וביקש לדחות הבקשה.

ב"כ התובע ציינה, כי עד ליום 31/08/09 נקבעה למרשו, בנוסף, נכות זמנית בתחום הנפשי בשיעור

של 20% ואין להתעלם מנכות משמעותית זו, המונעת השתלבותו במעגל העבודה.

מן הציטוט שציטטתי מתוך חוות דעתו של המומחה הרפואי בתחום הנוירולוגי נלמד, כי התובע

סובל מקשיי הסתגלות לאחר התאונה, כשלכך יש לצרף את הנכות הזמנית בתחום הנפשי, כאשר

טרם נקבעה לתובע נכות צמיתה בתחום זה.

התרשמתי מן התובע, כי אכן עושה הוא מאמצים להשתלב מחדש בשוק העבודה – אך בשלב זה,

לשווא.

ככל שמדובר בהליך בו אנו מצויים – הרי אין מקום לערוך חישוב, כמתבקש על ידי ב"כ התובע,

בהסתמך על הפסדי השתכרות נטענים, אלא בהסתמך על הוצאות שהתובע מוציא על מנת

להבטיח קיומו בתנאים סבירים ובענייננו – הוצאות בגין דמי שכירות, הוצאות שוטפות ודמי

מחייה סבירים.

אני מעריכה הוצאות אלו על סמך המסמכים ועדותו בסך של 7,500 ₪ לחודש.

עד אשר יובהר מצבו של התובע, תקבענה לו נכויות צמיתות בכל התחומים והוא ישתלב במקום

עבודה, יהא זכאי לתשלום תכוף וזאת למשך 8 חודשים ממועד הגשת הבקשה כדלקמן:

א. עבור החודשים יוני – אוגוסט 2009 – בסך של 6,300 ₪ לחודש. (שכן בחודשים אלה השתכר סכום מסוים).

ב. עבור החודשים ספטמבר 2009 – ינואר 2010 – בסך של 7,500 ₪ לחודש.

בסך הכל יהא זכאי התובע לתשלום תכוף בסך של 56,400 ₪ וזאת, בצירוף שכר טרחת עו"ד +

מע"מ.

ובאשר לבש"א 5013/09 –

בעניינו של התובע קבעה ועדה רפואית נכות זמנית בתחום הנפשי עד ליום 31/08/09 ומעבר לכך –

לא אירע דבר.

לא ידוע מתי יזומן התובע לועדה רפואית נוספת ומתי תקבע לו נכות צמיתה בתחום זה ומשכך –

יש מקום לדון בבקשתו למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי.

התובע נחבל בתאונה בראשו וסבל אובן הכרה.

לאורך תקופה התלונן על כאבי ראש, קשיי ריכוז וקשיי שינה והתנהגות ואף טופל בתחום זה.

בנוסף, המליץ המומחה הרפואי בתחום הנוירולוגי על מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי.

בכל האמור לעיל יש מקום ראשית ראיה מספקת לצורך המינוי המבוקש, כאשר ממילא יתייחס

המומחה, במסגרת חוות דעתו, אף אל טענת הנתבעת ולפיה, עוד לפני התאונה סבל התובע מקשיי

ריכוז והסתגלות.

המומחה יהא – ד"ר דני פישר, מרח' סוטין 14, תל אביב.

בשכרו בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ תשא, בשלב זה וכמימון ביניים הנתבעת וזאת, משנקבעו כבר לתובע נכויות צמיתות בתיק זה והיא תפקיד השכר בקופת בית המשפט בתוך 30 יום.

צו מינוי יוצא בנפרד.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום כ"ה באלול, תשס"ט (14 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אתי באוםֿֿניקוטרה, שופטת

עינת נעמי ישראלי


מעורבים
תובע: ניר לוי
נתבע: הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: