ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוסקי נ שב"ס :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בפני כב' השופט ביתן אליהו

עעא 5851/09

עעא 5833/09

עעא 5808/09

עעא 5809/09

עעא 5699/09

עעא 5691/09

עעא 5683/09

עעא 5678/09

עעא 5602/09

עעא 5159/09

עעא 5670/09

עעא 5667/09

עעא 5662/09

עעא 5651/09

עעא 5307/09

עעא 5377/09

עעא 5583/09

עעא 5707/09

תאריך: 11/09/09

בפני:

כב' השופט אליהו ביתן

תאריך:

11/09/2009

החלטה

בתאריך 24.9.09 קבועות לדיון 18 עתירות אסירים, בהן הפרקליטות מייצגת את המשיב. הבקשה שבפני היא לדחות את הדיון בהן למועד אחר, כדי לאפשר לפרקליט שאמור להופיע מטעם הפרקליטות באותו יום, להשתתף בטיול שנערך לכבוד פרישת פרקליטת המחוז.

ב 14 מהעתירות מבקשים העותרים לאפשר להם לצאת לחופשה מהכלא והעותרים בארבע האחרות מבקשים לבטל את החלטת נציב שב"ס להפסיק את עבודות השירות שלהם.

באופן טבעי, האינטרס של האסירים העותרים לחופשה הוא שעתירתם תישמע מוקדם ככל הניתן ואילו האינטרס של אלה העותרים נגד החלטת נציב שב"ס להפסיק את עבודות השירות שלהם ולשאת את יתרת עונש המאסר שנגזר להם, בכלא, הוא שהדיון בעתירתם ידחה ככל האפשר.

בהתאם לכך, ב 5 מתוך 8 העתירות לחופשה, בהן העותרים מיוצגים, ישנה התנגדות לבקשה. באחת יש הסכמה לה – תוך רצון שהמועד שיקבע יהיה תוך שבועיים מזה שבוטל, ובשתיים לא התקבלה תגובה.

מאידך, ב 2 מתוך 3 העתירות נגד נציב שב"ס, בהן העותרים מיוצגים, ישנה הסכמה לבקשה ובאחת לא התקבלה תגובה.

תגובת העותרים שאינם מיוצגים, לא התבקשה.

בית המשפט מקדיש יום בשבוע לשמיעת עתירות אסירים. יומן בית המשפט לעתירות האסירים מלא עד 19.11.09, כך שאם הבקשה תתקבל, ניתן יהיה לשמוע את העתירות שידחו רק בחצי השני של חודש נובמבר.

אין צורך להכביר מלים על מצוקת אסיר באשר הוא ועל חשיבות החופשה לו, ועל האינטרס הציבורי בבירור מהיר ככל הניתן של עתירות המופנות נגד החלטת נציב שב"ס להפסיק עבודות שירות – הדברים פשוטים וברורים מאליהם.

בשקילת "מאזן הנוחות" בין האינטרסים התומכים בבקשת הדחיה לאלה המתנגדים לה, יש להעדיף את האחרונים. הדבר מתבקש גם מבחינת ההגינות הפשוטה כלפי האסירים העותרים בנושא חופשתם.

עם כל ההבנה לחשיבות הפעילות המתוארת בבקשה ולרצון הפרקליטים להשתתף בה, אינני יכול להיענות לבקשה.

ניתנה היום כ"ב באלול, תשס"ט (11 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.