ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוני לייבל נגד יהודה תורג'מן :


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 001795/08

בפני

כב' השופט שאול מנהיים

בעניין:

מוני לייבל

התובע

נ ג ד

יהודה תורג'מן

הנתבע

פסק דין

תביעה כספית על סך 9,000 ₪.

התובע היה בתקופה הרלבנטית לתביעה בעליו של עסק למכירת רהיטים המכונה "ארט רהיט". אציין כי מס' העוסק מורשה המופיע על גבי ההזמנה שהנפיק העסק לנתבע זהה למספר ת.ז. של התובע.

הנתבע הזמין מעיסקו של התובע שולחן שמחירו 3,900 ₪. בסך הכל שילם 1,900 ₪ ונותרה יתרה בת 2,000 ₪. בגין יתרה זו ניתן על ידי הנתבע שיק על סך 2,000 ₪ אשר מעולם לא הוצג לפרעון ואף הוחזר במקורו לנתבע שהציג לי את השיק המקורי במהלך הדיון. אציין כי התובע טען בפניי שהשיק הוחזר משום שחולל, אולם כאשר הסתכלתי בשיק התברר שהוא לא הוצג לפרעון כלל. מכל מקום, הנתבע טוען כי השולחן שסופק לו היה בצבע שהוזמן וכי הובטח לו לקבל שולחן חדש או משטח עליון חדש בצבע שביקש, ולטענתו היה אמור לשלם את היתרה רק כנגד קבלת השולחן או המשטח העליון החדש. הוא גם טוען שהשיק הוחזר לו במסגרת הסכמה זו והוא התחייב לשלם את הסך של 2,000 ₪ במזומן עם קבלת השולחן או המשטח החדש. אין חולק שלא סופקו שולחן או משטח חדש והנתבע טוען שהסיכום היה הפוך: ההתחייבות לספק שולחן או משטח חדש היתה מותנית בכך שהיתרה בת 2,000 ₪ תסולק לפני כן.

לאחר ששמעתי את שני בעלי הדין נחה דעתי כי דין התביעה להידחות. העובדה שהשיק הוחזר מבלי שהוצג לפרעון איננה מתיישבת עם גרסת הנתבע, והעובדה שההסבר שנתן פשוט איננו נכון פוגעת קשות באמינותו. לפגיעה הזו יש להוסיף גם את העובדה שלמרות שגם אם כל טענות התובע הן נכונות הסכום המגיע לו הוא רק 2,000 ₪ (משוערכים ובתוספת הוצאות) תבע 9,000 ₪ מבלי שידע לתת הסבר כלשהו להפרש העצום, עובדה שאף היא פוגעת קשות באמינותו ובמהימנות גרסתו. מכל מקום, לא ניתן להסביר כיצד זה מתנה התובע אספקה של פריט חלופי לזה שסופק בתשלום מלוא היתרה לפני אותה אספקה, אולם מחזיר לנתבע את השיק שמסר לו בגובה אותה יתרה.

אין מחלוקת כאמור שהפריט החלופי לא סופק אף שהיתה הסכמה לספקו ומכאן שהתובע הודה שמה שסופק אינו תואם את מה שהוזמן.

על רקע הממצאים דלעיל אין לי אלא לדחות את התביעה.

התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך 350 ₪. המועד האחרון לתשלום טרם שהנתבע יהיה זכאי לפתוח תיק הוצל"פ הוא 16/8/09.

המזכירות תשלח פסק הדין בדואר לצדדים.

ניתן היום כ"ג בתמוז, תשס"ט (15 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

שאול מנהיים, שופט