ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבה דוד נגד יורם שרון :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בש"א 024304/07

בתיק עיקרי: א 002011/06

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

זהבה דוד

ע"י ב"כ עוה"ד

ח. אברהמי

המבקשת / התובעת

נ ג ד

יורם שרון

ע"י ב"כ עוה"ד

ע. אלון

המשיב / הנתבע

החלטה

התובעת מבקשת להתיר לה לתקן את כתב התביעה, באופן שיופיע בו סעד כספי בלבד, וכן להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט השלום בכפר סבא.

בתגובתו, מסכים הנתבע לתיקון כתב התביעה, בכפוף לחיוב התובעת בהוצאות, אך מתנגד להעברת הדיון לבית משפט השלום בכפר סבא, וזאת מהטעם שבטרם תוקן כתב התביעה, אין אפשרות לקבוע לאיזו ערכאה נתונה הסמכות העניינית.

במסגרת הבקשה פורטו הטענות העובדתיות המופיעות בתביעה.

לטענת התובעת, הצדדים ערכו הסכם מכר ביום 6/6/93, במסגרתו היא רכשה את זכויות חכירת המשנה במגרש מסויים, אך עד כה, הנתבע לא פעל לקידום רישום זכויותיה במגרש, והיא חוייבה בתשלום מס שבח, למרות שחיוב זה מוטל עליו. בנוסף, התברר לתובעת כי הנתבע ומינהל מקרקעי ישראל הסכימו על כך, שהנתבע "יחזיר" למינהל את הקרקע ויקבל פיצוי על דרך הקצאת מגרש בייעוד החדש של הקרקע (מהמשך הדברים ניתן להסיק כי הסכמה זו הוגדרה כ"החלטה 727"). לטענתה, בהסכמה זו לא באו לידי ביטוי זכויותיה בממכר. ביום 12/7/05 ניתן צו עיקול על נכסי התובעת, עד לגובה סכום חיובה במס שבח, חיוב שלטענתה, אין לו בסיס, ונובע מכך שהיא רשומה כבעלת הזכויות בנכס במשרדי מס שבח, למרות שהיא מעולם לא נרשמה כבעלת הזכויות במינהל.

בכתב התביעה המקורי, עתרה התובעת להצהיר כי היא זכאית לרישום זכויות החכירה בממכר על שמה במינהל מקרקעי ישראל או בלשכת רישום המקרקעין, לחייב את הנתבע לשאת בכל תשלומי המיסים החלים על העיסקה וכן לחייבו בתשלום פיצויים.

כעת טוענת התובעת, כי מתגובת המינהל לבקשה לצו מניעה שהוגשה במסגרת התביעה עולה, כי הנתבע אינו זכאי ליישום העיסקה על פי החלטה 727, שכן הסכם הפיצוי אינו בתוקף (לאור הקביעות בבג"צ 244/00). לטענת התובעת, משמעות הדבר היא החזרת השטח שנמכר לה למינהל מקרקעי ישראל.

לאור זאת, טוענת התובעת, כי לא ניתן יהיה לממש פסק דין עתידי המכריז על זכויותיה בממכר, ולכן מבוקש ליתן לה רשות לתקן את כתב התביעה באופן שייתבע סעד כספי בלבד, בגין הנזקים שנגרמו לה, בצירוף חוות דעת שמאית.

לטענתה, ערך הקרקע אינו עולה על סכום של 2,500,000 ₪ , כך שהסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום.

ראשית, לאור הסכמת הנתבע, כתב התביעה יתוקן כמבוקש.

התובעת תגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 30 יום. הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 יום לאחר מכן. הוצאות ההליך תלקחנה בחשבון בפסק הדין.

מאחר שהתובעת טוענת, כי ערך הקרקע אינו עולה על 2,500,000 ₪, הרי שסביר להניח, כי גם סכום הפיצוי הכספי יהיה בהתאם, כך שהסמכות העניינית אכן נתונה לבית משפט השלום.

עם זאת, למען הסדר הטוב, מן הראוי שהוראה פוזיטיבית בעניין תינתן רק לאחר שיוגש כתב התביעה המתוקן, ככל שתוגש בקשה כזו.

ניתנה היום כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו