ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניקולא נגד ביבאר :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות עכו

תק 002318/07

בפני:

כב' השופט אלטר משה

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

ניקולא נביל

התובע

נ ג ד

1 . ביבאר מודהש

2 . הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הנתבעים

פסק דין

רכבו של התובע, פג'ו 307 מ.ר. 46-075-60 (להלן: "הפג'ו"), נפגע וניזוק בתאונת דרכים אשר אירעה ביום 31/8/07, באחד מרחובות הישוב אבו סנאן.

בתאונה היה מעורב רכב מ.ר. 64-070-18 (להלן: "הרכב הפוגע"), שהיה נהוג בידי נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע").

בעת אירוע התאונה היה הרכב הפוגע מבוטח אצל הנתבעת מס' 2 (להלן: "הנתבעת") בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין נזקי רכוש .

לטענת התובע, אירעה התאונה באשמתו הבלעדית של הנתבע. לכן, פנה התובע אל הנתבעת בבקשה כי תפצה אותו בגין הנזקים שנגרמו לו, לטענתו, כתוצאה מהתאונה.

מאחר ולא היתה מחלוקת בין הצדדים באשר לאחריותו של נתבע לאירוע התאונה, פיצתה הנתבעת את התובע בסכום של 4,188 ₪, שזה, לטענת הנתבעת, סכום הנזק שנגרם לתובע כתוצאה מהתאונה.

לטענת התובע, סירבה הנתבעת, שלא כדין, לפצותו בגין הנזק שנגרם בחלק האחורי של הפג'ו וכן בגין ירידת הערך שנגרמה לפג'ו כתוצאה מהתאונה, לכן הגיש את תביעתו שבפניי, בה הוא עותר לחייב את הנתבעים לפצותו בסכום של 2,396 ₪.

הנתבעת העלתה טענה, לפיה יש לדחות את התביעה על הסף, משום שהתובע חתם על הסכם לפיו בקבלת הסך של 4,188 ₪, הוא מוותר על כל תביעה בקשר לתאונה. מדובר במסמך שכותרתו "הצעת פיצוי" שנשלח אל התובע באמצעות הפקס ביום 3/12/07.

בתגובה לטענה זו טען התובע שהוא חתם על המסמך הנ"ל בעקבות זאת שהנתבעת שלחה לו

ב- 4/12/07 מזכר בזו הלשון: "בהמשך להצעת הפיצוי מהיום 3/12/07..... יש באפשרותכם לחתום על הצעת הפיצוי כסכום שאינו שנוי במחלוקת" ולכן הוא חתם על המסמך שכותרתו "הצעת פיצוי". בעשותו כן, לטענתו, הוא שמר לעצמו את הזכות לתבוע את הסכום השנוי במחלוקת.

לאחר ששקלתי בעניין, אני דוחה את טענת ב"כ הנתבעת. אמנם התובע לא הוסיף, בכתב יד, על המסמך שכותרתו "הצעת פיצוי", את המילים "סכום שאינו שנוי במחלוקת" לפני שחתם על המסמך, אולם לאור העובדה שהוא חתם על המסמך רק לאחר שהנתבעת כתבה את אשר כתבה במזכר מיום 4/12/07, אין ספק בעיניי שהיה צריך ברור גם לנתבעת שאין התובע מוותר על זכותו לתבוע את הסכום אשר שנוי במחלוקת.

כפי שעולה מחוות דעת השמאי, היו שני מוקדי נזק. האחד, בדופן שמאל של הפג'ו והשני במגן האחורי הימני של הפג'ו.

הנתבעת הכירה רק בנזק שנגרם לדופן שמאל של הפג'ו. לגבי הנזק שנגרם לפגוש האחורי, טענה הנתבעת שזהו נזק שלא נגרם כתוצאה מהתאונה.

לאחר ששמעתי את עדויותיהם של התובע ושל הנתבע, אני מאמין לתובע כי כתוצאה מהפגיעה שפגע הרכב הפוגע בפג'ו, הועף הפג'ו ימינה ובחלקו הימני האחורי פגע בחומה שהיתה בצד הכביש. כתוצאה מכך נגרם נזק לפגוש האחורי בצד ימין. לכן, זכאי התובע לקבל פיצוי גם עבור נזק זה, המסתכם בסכום של 1,132 ₪.

נזק נוסף בו לא הכירה הנתבעת הוא נזק של ירידת ערך, אותו העריך השמאי מטעם התובע בסכום של 964.80 ₪. לטענת הנתבעת, היא לא שילמה לתובע פיצוי בגין כך משום ששמאי מטעמה לא הכיר בנזק זה. ראוי לציין שלא הוגשה חוות דעת נגדית של שמאי מטעם הנתבעת בהתייחס לנזק של ירידת ערך.

לאחר ששקלתי בעניין ולאור מהות הנזקים שנגרמו לפג'ו, אני מעריך את ירידת הערך בסכום של 500 ₪.

סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע סך של 1,632 ₪ (1,132 + 500), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 5/12/07 ועד התשלום המלא בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 350 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008) בהעדר הצדדים.

אלטר משה, שופט

למזכירות: מאחר ופסק הדין ניתן לאחר שהצדדים יצאו מהאולם, יש לשלוח להם את העתק פסק הדין.