ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין 1. נויברג עדנה נגד בנק לאומי :

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא156080/08

בפני:

כב' השופט שינמן יעקב

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

1. נויברג עדנה

2. נויברג רון

המבקשת

- נ ג ד -

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

המשיבים

החלטה

ביום 28.2.08, הורה כב' השופט אטדגי למבקשים, ליתן הבהרה מדוע הוגשה הבקשה באיחור. היום הונחה בפני הבהרה שכזו, ובהתאם להחלטת כב' השופט אטדגי, הועברה הבקשה להכרעתי כשופט תורן.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה:

1. ניתן בזאת צו מניעה זמני ארעי כמבוקש, שתוקפו עד שיבוטל ע"י החלטה אחרת או במקרה ולא ימציאו המבקשים את הערבויות במלואן ובמועדן, כמפורט להלן.

צו זה יפקע במידה ולא יומצאו הערבויות הבאות עד ליום 4.3.08 שעה 12.00 :

א. התחייבות עצמית של המבקש ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיב/ים על כל נזק שייגרם למשיב/ים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ב. ערבות צדדים שלישיים (שאינם תאגיד ובכלל זה חברה בע"מ), מוגבלת עד לסך של 15,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיב/ים על כל נזק שייגרם למשיב/ים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ג. פיקדון כספי במזומן בסך של 7,500 ₪ או ערבות בנקאות אוטונומית בלתי מותנת, בלתי מוגבלת צמודה ליוקר המחייה על סך של 7,500₪, כעירבון להבטחת פיצוי המשיב/ים על כל נזק שייגרם למשיב/ים כתוצאה ממתן הצו אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

2. דיון במעמד הצדדים יקבע, אם בכלל, ולפי שיקול דעתו ויומנו של כב' השופט אטדגי.

3. המבקש יודיע למשיבה על החלטה זו וימסור לה/ם העתק ממנה יחד עם כל מסמכי הבקשה והעתק כתב הערבות, במסירה אישית.

המשיבה אם תרצה בכך, תתן תגובתה לבקשה עד ליום 9.3.08.

ניתנה היום, כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008), בהעדר הצדדים.

יעקב שינמן, שופט

קלדנית – חיה ג'רבי