ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.א. גופית נגד א.מ.ב :


בתי המשפט

בית משפט השלום חיפה

בשא004361/08

בתיק עיקרי: א 003924/08

בפני:

כב' השופט ר. חדיד

תאריך:

29/02/2008

בעניין:

מ.א.ג גופית בנייה ופיתוח בע"מ

המבקשת

- נ ג ד -

1. א.מ.ב תעשיות כרמיאל בע"מ

2. טרייד ל.ר. מהנדסים ייעוץ, ייזום ניהול ופיקוח

המשיבים

נוכחים

מטעם המבקשת – מר מלחם

פרוטוקול

מר מלחם:

לשאלת ביהמ"ש אני מבהיר כי נספח ב' לבקשה הוא החשבון המאושר על ידי משיבה מס' 1. כתב הכמויות המצורף לתביעה כולל כספי עבודות שלא בוצעו על ידי המבקשת ואף המחיר שלהם לא מולא בכתב הכמויות.

באשר לצילום השיק המצורף לבקשה, השיק נמשך על ידי משיבה מס' 2 לפקודת משיבה מס' 1. התקשרות היתה בין המבקשת לבין משיבה מס' 1. באשר למשיבה מס' 2 מדובר בחברה שבבעלות בנו של בעל חברה המשיבה מס' 1 מדובר בחברת קש שלו. אני מציג לביהמ"ש צילום של השיק וממנו עולה כי השיק נמסר למבקשת אשר הוסיפה חותמת שלה עליו.

עדיין לא ניסיתי להפקיד את השיק. היום אני יפקיד אותו. רק אתמול ידעתי שהוא מוכר את הכלים. הוא אמר שלא אפקיד את השיק הזה והוא נותן לי כסף. האמנתי לו שהוא באמת ישלם לי את הכסף אך הוא לא שילם.

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה, על צורפותיה, ושקלתי טענות המבקשת בבקשה וכן מפי מנהלה בפניי, נחה דעתי כי במקרה דנן מתקיימים התנאים הקבועים בהוראות הדין המצדיקים מתן צו עיקול זמני כמבוקש.

2. לאור האמור לעיל, אני מורה על הטלת עיקול ברישום בספרי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים / מנהל תנועה אגף הרכב, רשם הנדסי וזאת על הכלים כמפורט להלן:

א. קודח חורים זחלי אינגרסול לרנד דגם CFM750IR שנת ייצור 1986 מס' מנוע 34527443.

ב. קודח חורים זחלי תוצר אינגרסול רנד דגם VL 140 שנת ייצור 1990 מס' שילדה מוטבע 94452, ברשיון ציוד הנדסי מספר 375560.

3. כתב ההתחייבות העצמית אשר הופקד בתיק ביהמ"ש ישמש להבטחת הנזקים אשר ייגרמו למשיבות או למי מהן באם הצו יבוטל או באם התביעה אשר הוגשה בד בבד עם הגשת הבקשה תדחה.

4. כמו כן, תוך 5 ימים מהיום תפקיד המבקשת בקופת ביהמ"ש סכום במזומן או בערבות בנקאית בסך של 15,000 ₪ להבטחת הנזקים אשר יגרמו למשיבות או למי מהן באם הצו יבוטל או התביעה תדחה וזאת לא יאוחר מיום 4.3.08.

בשל הדחיפות בהוצאת הבקשה, הפקדת הסכום במזומן או בערבות בנקאית כאמור לעיל, אינו תנאי להוצאת צו העיקול, אולם באם תנאי זה לא יקויים במועדו, צו העיקול יבוטל ללא צורך בהחלטה נוספת.

ניתנה היום כ"ג ב אדר א, תשס"ח (29 בפברואר 2008) במעמד מנהל המבקשת.

ר. חדיד, שופט

הקלדנית: גלית כ.