ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד עותמאן חסן ובניו בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ששי לב

נגד

נתבעות

  1. עותמאן חסן ובניו בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שון דוידוב

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 07.07.2020 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 21-803-30 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת בביטוח נזקי רכוש (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 49-500-31 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא אשר לאחריות לקרות התאונה ולגבי הנזקים הנטענים שנגרמו לתובעת בגין התאונה.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג המשאית שהייתה קוהרנטית, סדורה, התיישבה עם מוקדי הנזק והייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג הפרטית, שלא הותירה בי רושם דומה, בלשון המעטה, הייתה מתפתחת, בלתי עקבית ומעוררת תהיות.

בראש ובראשונה, יש לציין כי בניגוד לנטען בטופס ההודעה וכתב התביעה המבוסס עליו, בו צוין כי המשאית עקפה את הפרטית משמאל ותוך כדי פגעה בפרטית בצדה השמאלי האחורי, בדיווח נהג הפרטית למשטרה צוין כי התאונה התרחשה במעבר של הפרטית לנתיב השמאלי על מנת לפנות שמאלה בצומת. אף בעדותו בבית המשפט מאשר נהג הפרטית כי התאונה התרחשה בזמן שהפרטית עבר מהנתיב הימיני לנתיב השמאלי על מנת לפנות בצומת שבהמשך שמאלה. כבר על יסוד סתירה והתפתחות שחלה בגרסתו של נהג הפרטית, ניתן לקבוע כי אין לתובעת ולנהג מטעמה גרסה אחת להיאחז בה. עם זאת, אני סבור כי הגרסה של נהג הפרטית בבית המשפט משקפת באופן מדויק יותר את נסיבות התאונה.

שנית, אני סבור כי הפרטית הייתה בסטייה שמאלה מהנתיב הימיני לנתיב השמאלי, בו כבר נסעה המשאית, במטרה להשתלב בנתיב השמאלי וזאת כדי שבהמשך תוכל לפנות שמאלה בצומת. אין מדובר במצב בו המשאית לא שמרה מרווח מהפרטית אשר כבר הספיקה להשתלב בנתיב השמאלי, שאז הייתי מצפה לראות נזק בחלקה האחורי של הפרטית ולא בפינה השמאלית האחורית. סבורני כי הפרטית הייתה בהטיה שמאלה, מה שמעיד כי היא הייתה עדיין בסטייה לנתיב השמאלי.

אני סבור כי נהג הפרטית סטה לנתיב נסיעתה של המשאית מבלי לשמור מרווח כדין מהמשאית, מבלי לוודא כי ישנו מספיק מקום כדי שהפרטית תוכל להשתלב לנתיב השמאלי, בהינתן כי מדובר בתנועה זורמת ולא עומדת.

כי נהג הפרטית סטה שמאלה לנתיב נסיעתה של המשאית מבלי לוודא כי הנתיב פנוי, מבלי לשים לב לקרבה בין כלי הרכב.

בנסיבות העניין, לא היה באפשרותו של נהג המשאית לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה, מאחר שהפרטית סטתה באחת לנתיב נסיעתה המשאית. לכן, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג הפרטית.

אשר למחלוקת בעניין גובה הנזק הנטען, לאור מסקנתי בשאלת האחריות ברי כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר.

6. התובעת תשלם לנתבעת 2 את הסכומים הבאים:

6.1. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.2. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: עותמאן חסן ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: