ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל בילק נגד אניס חוף דולפינריום בע"מ :

1
לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

המבקשים:

  1. דניאל בילק
  2. שושנה בילק
  3. דן פרידמן
  4. אורית גרינברג

נגד

המשיבות:

  1. אניס חוף דולפינריום בע"מ
  2. אתרים בחוף תא חברה לפתוח אתרי תיירות בתא יפו בע"מ

בשם המבקשים: עו"ד עירד באומל ועו"ד יונה זהבי
בשם המשיבה 1: עו"ד רוית פרינץ

החלטה

בקשה לסעד זמני שלפיו בעלת עסק תפעל בהתאם לרישיונה – מה שאין חולק כי אמור להיעשות – אף שהמבקשים חפצים להוסיף לתנאי רישיון העסק מה שאין בו, וזאת ודאי לא ניתן לעשות, למצער כסעד זמני.

1. בתמצית: המשיבה 1 (להלן: אניס) מפעילה מסעדה בחוף ימה של תל אביב, זאת מכוחו של רישיון עסק ומגוון תנאים ומגבלות שהוסיפה לה עיריית תל אביב. המשיבה 2 היא בעלת הזכויות במקרקעין; מוסכם כי אין לה חיוניות בגדרי הבקשה. המבקשים הם מבעלי דירות בבנין לחוף ימה של תל אביב, כמה עשרות מטרים מן המסעדה. לטענתם, אם נתמצת, מאז מרץ 2021 לערך החלה הפעילות במסעדה להקים רעש רב משעות הצהריים ועד לשעות הקטנות של הלילה, פעילות המונעת כל אפשרות סבירה לשימוש בדירות. בפעילותה חורגת אניס מרישיון העסק שלה, כך דעת המבקשים, שכן היא מפעילה לטענתם אולם אירועים ובו נערכות חתונות, חינות, אירועי בר מצווה, ימי הולדת והשקות; ואף דיסקוטק מתחת לכיפת השמיים היא מפעילה. כל שמותר למסעדה לעשות, כך המבקשים, הוא להפעיל במקום מסעדה, ואשר למוזיקה זה יכולה בהתאם לתנאי הרישיון להיות שקטה בלבד וכזו שלא תשמע מחוץ לכתלי העסק. עד הנה ניסו מי מן המבקשים לעמוד בקשר עם נציגי המסעדה ואלו הבטיחו בכל פעם להחליש את המוזיקה, אולם הדבר נשנה ומחייב תביעה לצו קבוע ולסעד זמני, כך המבקשים, סעד שיאסור על אניס מלהשמיע במתחם המסעדה מוזיקה, להפעיל מערכות הגברה, לקיים אירועים, מסיבות, הופעות, חאפלות, מוזיקה חיה או כל רעש אחר החורג ממוזיקת רקע שקטה אשר לא תשמע מחוץ לכתלי בית העסק.

2. השיבה אניס, אם נתמצת: אין היא מפרה את תנאי הרישיון שלה, ואין מקום לפרשנות המבקשים לתנאי הרישיון כך. היא אינה מפעילה במקום אולם אירועים או דיסקוטק, והמוזיקה שהיא משמיעה אינה חורגת מן המתחם. אם יש רעש בדירות המבקשים – אין ראיה כי מקורו במשיבה. ראיות לא הביאו, חוות דעת לא ערכו, וחוות דעת מומחה של המשיבה (שלא בדירות המבקשים דווקא, כיוון שלא אפשרו לה לערוך את חוות הדעת מדירתם) מצביעה דווקא על כך שרעשים אם יש מקורם ברחוב הרועש, לא במתחם המסעדה. גם בזהות הסעד הזמני לזה העיקרי מוצאת המשיבה עילה לדחיית הבקשה.

3. אפשרתי למבקשים להגיב, שאז חזרו על עיקרי טענותיהם. הצעתי לצדדים להידבר, אך הידברות זה ניכר כי לא נעשתה ברוח חיובית ופרגמטית, ולא הועילה. דיון התקיים אפוא, הצדדים ראו לערוך חקירות נגדיות שככלל לא תרמו דבר מהותי להכרעה, שאז נפנו להשלמת טיעוניהם, ועתה הגיעה עת הכרעה. אעמוד רק על עיקרי הדברים, ככל שהם נחוצים להכרעה.

4. לגוף הדברים: לפנינו מצב שבו ביסוד הדברים הצדדים כלל אינם חלוקים – קיימים תנאי ם להפעלת עסקה של אניס, ואותם יש לקיים. מכאן, שאף בלא צורך בצו, ייאמר מה שייאמר בחוק והוא – כי מובן מאליו שאת התנאים שבדין ובפרט את תנאי הרישיון על המשיבה לקיים. שאלה נפרדת היא האם ניתן לקרוא לתוך תנאי הרישיון תנאים נוספים, והתשובה – לצרכי הבקשה לסעד זמני – היא בשלילה.

5. רישיון העסק ברור: הפעלת "בית אוכל-מסעדה" (נספח 1 לבקשה). בבית האוכל "מותרת השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד. ובתנאי שלא תישמע כלל מחוץ לכתלי העסק", כך התנאים. לכך מוסיפים המבקשים את תנאי הרשות לאיכות הסביבה של עירית ת"א מיום 18.7.2016 ואת " מדיניות היתר לילה של עיריית תל-אביב" (שעל מעמדן המשפטי המדויק לא עמדו), שאינם מוסיפים רבות לאמור זולת הגבלות מסוימות על פעילות לאחר השעה 23:00, מה שאינו רלבנטי כאן שכן אותן "השעות הקטנות של הלילה" שהזכירו המבקשים בבקשתם למעשה הן שעות הערב.

6. ככל שהמבקשים חפצים במעורבות בית המשפט, חרף אמירה שלפיה תנאי הרישיון הם תנאי הרישיון, נדרשה הצבעה בראיות מספקות, לצרכי השלב הנוכחי, לטיבן ועיתויין של ההפרות; כן נדרשת פרשנות משפטית סדורה באשר לצורך לומר כי יש לכאורה יש לקרוא לתוך תנאי הרישיון את מה שלא נאמר בו. לא זה ולא זה נעשה. המבקשים, אף שבחרו לגשת לבית המשפט בחלוף למעלה מחצי שנה מתחילת הרעשים, לא ערכו ראיות סדורות. לא צילומים, לא הקלטות סדורות, לא חוות דעת מומחה, כי אם בעיקר טרוניות. בעיקר צורם הסירוב של המבקשים לשתף אפילו פעולה עם נסיונה של המשיבה לבדוק את הדברים מדירות המבקשים ולערוך חוות דעת מביקור בדירותיהם. הליך משפטי יש לנהל באופן סדור, לא בהצגת טענות בדרך של הטחת האשמות וחרפות כלפי הצד שכנגד, חלף הבאת ראיות. קשה היה להתרשם גם מן הניסיון המאוחר של המבקשים להביא ראיה בדרך של "הודעת עדכון" לאחר הדיון, כנראה נוכח ההבנה כי עד הנה הוצגו הטענות בדרך שאינה סדורה ("הודעת" המבקשים מיום 5.12.2021) – הדבר רק הדגיש את חוסר הסדר בטיעוני המבקשים עד הנה. ויודגש: אין בכך משום קביעה שלפיה הטענות אינן נכונות. אין אלא להניח כי המבקשים – וודאי שניתן היה להתרשם מהם באולם – חשים תסכול וברור להם כי מקור צרותיהם במשיבה, ושזה הטעם לכך שהטריחו עצמם להגשת בקשה. דרך טיעוני המשיבה, דוגמת הודאה בפרסומים על אודות אירועים (נספחים 2 ו-3 לבקשה) אך בלא פירוט מדויק מה כללו, התכתבויות ווטסאפ בין הצדדים בעניין המוזיקה, והטענה שלפיה המשיבה "עושה מאמץ אמיתי לקיים את הוראות הרישיון" – כל אלו מלמדים על כך שאפשר שיש דברים בגו. אך אפשרות זו לא די בה לאמירה שיפוטית מרחיקת לכת יותר מאשר כזו שלפיה את החוק יש לקיים.

7. ואשר לקריאת המבקשים להכניס תנאים נוספים לרישיון: כסעד זמני – ודאי מוקשה (ולא מחמת זהות נטענת לסעד העיקרי, כטענת המשיבה, שהרי אין זהות שעה שהסעד הזמני והקבוע עוסקים כאן במועדים שונים, לפני ואחרי פסק הדין). תנאי הרישיון ברורים כל צרכם. הם אינם עוסקים בענייני חאפלות, מסיבות ריקודים וגו'. המקום – מסעדה. השאלה האם אגב פעילות המסעדה וכחלק אינטגרלי ממנה יתקיים אירוע כלשהו – לא לובנה. כך לדוגמה, בדרישת המבקשים לאסור "מסיבות" או "אירועים": מסיבת יום הולדת ודאי תותר. שמא גם ציון אירועים אחרים. ויודגש: סגירת המסעדה, וקיום אירוע אחר במקום – אינה מתנאי הרישיון. אולם חרף טענות כוללניות של המבקשים בעניין זה בבקשה, אין ראיה שכך נוהגת המשיבה. גם לה עצמה אכן ברור כי אינה יכולה לסגור את המסעדה ולקיים חלף ההסעדה אירוע כלשהו. כך תנהג אפוא. ואשר לעוצמת המוזיקה, זו האמורה שלא להשמע מחוץ לכתלי בית העסק: תפעל המשיבה בהתאם.

8. סוף דבר: ככל שחפצו המבקשים לזכות בהצהרה שיפוטית שלפיה על המשיבה לקיים את החוק, הנה זכו. על המשיבה לקיים את הוראות החוק, ובפרט את הוראות הרישיון שלה. אך לשם כך לא נדרש לעת הזו בנסיבות צו המוסיף על הוראות החוק , בהתאם גם לא ערובה להבטחתו. אם תפר המשיבה את תנאי רישיונה, בידי המבקשים לשוב ולפנות לרשויות המוסמכות ולעמוד על קיומם. יודגש עוד לפני המשיבה: קיום הוראות החוק אינו עניין הדורש רק "מאמץ אמיתי" (ניסוחה שלה), כי אם קיום. ולפני הצדדים שניהם יודגש: הליך משפטי מעין זה אינו מסייע לאיש, גם לא הוותרות שני הצדדים בעמדות הקרב. שיתוף פעולה נדרש על מנת לוודא כי מוזיקה המושמעת במסעדה או סביבה לא מטרידה את מנוחת המבקשים, שוודאי זכאים ליהנות מדירותיהם, באופן סביר, ולזכות בשקט ובשלווה שכרגע אינם נחלתם. אך זאת ייעשה כאמור ברוח טובה של שיתוף פעולה, לא בהטחת האשמות מיותרות כפי שנעשה בהליך עד הנה. ובהקשר זה, תהיה מנהלת המשיבה קשובה גם בעתיד לפניות נקודתיות של המבקשים באשר להפרעות לשלוות חייהם: קשב זה יהיה בו לסייע למבקשים בהשגת שיפור לאיכות חייהם, והם ודאי זכאים לה, ובד בבד יחסוך מן המשיבה הליכים מינהליים או משפטיים מיותרים.

9. מובן שבנסיבות אין צו להוצאות בקשר עם הבקשה. אין אלא לקוות כי הצדדים ישכילו לייתר את הצורך בהוצאות לצורך בירור ההליך העיקרי.

ניתנה היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל בילק
נתבע: אניס חוף דולפינריום בע"מ
שופט :
עורכי דין: