ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגד חברה לתחבורה בע"מ נגד ציון ישראל זאטלווי :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אגד חברה לתחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מועדים לשמחה

נגד

נתבעים

1.ציון ישראל זאטלווי
2. שומרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד פצנובסקי

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 23.01.2020 בין כלי רכב, מסוג מיניבוס, מ"ר 78-137-69 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "המיניבוס") לבין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 68-442-16 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין הנזק הנטען.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה ועד ראייה נוסף שישב לצד הנהג בפרטית.

4. בתום הדיון הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג המיניבוס יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70% ואילו נהג הפרטית יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 30%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג הפרטית, שנתמכה בידי גרסת הנוסע שישב לצדו בעת התאונה, הייתה עקבית וקוהרנטית, על פי גרסתו של נהג המיניבוס שלא הותירה בי רושם דומה.

השתכנעתי כי נהג המיניבוס נדחק וניסה להיכנס למרווח שנוצר בין הפרטית לאי התנועה שמשמאל על מנת לעקוף את הפרטית, וזאת מבלי לתת דעתו לאיתות לשמאל המופעל בפרטית, לסטייתה של הפרטית ימינה כאשר קודם לכן נסעה על הנתיב השמאלי ולאפשרות כי הפרטית מבקשת לבצע פניית פרסה בקשת רחבה.

מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה מוטל על נהג המיניבוס.

עם זאת, איני פוטר את נהג הפרטית מהאחריות לקרות התאונה.

היה על נהג רכב הפרטית לתת לבו למתרחש בכביש ומצדדיו בעת פנייה שמאלה במיוחד כאשר הוא זה עתה סטה ימינה, אמנם על מנת לבצע פניית פרסה בקשת רחבה, אך בסטייה ימינה כזו יש משום ליצור מצג בעיני הנהג הנוסע מאחור כי הנתיב השמאלי התפנה. יחד עם זאת, מאחר שהפרטית אותתה לשמאל היה על נהג המיניבוס להתאזר בסבלנות ולהבין כי הפרטית מתכוונת לפנות שמאלה.

אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם למיניבוס התובעת נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, דין התביעה להתקבל חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 639 ₪, שהינו 30% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדים מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אגד חברה לתחבורה בע"מ
נתבע: ציון ישראל זאטלווי
שופט :
עורכי דין: