ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגד חברה לתחבורה בע"מ נגד משה סוסאן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אגד חברה לתחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף מועדים לשמחה

נגד

נתבעים

  1. משה סוסאן
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד דוד בר

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 11.01.2021 בין כלי רכב, מסוג מיניבוס, מ"ר 34-592-89 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "המיניבוס") לבין כלי רכב, מסוג מכונית פרטית, מ"ר 79-147-65 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבע 1 ונהוג בידו ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה ובשאלת הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה ועד ראייה נוסף מטעם התובעת, שנסע במיניבוס בעת התאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג המיניבוס, שהייתה קוהרנטית, אינטואיטיבית, ברורה, התיישבה עם מוקדי הנזק ונתמכה בידי גרסת הנוסע שישב מאחוריו במיניבוס בעת התאונה, זאת על פני גרסתו של נהג הפרטית, שהייתה מתחמקת, מתפתחת, ומהוססת.

5.2. העד הנוסף מטעם התובעת, אשר נסע במיניבוס וישב מאחורי הנהג, העיד בעדותו כי הפרטית סטתה לימין באופן פתאומי אף על פי שנהג המיניבוס צפר לו, אלא שנהג הפרטית התעלם והמשיך בשלו ופשוט "חתך" את נסיעתו של המיניבוס.

5.3. איני מקבל את טענתם של הנתבעים, לפיה המיניבוס לא שמר מרחק מהפרטית ופגע בחלקה האחורי של הפרטית. העובדה כי האוטובוס ניזוק בפנס השמאלי הקדמי ואילו הפרטית ניזוקה בדופן הימינית האחורית אינה מעידה על אי שמירת מרווח מצד המיניבוס, אלא בנסיבות העניין מעידה כי הפרטית שקדמה במעט למיניבוס בנתיב השמאלי סטתה באחת ימינה לנתיב נסיעתו של המיניבוס מבלי לתת לו זכות קדימה.

5.4. לאור הסטייה מצדה של הפרטית לעבר נתיב נסיעתו של המיניבוס, שנעשתה בבת אחת, לא היה באפשרותו של נהג המיניבוס למנוע את התאונה.

מכאן, שהאחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג הפרטית.

5.5. אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 1,972 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמו כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אגד חברה לתחבורה בע"מ
נתבע: משה סוסאן
שופט :
עורכי דין: