ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק גולן נגד פיצה ביג בן אחזקות בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

יצחק גולן
ע"י ב"כ עוה"ד סבג

נגד

נתבעות

  1. פיצה ביג בן אחזקות בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד כחלון

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 05.10.2020 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 69-837-85 שבעת התאונה היה בבעלות התובע (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג אופנוע, מ"ר 323-71-501 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "האופנוע") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת בדבר עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים בדבר אחריותו של רוכב האופנוע לקרות התאונה ובדבר היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות והעיד התובע בלבד, כאשר רוכב האופנוע, שהינו הגורם הישיר לקרות התאונה לא התייצב לעדות.

4. בתום ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעד במהלך חקירתו בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, בהפחתת ראש הנזק "ימי עבודה והוצאות", באופן שרוכב האופנוע יישא באחריות לקרות התאונה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

בהיעדר התייצבות של רוכב האופנוע שהיה הגורם הישיר לנזק שנגרם לפרטית, בהינתן העובדה כי הפרטית לא הייתה מאוישת בעת קרות התאונה, ומאחר שאין מחלוקת כי האופנוע הוא שפגע בפרטית, הרי שאני סבור כי אין מקום לקבל את עמדתן של הנתבעות כי כלי רכב אחר שנסע מהכיוון הנגדי גרם לאופנוע לסטות ולפגוע בפרטית החונה.

לא עלה בידי הנתבעות להראות כי סטייתו של האופנוע נעשתה בשל גורם זר מתערב שהגיח מכיוון הנסיעה הנגדי. הדבר המינימלי היה להביא את רוכב האופנוע לעדות, אלא שהוא לא הובא. לכן, יש להניח, על פי ההלכה הידועה, כי עדותו של רוכב האופנוע לו הייתה נשמעת היה בה כדי לפעול לרעת הנתבעות.

אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לפרטית נתמך בחוות דעת שמאי ובחשבונית תיקון, ובאישור אי הגשת תביעה, לרבות תמונות הנזק. כמו כן, מאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק "ימי עבודה והוצאות", בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק "ימי עבודה והוצאות", אני סבור כי מדובר בראש נזק שלא הוכח. לכן, יש להפחית ראש נזק זה מסכום התביעה, כך שסכום התביעה המוכח יעמוד על סך 7,180 ₪.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובע את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה המוכח, בסך 7,180 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ג טבת תשפ"ב, 17 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק גולן
נתבע: פיצה ביג בן אחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: