ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדם דגש נגד החברה המרכזית ליצור מזרנים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אברהים בולוס

המבקש

אדם דגש

נגד

המשיבה
החברה המרכזית ליצור מזרנים בע"מ

פסק דין

מונחת בפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית (להלן: בקשת האישור) כנגד המשיבה.

במוקד בקשת האישור עמדה הטענה, כי המשיב ה, חברה לייצור ושיווק מזרנים ברחבי הארץ, אינה מנגישה את אתר האינטרנט שברשותה לבעלי מוגבלויות, אינה מפרסמת באתר את התאמות הנגישות לבעלי מוגבלויות הקיימות בסניפיה וכן אינה פועלת למינוי רכז נגישות , בניגוד להוראות תקנות 26, 35א-35ה, 34 ו- 91 לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 (להלן: התקנות) והוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 (להלן: חוק שוויון זכויות).

על יסוד טענה זו, המבקש עתר למתן סעד הצהרתי הקובע כי המשיב ה הפר ה את הוראו ת הדין; לתת צו עשה המורה למשיבה ל מלא אחר הוראות הדין ולפרסם באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות בסניפיה, הנגשת האתר ומינוי רכז נגישות; לחייב המשיבה לשלם לקבוצה המיוצגת פיצוי בסך של 3,000,000 ₪ בגין נזקים בלתי ממוניים שנגרמו להם כתוצאה מהפרות הדין שביצעה המשיב ה.

לפני הגשת תשובה מטעם המשיבה ולפני קיום דיון, הגישו הצדדים בקשה מוסכמת בדבר הסתלקות מהתביעה הייצוגית. בבקשת ההסתלקות טענה המשיבה, כי הצהרת הנגישות לא הופיעה באתר האינטרנט שברשותה בשל טעות שנפלה בתום לב על ידי הגורמים הרלוונטיים האמונים על כך.

המשיבה הדגישה כי, כתוצאה מהגשת בקשת האישור, היא פעלה לפרסום הצהרת הנגישות באתר האינטרנט שברשותה בהתאם להוראות הדין והתחייבה להקפיד לפרסם באופן שוטף ועדכני את הסדרי הנגישות בסניפיה ולפעול לחידוד הנהלים בעניין.

לפיכך, הצדדים בדעה כי יהא נכון וצודק לאשר את הסתלקות המבקש מהתביעה ומבקשת האישור שהוגשה נגד המשיבה. כן הצדדים המליצו, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 2,000 ₪, ולב"כ המבקש שכ"ט בסך 16,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לאחר ששקלתי את בקשת ההסתלקות, החלטתי להיעתר לה, שכן לא מצאתי הצדקה לפעול לאיתור מייצגים חלופיים כקבוע בסע' 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: החוק).

כפי הודעת הצדדים המשיבה פעלה לתיקון המחדל, מכאן שוכנעתי כי ההסתלקות ומחיקת התובענה הייצוגית, לא יגרמו נזק לאינטרס הציבורי או לחברי הקבוצה.

מאותו הטעם גם ראיתי לפטור את הצדדים מחובתם לפרסם הודעה זו בהתאם לסע' 16(ד)(1) לחוק, ותקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010.

כפועל יוצא מכך, בהתאם להסכמות הצדדים אותן אני מאשר, מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור והתובענה הייצוגית כנגד המשיבה.

כן מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסך 2,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקש שכ"ט בסך 16,000 ₪ בתוספת מע"מ, בתוך 30 יום מקבלת פס"ד זה.

המזכירות תמציא פס"ד זה לצדדים.

ניתן היום, כ"ג חשוון תשפ"ב, 29 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדם דגש
נתבע: החברה המרכזית ליצור מזרנים בע"מ
שופט :
עורכי דין: