ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל כהן ניסן נגד אמנון דודיאן :

לפני כבוד השופטת י. שבח , סג"נ

תובע

גיל כהן ניסן

נגד

נתבעים

אמנון דודיאן ואח'

החלטה

בקשה להצהרה על בטלות צו מניעה זמני

בהליך העיקרי עתר התובע לסעד הצהרתי לפיו הוא בעליה של דירה 21 בבניין בו מתגוררים נתבעים 1-7, ואשר אותה רכש מהקבלן נתבע 8, במסגרת פרויקט תמ"א/38, ולצדו עתר לצו מניעה זמני "האוסר על ביצוע כל פעולה שהיא ביחס לדירה".
בהחלטת בית המשפט מיום 25.08.2021 (כבוד השופטת סרוסי) נקבע כי "...הבקשה מתקבלת. המבקש יפקיד ערובה בסך של 100,000 ש"ח וימציא התחייבות עצמית לפיצוי כתנאי לכניסתו לתוקף של הצו. מכיוון שיום הפינוי נקבע ליום 14.10.2021, ניתן בזאת צו ארעי עד ליום 14.9.2021 לשם הפקדת הערובה והמצאת ההתחייבות העצמית...".
ביום 29.08.2021 עתר ב"כ התובע "לאשר הבהרה ו/או החלפה בנועד להתחייבות העצמית בלבד... המבקש שוהה במקסיקו, שמוגדרת כמדינה 'אדומה'... בהתאם לאמור מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לעניין ההתחייבות העצמית, את אחת מהחלופות הבאות... 3.1. כי אימות חתימתו של המבקש על גבי ההתחייבות העצמית יתבצע 'מרחוק' באמצעות שיחת וידאו עם בא כוחו, עו"ד ונוטריון חיים צור".
בהחלטה נוספת מיום 30.08.2021 (כבוד השופטת סרוסי) צוין "לא הובהר מדוע היותה של מדינת מקסיקו 'מדינה אדומה' עומד למבקש לרועץ לצורך אישור חתימתו כדבעי. לעניין המצאת ההתחייבות העצמית של המבקש, אני מאשרת את המבוקש בסעיף 3.1 לבקשה... ובלבד שאימות חתימת המבקש על ההתחייבות העצמית ייעשה כדין, לא יאוחר מיום 3.10.2021".
בתיק בית המשפט הופקד ביום 13.09.2021 סך 100,000 ₪, ומסמך "התחייבות עצמית – בקשת סעד זמני" ועליו חתימה הנחזית להיות חתימת התובע, עת תחת "אישור עורך הדין" נרשם "אני מאשר את אימות החתימה/הנ"ל. באמצעות שיחת וידאו אשר במסגרתה זיהיתי את המתחייב המוכר לי אישית, וכי ראיתי את חתימתו על המסמך ומילוי הנתונים על ידו, ואף לאחר שהסברתי לו את תוכן הדברים", לצד חתימת ב"כ התובע וחותמתו.
ביום 20.10.2021 עתרו הנתבעים לביטול הצו משלטענתם אין לראות במסמך שהוגש ככזה העונה על דרישות הדין והחלטות בית המשפט, ועל כן יש לראות את התובע כמי שלא מילא אחר התנאים להותרתו בתוקף.
התובע התבקש להגיב רק ל"בקשה לביטול צו המניעה בשל פגם נטען בהתחייבות העצמית", עת ביחס בקשה לביטול הצו נוכח שינוי נסיבות נקבע שזו "תבורר ע"י המותב שידון בתיק העיקרי".
ב"כ התובע השיב ש"עיון בבקשה אינו מצליח 'לאתר' עילה כלשהי שבגינה לטענת הנתבעים ההתחייבות העצמית אינה תקינה" והוסיף כי "מבירור שערך התובע בשגרירות ישראל במקסיקו, עדיין בה אין קבלת קהל אלא במקרי חירום, והובהר כי החתימה על כתב התחייבות בפני הקונסול אינה מהווה 'מקרה חירום' כאמור".
דומה כי הצדדים מבינים את החלטת בית המשפט מיום 30.08.2021 באופן שונה: בעוד שהתובע סבור כי המסמך שהוגש על ידו עונה על התנאים להמשך תוקפו של צו המניעה, סבורים הנתבעים כי החלטת בית המשפט כיוונה להיתר ארעי משהמסמך אינו עולה על דרישות הדין, תוך קביעת מועד נדחה להגשתו של מסמך תקין.
הצדק עם הנתבעים. החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין (את/20/39) שעניינה "אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל", קובעת "...יש להתיר אימות החתימה על ידי עורך דין בהיוועדות חזותית בתנאים המצטברים הבאים בלבד: 1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל..." – שלא כפי המצב בענייננו.
החלטת בית המשפט הקובעת מועד שעד אליו "אימות חתימת המבקש על ההתחייבות העצמית ייעשה כדין", גלומה ההנחה כי גם אם קיים קושי זמני זה או אחר בנסיעת התובע עצמו לישראל בהינתן היות מקסיקו "מדינה אדומה" באותה עת על פי הגדרת הרשויות בישראל, אין בכך כדי לייתר את הצורך במסמך תקין שיוגש מצד התובע. דומה שלא בכדי גם ב"כ התובע כלל (לראשונה) בתשובתו לעתירת הנתבעים, את הנתון בדבר אי זמינותה של הקונסוליה לצורך קבלת אישור חלופי ההולם את סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
עם זאת, נוכח המצב, אין מקום להורות על פקיעתו של צו המניעה אך מהטעם של הקשיים הטכניים בהגשתה של בטוחת ההתחייבות עצמית. בנסיבות שנוצרו יש לפנות לחלופה שהציע התובע בסעיף 3.2 לבקשתו מיום 30.08.2021, באופן בו לצד (ולא תחת) המסמך שהגיש התובע על פי ההחלטה מיום 30.08.2021 תופקד בתיק בית המשפט גם התחייבות ערוכה לפי טופס 7 בחתימת אחיו של התובע, שי כהן (בהנחה כי אין פגם בכשירותו המשפטית, לרבות היותו בר פירעון).
ארכה עד ליום 02.11.2021.
תז"פ 04.11.2021.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשפ"ב, 28 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, סג"נ


מעורבים
תובע: גיל כהן ניסן
נתבע: אמנון דודיאן
שופט :
עורכי דין: