ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם ניזרי נגד טמבור הפצות בע"מ :

לפני כבוד ה שופט יונה אטדגי

התובע

אברהם ניזרי

נגד

הנתבעת

טמבור הפצות בע"מ

החלטה

קראתי את הודעות הצדדים ולהלן החלטתי:

1. כרטסת הלקוחות, תעודות המשלוח וחשבוניות – השתכנעתי שהם עשויים להיות רלוונטיים לתביעה ולבירור המחלוקת, וכן שמסמך 14 אליו הפנתה הנתבעת אין די בו לגילוי כל הפר טים הנדרשים. יחד עם זאת אין ספק כי מדובר במאות מסמכים, דבר המחייב את עובדי הנתבעת להקדיש זמן ומשאבים לא מעטים לשם ריכוזם והמצאתם, כאשר בסופו של דבר ייתכן ולא תהיה בהם כל תועלת לגרסת התובע.
לפיכך ניתן בזה צו לנתבעת לגילוי המסמכים הללו והמצאת עותק מהם לתובע, בכפוף לכך שהתובע יפקיד פיקדון בקופ ת בית המשפ ט בסך 10,000 ₪, להבטחת ההוצאות הכרוכות בכך, כאשר ההחלטה בעניין פיקדון זה תינתן במסגרת פסק הדין.
הפיקדון יופקד עד יום 14.10.2021 והמסמכים יומצאו עד יום 15.11.2021.

2. התכתבויות שנערכו בין הנתבעת ללקוחותיה - התכתבויות אלה ע שויות לתמוך בטענת הגנה של הנתבעת, כפי שגם מצוין בבקשת התובע (סעיף 27).
משום כך שיקול הדעת בדבר גילוין או אי גילוין נתון ויישאר בידי הנתבעת.
מלבד זאת, ומלבד ההכבדה הנוספת הכרוכה בגילוי והמצאת התכתבויות אלה, עשויים להיות בהן פרטים הקשורים לפרטיותם של אותם לקוחות.
מטעמים אלה, הבקשה ביחס להתכתבויות נדחית.

3. ניתנת בזה החלטה על הגשת תצהיר עדות ראשית:
התובע – עד יום 2.1.2022,
הנתבעת – עד יום 15.2.2022.
גם חוות דעת מומחים יוגשו בתוך המועדים הללו.
לא תורשה העדת עד שלא הוגש תצהיר מטעמו אלא אם היתה פנייה לאותו עד לתת תצהיר וזה סירב.
בקשה להעדת עד כזה תוגש בתוך המועדים האמורים.

4. נקבע לק"מ ליום 2.3.2022 שעה 8:30.
לישיבה זו יתייצבו גם התובע בעצמו ונציג מוסמך מטעם הנתבעת.

ניתנה היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם ניזרי
נתבע: טמבור הפצות בע"מ
שופט :
עורכי דין: