ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.פ. נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

התובעת

י.פ.

נגד

הנתבעת
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחו מי האורתופדיה והעיניים בגין תאונת דרכים מיום 28.11.2019 .

ב"כ הנתבעת מתנגד לבקשה וטוען, בין השאר, כי בתחום האורתופדיה לא נגרמה לתובעת פגיעה משמעותית, מדובר בתלונות סובייקטיביות ללא כל מצאים אובייקטיבים. בתחום העיניים, לא צורף מסמך המעיד על ראשית ראיה מלבד מסמך מיום 14.10.20.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה במסמכים שצורפו לכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחים רפואי ים בתחו מי האורתופדיה והעיניים (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז (4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
בתחום האורתופדיה- התובעת צירפה מעקב רופא משפחה (29.11.19), הפניה לפיזיותרפיה ורפואה משלימה (29.12.19), מעקב אורתופד (2.1.20, 27.10.20), וסיכום טיפולי פיזיותרפיה (8.9.20). בדיקת CT עמוד שדרה צווארי מיום 5.11.20 הדגימה בגובה C 3-4 בליטה אחורית קלה של הסחוס הדיסקלי, בגובה C 4-5 בקע דיסקלי מרכזי קטן, בגובה C 5-6 ובגובה C 6-7 בליטה אחורית קלה של הסחוס הדיסקלי. מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובעת נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם בחינת העניין.
בתחום העיניים – התובעת צירפה מעקב רופא עיניים (28.1.20, 14.10.20) צוין כי מדובר בפגיעה במיקוד ראיה. ניתן לראות אובייקטיבית הפרעה משמעותית בקונברגנציה והומלץ על טיפול אורתופטי. מעקב אורתופיסט (14.12.20) המליץ על 8 טיפולי מיקוד ראייה. מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם בחינת העניין.

לפיכך, אני מורה על מינויו של ד"ר משה לוינקופף כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. ועל מינוי של ד"ר מיכאלה גולדשטיין כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום העיניים. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומח ים מלשמש כמומח ים מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע ו על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת המינוי.

הצדדים יעבירו למומחים עותק המ סמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובעת, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומחים יציי נו בחוות דעת ם אילו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחים חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת, הנובע מהתאונה מיום 28.11.2019, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחים יתייחס ו לקשר בין מצבה של התובעת היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיימת לתובעת כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבעו המומח ים אם נגרמו לתובעת נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובעת, ככל שישנן.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבה של התובעת.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתב מינוי.
שכר המומחים יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ , לכל אחד.
בשכר המומחים תישא בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבעת.
חוות הדעת יימסרו לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שישולם שכר טרחתם של המומח ים.
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעת ם, והמומחים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומח ים או מהם, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובעת תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 3.4.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

הדיון הקבוע ליום 14.2.22 ידחה ליום 19.7.22 בשעה 12:00.

ניתנה היום, א' חשוון תשפ"ב, 07 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.פ.
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: