ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סברי טליעה נגד מיינ - פרי בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר ריאד קודסי

תובעים

סברי טליעה

נגד

נתבעים

1.מיינ - פרי בע"מ
2.איתן לידור

פסק דין

לפניי תביעה כספית בסך 23,128 בגין ביצוע עבודות פינוי מוקשים שביצע התובע, לכאורה, עבור הנתבעים.

רקע וטענות הצדדים

לטענת התובע, הנתבעת 1 הזמינה את התובע לבצע עבורה עבודת פינוי מוקשים בשטחים בבקעת הירדן, באיזור נהריים מדרום לקיבוץ אשדות יעקב איחוד. בטרם ביצוע העבודה נפגש התובע עם הנתבע 2, באמצעות חבר משותף מר אלי מגידס.

התובע טוען כי ביצע את עבודתו באמצעות הציוד שברשותו, כפי שהתבקש על ידי הנתבעים, במשך ימים רבים. בסיום העבודה הגיש התובע לנתבעת חשבונית מס לתשלום שכרו בגין העבודה, אולם על אף בקשות חוזרות ונשנות לנתבעים, הנתבעים לא שילמו את חובם.

הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי הנתבעת 1 עסקה בפינוי מוקשים ונדרשה לחפירות באמצעות ציוד מיוחד. על בסיס היכרות קודמת, מר מגידס התבקש לסייע במציאת כלי חפירה מתאים. נטען כי בסוף שנת 2013 מר מגידס הביא את התובע להציג יכולות באשר להתאמת הכלי שלו לעבודה וליתן הצעת מחיר. התובע לא הגיש הצעת מחיר ולא התבקש לעשות את העבודה וכן לא הגיש כל חשבונית.

התובעים טוענים כי בסוף שנת 2014 יצר מר מגידס קשר עם הנתבע 2 וביקש לבדוק אם התקבלה חשבונית מהתובע במשרד הנתבעת 1. מר מגיס נענה כי לא התקבלה חשבונית וכן הוסבר לו כי שיטת העבודה בנתבעת 1 הינה תשלום לאחר קבלת הרישום ביומן העבודה ואישור וחתימת מורשה החתימה של החברה על השעות ותאריכי העבודה וכי כל אלה לא קיימים כלל ומבחינת הנתבעת 1 התובע לא עבד בשטחה. נטען כי התובע בעצמו לא הוכיח את ביצוע העבודה באמצעות יומו עבודה או הסכם.

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם התובע הוגש תצהירו של התובע ושל מר תירן חמזה אשר עבד בשנים הרלוונטיות כמנהל אתר עבודה אצל הנתבעת 1. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר של מר משה אבן , מנכ"ל החברה וכן תצהיר מטעם הנתבע 2.

ביום 21.3.2021 נחקרו המצהירים לפניי וב"כ הצדדים סיכמו טיעוניהם בכתב.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחים, שמעתי את העדויות והתרשמתי מהעדים באופן ישיר, כן נתתי ליבי לסיכומי ב"כ הצדדים, באתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל. בהתאם לתקנה 82(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 פסק הדין ינומק בתמצית.

המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה האם התובע ביצע עבודה לפינוי מוקשים עבור הנתבעים או לא. בעוד התובע טוען כי עבד עבור הנתבעים מספר ימים, הנתבעים טוענים כי התובע כלל לא הוזמן לביצוע העבודה עבורם והדבר לא הוכח על ידו.

התובע מבקש לבסס את תביעתו, בין היתר, על חשבונית מס בסך 23,128 ₪ מיום 26.5.2014. החשבונית אינה מאושרת או חתומה על ידי הנתבעים או מי מטעמם. חשבונית זו שהוגשה אמנם כוללת פירוט שעות עבודה ומחיר לשעה והיא מפורטת דיה על מנת ללמוד על אודות העבודות שבוצעו בפועל.

התובע סומך תביעתו גם על מכתבו של אלי מגידס בו הוא מצהיר כי הפגיש בין הצדדים וכי בוצע ניסיון של התובע עם כליו לביצוע העבודה, אשר לאחריו התבקש התובע לבצע את העבודה, וכן בעדותו של מר תירן חמזה, מנהל עבודה מטעם הנתבעת בשנים הרלוונטיות לתביעה.

התובע העיד לפניי כי הוא קבלן של עבודות חקלאיות וכי הוא עובד במספר אתרים (עמ' 3, שורה 12-17). בחקירתו הנגדית אישר התובע כי תירן הוא זה שהזמין אותו לעבודה, ואילו הנתבע 2 אמר לו כי הוא קשור לתירן (עמ' 4, שורות 15, 27). התובע לא הציג בפניי טופס הזמנת עבודה וכשנשאל על כך השיב כי תירן ביקש לבדוק האם הכלי שברשותו מתאים לביצוע העבודה ועוד באותו היום הוא המשיך לעבוד שם (עמ' 3, שורה 27).
לעניין ביצוע העבודות, התובע טען בעדותו כי רשם ביומנו על העבודות שביצע (עמ' 3, שורות 11-21)., אך לא הציג לבית המשפט את היומן הרלוונטי. כמו כן, התובע לא הציג הזמנת עבודה חתומה על ידי הנתבעים או מסמך אחר המאושר על ידי הנתבעים, כגון חשבון, המלמדת על ביצוע העבודות. התובע אישר בעדותו כי לא נחתם עימו כל הסכם בכתב או טופס הזמנת עבודה וכי הדברים סוכמו בעל פה (עמ' 4, שורה 5).

הוא אף נשאל אודות המחיר שסוכם והשיב כי נאמר לו שהשכר יהיה לפי שעות והמחיר לשעת עבודה הוא לפי תעריך עובדי פלח"א (עמ' 4, שורות 7-10).

התובע העיד כי שלח לתירן את החשבונית בסיום העבודה (עמ' 5, שורות 5-7), והוא אמר לו כי הדבר בטיפול, אך משראה התובע כי זה לא טופל הוא פנה למר מגידס כיוון שהכיר אותו (עמ' 5, שורות 9-12). יצוין, כי מר מגידס נפטר ועל כן לא ניתן היה לזמנו לעדות.

כאמור, מטעם התובע העיד מר תירן חמזה, אשר עבד כמנהל אתר בפרויקט. תירן הצהיר בחקירתו כי התובע ביצע את העבודה שנתבקשה ממנו. לדבריו, הנתבע 2 ביקש להכניס את התובע לעבודה. עוד העיד כי הנתבעת לא הצליחה לבצע את העבודה באמצעות הכלים שברשותה, אז הגיע מר מגיס עם הנתבע 2 אשר ייעץ לנתבעת, ועוד באותו היום הגיע תובע יחד עם בנו ועם הכלים והנתבע 2 נתן אישור (עמ' 6, שורות 21-28).

מר תירן העיד כי הוא סבור שביומני העבודה של הנתבעת פורטו שעות העבודה בהם עבד התובע (עמ' 7, שורה 12).

תירן נשאל באשר לביטוח, והעיד כי כל כלי נדרש לעשות ביטוח, לדבריו יש ביטוח פול וזוהי אחריות של החברה. התובע בחקירתו נשאל אף הוא על אודות הביטוח אך העיד בתום לב כי לא נאמר לו שיש צורך בביטוח מיוחד (עמ' 6, שורה 5).

הנתבעים מצידם טענו כי התובע לא ביצע את העבודה, אולם הם כלל לא טרחו להביא ראיות להוכיח כי העבודות בוצעו על ידי אחרים.

יתר על כן, מגרסאותיהם של עדי הנתבעים עלו סתירות וניכר כי הנתבעים מנסים להרחיק עצמם מהסיטואציה.

עד ההגנה, מר משה אבן חן, אשר שימש כסמנכ"ל הנתבעת בזמנים הרלוונטיים לתביעה העיד כי שיטת העבודה בחברה היא כי לכל פרויקט יש מנהל אתר והוא זה שמעלה דרישות, לאחר שדרישותיו מאושרות הוא מכין הסכם וחותם מול הספק. לאחר סיום העבודה חשבונית מועברת אליו, הוא מבצע השוואה מול ההסכם ומשלם בהתאם להסכמות (עמ' 8, שורות 9-14).

הנתבע 2 סתר את האמור לעיל, וטען כי לאחר שהוחלט כי הכלי מתאים נאמר לתירן מנהל האתר, לסגור את הנוהל של קבלן משנה ולהוציא הזמנת עבודה (עמ' 11, שורות 28-29).

מר אבן חן העיד כי ביצע בדיקה ממוחשבת לחשבונית, אך נמצא כי מעולם לא נפתח תיק לקוח על שם התובע (עמ' 8, שורות 26-28).

אבן חן אישר כי מר מגידס פנה אליו טלפונית בקשר לתובע (עמ' 9, שורה 1, 6).

הוא נשאל מי ביצע את העבודה אם לא התובע, והשיב בלקוניות "היו הרבה כלים" (עמ' 11, שורה 1). כשנשאל מדוע לא הציג חשבונית עבור קבלן אחר, השיב כך: "... אני לא מתכחש שאולי עשה את העבודה. אני לא מכיר את העבודה. בגלל שתירן הפך להיות קבלן והוא זה שהיה צריך לשלם לו. אין לנו ויכוח על העבודה שלו ביום הראשון בלבד." (עמ' 11, שורות 3-5).

העד הודה בחקירתו הנגדית כי התובע ביצע יום ניסיון עבורם על מנת לראות האם אכן הכלים שברשותו מתאימים לביצוע העבודה (עמ' 11, שורה 9)., ומהעדויות שהובאו בפניי הריני למד כי אכן נמצאו כלי התובע כמתאימים לכך. יחד עם זאת, העד לא הסביר והתחמק ממתן הסבר האם אכן התקשרו עם התובע והוא המשיך את העבודות.

הנתבע 2 אישר בחקירתו כי מר מגידס פנה אליו לאחר חצי שנה מביצוע העבודות ואמר כי יש ברשותו חשבונית, אולם בהנהלת החשבונות לא נמצאה חשבונית כזו.

מכלל הראיות והעדויות שהובאו בפניי, שוכנעתי כי התובע ביצע עבודה לסילוק מוקשים בעבור הנתבעים, אשר הודו כי התובע ביצע יום ניסיון, אולם לא ידעו להסביר מה עלה עם עניין זה לאחר מכן. מנהל האתר, מר תירן, העיד לפניי כי התובע ביצע את העבודה לבקשת הנתבעים ועדי ההגנה הודו אף כי מר מגידס פנה אליהם ביחס לתשלום בעבור עבודת התובע.

כל אלו ועוד, חיזקו אצלי את המסקנה כי גרסת התובע עדיפה על פני גרסת הנתבעים והריני קובע כי התובע הוכיח תביעתו.

כך גם באשר לגובה התביעה, הנתבעים לא הצליחו לסתור את גרסת התובע באשר לתעריף שהוסכם.

סיכום

משכך, התביעה מתקבלת במלואה. הנתבעים ישלמו לתובע סך של 23,128 ₪ וכן יישא בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסך של 4,700 ₪.

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סברי טליעה
נתבע: מיינ - פרי בע"מ
שופט :
עורכי דין: