ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר פנחסי נגד פסגות ישראל נדל"ן י.ס.צ. בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשים-התובעים

  1. יאיר פנחסי
  2. יעל פנחסי

ע"י ב"כ עוה"ד מעיין בכר

נגד

המשיבה-הנתבעת

פסגות ישראל נדל"ן י.ס.צ. בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גולדבלט, גינדיס, יריב

החלטה

בקשה להוצאת מסמכים ולמחיקת סעיפים מתוך תצהיר העדות הראשית של הנתבעת:

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בבקשה ובתשובה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
ראשית, לעניין "חוות הדעת" שנטען כי צורפה לתצהירו של מר משה אידן בניגוד לדין ולהחלטת בית המשפט: על אף שמסמך זה - נספח 5ב לתצהיר - הוכתר על ידי הנתבעת בכותרת "חוות דעת", הרי שבפועל אין מדובר בחוות דעת כמשמעה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, אלא בסיכום ביקור שנערך על ידי המצהיר ביחד עם תובע מס' 1 ביום 15.1.2020, לצורך בחינה של הנזקים הנטענים על ידי התובעים. מקובלת עליי טענת הנתבעת לפיה אין מסמך זה מתיימר להיות חוות דעת; אכן, מן הראוי היה, בנסיבות אלו, להימנע מכינויו של מסמך זה כ"חוות דעת", מה שהיה מייתר אולי את הבקשה. בנוסף, אכן נכונה טענת הנתבעת לפיה מסמך זה צורף לכתבי הטענות מטעמה (צורף כחלק מנספח 5 לכתב התביעה שכנגד) , וככל שהיו התובעים מבקש להתנגד לצירופו, היה עליהם לעשות כן מיד לאחר הגשתו/או במסגרת כתב התשובה, אשר יש לראות בו ככתב הגנה שכנגד. מובהר, כי חוות הדעת היחידה המחייבת בתיק זה הינה חוות דעתו של מומחה בית המשפט, אינג' רונן שטרנברג, לרבות חוות הדעת המשלימות שהגיש ותשובותיו לשאלות ההבהרה מטעם הצדדים.
שנית, לעניין הסעיפים בתצהירו של מר אידן שנטען לגביהם כי הינם עדות מפי השמועה: מקובל עליי הסברה של הנתבעת, לפיה תצהירו של מר אידן ניתן הן על יסוד ידיעתו האישית את העובדות והן על סמך בירורים ובדיקות שערך, מתוקף היותו מנהל הפרוייקט מטעם הנתבעת, ועל סמך מסמכים המצורפים לתצהירו, כפי שנכתב במפורש בפתח תצהירו. בנסיבות אלו אינני מוצאת לנכון להורות על מחיקת סעיפים אלו; שמורה לתובעים הזכות לעמת את מר אידן עם האמור בתצהירו ועם מידת ידיעתו האישית אודותיו במסגרת חקירתו הנגדית, ולטעון למשקל ה של עדותו במסגרת הסיכומים.
אשר למחיקת הבקשה לפיצול סעדים, שהועלתה לראשונה בשולי תצהירו של מר אידן, אין בידי לקבל טענה זו של התובעים, שכן הבקשה לפיצול סעדים הועלתה כבר במסגרת כתב התביעה שכנגד. בקשה זו תידון במסגרת פסק הדין.
אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה.
לפנים משורת הדין, בין השאר משום כך שהנתבעת עצמה כינתה את נספח 5ב "חוות דעת", כאשר אין מדובר בכזו, וכיוון שעודני סבורה כי על אף השתלשלות העניינים עד כה יש עדיין סיכוי להבאת הצדדים לידי הסדר בתובענה זו, דבר שפסיקת הוצאות עלולה לסכל, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' תשרי תשפ"ב, 16 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר פנחסי
נתבע: פסגות ישראל נדל"ן י.ס.צ. בע"מ
שופט :
עורכי דין: