ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבה שמואל נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

לפני כבוד השופטת רבקה ארד

מערערת

זהבה שמואל

נגד

משיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

אני מורה למערערת להגיש נימוקי ערעור, תצהירי עדות ראשית וחוות דעת רפואית, וזאת תוך 90 ימים (ימי הפגרה באים במניין הימים) (עם עותק במקביל למשיב).
המשיב יגיש כתב תשובה, תצהירי עדות ראשית וחוות דעת רפואית תוך 75 יום מהיום בו קיבל לידיו את מסמכי המערערת הנזכרים בסעיף 1 לעיל (ימי הפגרה באים במניין הימים) (עם עותק במקביל למערערת).
על הצדדים להגיש, במסגרת האמור לעיל, את כל המסמכים שהם מעוניינים להסתמך עליהם (ולחלופין, על המערערת להפנות למסמכים שצורפו לכתב הערעור). מסמך שלא צורף לכתב הערעור או למסמכים שהוגשו כאמור לעיל - לא ניתן יהיה להסתמך עליו אלא אם תינתן לכך רשות על ידי הוועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
מאמר רפואי או פרסום אשר לא אוזכר בחוות הדעת הרפואית, לא ניתן יהיה להתייחס אליו בעדות.
הסתמכה חוות הדעת על פרסום או מאמר רפואי, על הצד המסתמך להגיש אותו לוועדה ולצד שכנגד במלואו.
המערערת חייבת להתייצב לבדיקה רפואית חוזרת מטעם המשיב, ככל שהדבר יתבקש.
אני קובעת את התיק לקדם ערעור ראשון לפניי ליום 27.3.2022 שעה 08:30 .
הדיון יתקיים בפני יושב ראש הוועדה בלבד. ביקש מי מהצדדים כי הדיון יתקיים בפני הרכב הוועדה המלא, ימסור על כך הודעה עד 30 ימים לפני מועד הדיון.
התייצבות המערערת לדיון הראשון - רשות.
בשלב זה המשיב אינו מחויב להגיש את התיק הרפואי של המערער ת. בהמשך הדרך, וככל שההליך ייקבע להוכחות, המשיב יגיש את התיק הרפואי בשלושה עותקים וזאת לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד דיון ההוכחות.
אין בהחלטה זו כדי לגרוע מטענות סף של מי מהצדדים, ככל שקיימות.
ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זהבה שמואל
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: