ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאדל מוחתסב נגד סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ :

לפני כבוד השופטים יהודית שבח, סג"נ, יונה אטדגי, מיכל עמית-אניסמן

מערער

עאדל מוחתסב
ע"י ב"כ עו"ד ספורי מוחמד

נגד

משיבה

סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דוד אהרון פרנק

פסק דין

1. בבית משפט קמא עתר המבקש להסתלק מבקשה לאישורה של תביעה ייצוגית שהגיש ושסכומה הוערך על ידו במיליון ₪, שעניינה בטענה כי אתר האינטרנט של המשיבה, רשת של בתי עסק לבשמים וטיפוח, לא פרט כנדרש את הסדרי הנגישות בחנויות הרשת ולא מינה רכז נגישות. נטען כי בכך פגעה המשיבה במבקש שהוא לקוי ראיה, ובאחרים שכמותו.

2. בפסק דינו נושא הערעור אישר בית משפט קמא את הסתלקות המערער , אך סירב לפסוק לו גמול, גם לא שכר טרחה לבא כוחו, בהסתמכו בין היתר על ת"צ (מחוזי תל אביב) 1469-02-13 לוי נ' פסטה נונה, שבית משפט מצא אותו מקובל עליו "במלואו בנסיבותיו של המקרה דנן", וציין כי " מערך התמריצים המפורט שם דבר דבור על אופניו, הוא נכון בעיני ומשקף את ההידרשות הנכונה לכלי המשפטי החשוב של תביעות ייצוגיות".
בקשר לתביעה נושא הערעור ציין בית משפט קמא כי " התובענה שכמו בצוותא-חדא עמה הגיש בא הכוח המלומד לערכאות רבות ושונות ברחבי הארץ, עוד צבר של תביעות בעניינם של מוצרים ושירותים חוצי תחומים ומגוונים לאין שיעור, שספק בעיני אם כולם משקפים לאשורם את תחומי צריכתם של המבקשים, עצרה בשלב מוקדם מאד. טרם הוגשה ולו תשובה לבקשת האישור וממילא לא התקיים דיון בבית המשפט ".

3. בערעור המונח בפנינו מלין המערער על שבית משפט קמא נמנע מלפסוק לו גמול, אף שכר טרחה לבא כוחו, חרף העובדה שהמשיבה הסכימה לגמול בסך 1,500 ₪ ולשכר טרחה בסך של 5,500 ₪, וחרף התועלת שהביאה ה בקשה שהגיש לקבוצת לקויי הראיה.

4. הדיון בערעור נקבע להיום. הודעה על מועד הערעור נשלחה לשני הצדדים באמצעות הדוא"ל. אף על פי כן לא הייתה התייצבות מטעם המערער או בא כוחו, ומפי ב"כ המשיבה, שהתייצב לדיון, ושוחח לדבריו טלפונית עם ב"כ המערער, נמסר "הוא אמר לי שהוא בחיפה, טוען שלא קיבל זימון לדיון. הוא מבקש שיינתן פסק דין על בסיס החומר שבתיק".
עוד נציין כי בהחלטה קודמת נדחתה בקשת ב"כ המערער " שבית המשפט הנכבד יפסוק על בסיס החומר המונח בפניו לאור הסכמת הצדדים ובהינתן הנסיבות", עת נקבע ש"לדיון יש את היתרונות שלו... הדיון יתקיים".

5. זאת ועוד, הודעת הערעור הוכתרה בכותרת "הודעת ערעור בהסכמה" עת בהודעת המשיבה מיום 17.09.2020 צוין שהערעור "הוגש שלא בהסכמתה של המשיבה", וכי "כל שהתפרש למבקש כי המשיבה נתנה הסכמתה... הרי שהמשיבה חוזרת בה מהסכמתה", מכאן שלא ברור כיצד זה ראה המערער חירות לעצמו שלא להגיש עיקרי טיעון.

6. הנה כי כן, המערער לא הגיש עיקרי טיעון, גם לא התייצב לדיון בערעור.
אף שלכאורה די היה בכך כדי לדחות את ה ערעור, נתייחס להלן קצרות גם לערעור לגופו.
לבקשת האישור צרף ב"כ המערער רשימה של 114 תביעות ייצוגיות שהגיש בשמו של המערער ובשם אחרים, נגד מגוון רחב של בתי עסק החל ממוצרי תינוקות, המשך במוצרי תאורה ומשקפי קריאה וכלה במכוניות, משאיות ותחנת דלק. לא בכדי ציין בית משפט קמא כי ספק אם מדובר במוצרים שנצרכו ע"י מגישי הבקשות.

7. בית משפט קמא אכן הפנה, ובצדק, לת"צ (ת"א) 1469-02-13 (השופט בדימוס י. ענבר) המנתח עקרונית את הבעייתיות בבקשות הסתלקות מתביעות ייצוגיות, שם נאמר בין היתר כי "חסרונותיהם של הסדרי הסתלקות מתוגמלת ונזקיהם גבוהים לאין שיעור מיתרונותיהם ותועלותיהם. מצב העניינים הקיים, שבו הולכים הסדרי הסתלקות מסוג זה והופכים לדרך הסיום הנפוצה של תביעות ייצוגיות בתחום סימון מוצרי מזון, מכרסם בתכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות, מכביד על הנתבעים ועל בית המשפט שלא לצורך וגורם לזילות מכשיר התביעה הייצוגית. בית המשפט מצווה, אפוא, לפעול לצינון תמריציהם של התובעים הייצוגיים ושל באי הכוח המייצגים לערוך הסדרי הסתלקות מסוג זה, ודרך המלך לעשות כן הנה, להימנע, ככלל, מאישור תשלום גמול ושכר טרחה למסתלקים" (פסקה 14), וכן:
"הגשת תובענות ייצוגיות הפכה זה מכבר ליזמות, אשר אחד ממאפייניה הוא שרוב בקשות האישור מוגשות על ידי 'שחקנים חוזרים', לאמור: קבוצה מצומצמת יחסית של עורכי דין, העוקבת באופן שיטתי אחר פנקס התובענות הייצוגיות ואחר פסקי דין הניתנים בנושא. כך גם הולכת ומתחזקת התופעה של התובע הייצוגי הסדרתי, אשר הפך את הגשת בקשות האישור לעיסוק" (פסקה 35ה).

8. לא הובהר הקשר בין המערער לבין חנות הבשמים אליה מפנה האתר, וההתרשמות הכללית היא למיזם עסקי משותף בין המערער לבין בא כוחו. מפסק דינו של בית משפט קמא ניתן להבין כי הוא סבר שבית משפט חייב לנצל את המשאב המוגבל העומד לרשותו לתובענות ייצוגיות "אמיתיות" שיש בהן מן התועלת לציבור הרחב להבדיל מ"תעשיה" שאין בינה לבין מטרת התביעה הייצוגית ולא כלום.
בית משפט קמא לא מצא אפוא לנכון לפסוק למערער גמול, גם לא שכר טרחה לבא כוחו.

9. "כפי שידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בנוגע לסכום ההוצאות ושכר הטרחה והלכה זו חלה גם בהליכים המוגשים מכוח חוק תובענות ייצוגיות" (רע"א 582/20 עו"ד אוהד תלרז נ' שופרסל, בהפניה לע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ).
נוכח הפסיקה הנוהגת, ונוכח המקרה הפרטני שלפנינו – לא ראינו סיבה להתערב בשיקול דעתו של בית משפט קמא, שסבר שראוי לאשר את ההסתלקות אך ללא פסיקת גמול ושכר טרחה.

10. הערעור נדחה אפוא.
משהמשיבה התייצבה לדיון איננו רואים סיבה שלא לזכותה בהוצאות, ואנו פוסקים לזכותה הוצאות בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

יהודית שבח, שופטת, אב"ד
יונה אטדגי, שופט
מיכל עמית - אניסמן, שופטת


מעורבים
תובע: עאדל מוחתסב
נתבע: סנס אנד קום בית מלאכה בע"מ
שופט :
עורכי דין: