ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוקי אנטלה בדילו נגד זיבוטל בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אורן שגב

התובע
דוקי אנטלה בדילו ת.ז. XXXXXX076
ע"י ב"כ: עו"ד ענבל תמם
-
הנתבעת
זיבוטל בע"מ ח.פ. 512104712
ע"י ב"כ: עו"ד סשה בוגטירוב

פסק דין

לאחר שהתקיים דיון ביום 23.06.2021 בתיק זה, ובהמלצת בית הדין, הגיעו הצדדים לידי הסדר כדלקמן:
בגין השלמת פיצויי פיטורים תשלם הנתבעת לתובע סך של 36,660 ₪.
בגין הפרשות פנסיוניות תשלם הנתבעת לתובע סך של 6,156 ₪.
בגין עבודה בשעות נוספות, ובהתאם לשיקול דעת בית הדין, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪.
התובע מוותר על תביעתו בגין תוספת וותק נוספת.
ביחס לרכיבים נוספים, כפי שיפורט להלן, הסכימו הצדדים במהלך הדיון האמור כי יוגשו השלמות טיעון מטעמם וכי על בסיסן יכריע בית הדין.
לפיכך, לאחר שכל צד הגיש השלמת טיעון מטעמו, אני קובע כדלקמן:
תוספת ותק- לטענת התובע, ובהתאם לצו ההרחבה בענף המלונאות, התובע זכאי לתוספת ותק בשיעור של 3.7%, סך של 4% נוספים החל מיום 01.01.2011 וכן 2% נוספים החל מיום 01.01.2012 (התובע צירף להודעתו תחשיבים בגין רכיב זה) . מנגד טוענת הנתבעת, כי על אף שהתובע אכן היה זכאי לתשלומים אלה כמפורט בסעיף 1.1.2 לצו ההרחבה, בפועל היא שילמה לו בהתאם לסעיף 1.1.3 להסכם זה תוספת ותק אחידה של 33 ₪ לשנת עבודה. מאחר שכך, הרי שהתובע מנסה בתביעתו לקבל את שתי התוספות, כאשר זכאותו היא עבור אחת מהן בלבד. יתרה מכך טוענת הנתבעת, כי כל סכום שנתבע עובר לחודש אוקטובר 2011 התיישן.
מבדיקת החישובים שהוגשו על ידי התובע, ובשים לב לתקופת ההתיישנות מחודש 10/2011, מצאתי כי התובע זכאי לתשלום של 40,551 ₪ בגין רכיב זה. לא נעלם מעיני כי סכום זה עולה במעט על הסכום הנתבע (39,070 ₪). עם זאת, ומאחר שהנתבעת כבר שילמה לתובע סך של 28,017 ₪ עבור רכיב תוספת ותק, הרי שיש לקזזו. משכך, תשלם הנתבעת לתובע לסך של 12,534 ₪.
קרן השתלמות – לטענת התובע, על הנתבעת לשלם לו עבור רכיב זה סך של 22,546 ₪. מנגד טוענת הנתבעת, כי מאחר שהפקידה לזכות התובע תשלום בסך של 13,787.47 ₪ (עבור החודשים 4/17-9-18) וכן תשלום של 8,862.76 ₪ (ביום 08.04.2019), נותר חובה כלפיו על סך של 8,860 ₪.
מבדיקת התחשיבים שהוגשו הן על ידי התובע והן על ידי הנתבעת, ובשים לב להפקדות שבוצעו על ידי הנתבעת המפורטים בסעיף ג' לעיל, דעתי היא כי יש לקבל את תחשיב הנתבעת והסכום המוצע על ידה. לפיכך, תשלם הנתבעת לתובע סך של 8,860 ₪.
יוער, כי התובע לא פירט כיצד ה וא הגיע לסכום הנטען. מלבד טענה לפיה נערך חישוב, לא ניתן היה להתחקות אחר האופן בו הוא בוצע. בניגוד לכך, הנתבעת הציג ה חישוב מפורט, ביחס לכל חודש עבודה.
חופשה שנתית – לטענת התובע, במהלך תקופת עבודתו, לא שילמה לו הנתבעת עבור ימי החופשה, למעט ימים בודדים בלבד. מנגד טוענת הנתבעת, כי כל התשלומים עבור רכיב זה שולמו. אף על פי שאין ברשותה דו"חות נוכחות, היא סומכת את טענתה על דו"ח כניסות ויציאות אשר הונפק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה והמהווה תעודת עובד ציבור ממנו ניתן ללמוד באילו מועדים יצא התובע מהארץ.
לאחר שבדקתי את התחשיבים שהוצגו על ידי התובע, את תלושי השכר, עיינתי בדו"ח הכניסות והיציאות של התובע ובשים לב לתקופת ההתיישנות, דעתי היא כי יש לדחות את תביעתו של התובע בגין רכיב זה. הנתבעת שילמה לתובע את זכאותו במלואה.
תשלום תוספת שכר בהתאם להסכם הקיבוצי בין הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות ובין התאחדות המלונות בישראל מיום 03.12.2014 – לטענת התובע, על הנתבעת לשלם לו בהתאם להסכם הקיבוצי בענף המלונאות משנת 2014 תוספת של 2.25% החל ממשכורת ינואר 2015 ותוספת נוספת בשיעור של 2.25% החל מחודש ינואר 2016. הנתבעת דוחה טענה זו ומבהירה, כי שכרו של התובע עלה בחודש מרץ 2015 בשיעור של 9.6% ובחודש ינואר 2016 הוא קיבל תוספת נוספת בשיעור של 2.25%.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעדיף את תחשיב התובע, בשינויים המפורטים.
לנוכח הצהרתו של מר משה ברקן בסעיף 13 לתצהירו לפיה התובע קיבל העלאות שכר לבקשתו מעת לעת ומאחר ששכרו עלה בחודש מרץ 2015 בשיעור של 9.6%, העולה בהרבה על שיעור תוספת השכר בהסכם הקיבוצי, דעתי היא כי אין מדובר בתוספת שכר אלא בהעלאת שכר שגרתית. משכך, עבור שנת 2015 תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,260 ₪ כנתבע על ידו. בנוסף, ובעבור שנת 2016 תשלם הנתבעת לתובע תוספת שכר בשיעור של 2.25% בלבד (ולא 4.5% כנתבע על ידו), וזאת מאחר שדעתי היא כי לנוכח ההלימה בין מועד מתן התוספת בחודש ינואר 2016 ושיעורה (2.25% כקבוע בהסכם הקיבוצי) מדובר בתוספת שכר פורמאלית אשר תואמת את ההסכם הקיבוצי. על כן, עבור שנת 2016 תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,462 ₪ עבור תוספות שכר .

סוף דבר
הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את הסכומים הבאים:
השלמת פיצויי פיטורים – 36,660 ₪.
השלמת הפרשות פנסיוניות – 6,156 ₪.
שעות נוספות – 3,000 ₪.
תוספת ותק – 12,534 ₪.
קרן השתלמות – 8,860 ₪.
תוספת שכר – 4,722 ₪.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובע סך של 4,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ניתן היום, ז' תשרי תשפ"ב, (13 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: דוקי אנטלה בדילו
נתבע: זיבוטל בע"מ
שופט :
עורכי דין: