ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעם מרכזים מסחריים בע"מ נגד משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי :

לפני כבוד השופט הבכיר (עמית) יהודה פרגו

עוררים

1. נעם מרכזים מסחריים בע"מ

2. קבוצת בי - גולדשטיין אחזקות בע"מ
ע"י ב"כ צבי חוברס

נגד

משיבים

1. משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי
ע"י הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון

החלטה

ביום 1.7.2021 שמעה ועדת הערר את טיעוני הצדדים.

הצדדים התבקשו להשלים בכתב את טיעוניהם, ועשו כן.

לאחר שוועדת הערר שמעה את טיעוני הצדדים ועיינה בכל החומר הכתוב, היא הגיעה לידי מסקנה שעל מנת ליתן החלטה בערר, יש להשלים חומר החסר בו, ולקיים דיון נוסף בנוכחות הצדדים.

החומר הנוסף אותו יש להשלים הינו כדלקמן:

יש לפרט את העסקאות בגינן הוטל העיצום, מועד התשלום בגין עסקאות אלו, שיעורן, המחיר הכולל של כל אחת מעסקאות אלו ואחוז התשלום שבוצע אשר בגינו הוטל העיצום.

מועד רישום הערות האזהרה ו/או הבעלות (ככל שנרשמו) עבור עסקאות אלו (המוקדם שביניהם).

הסכמי ה"הלוואות" שנטען שניתנו על ידי חלק מחברי הקבוצה לאחרים המכונים על יד י העוררים "משתתפי ההון העצמי" מועד מתן ה"הלוואות", סכומן, זהות נותני ה"הלוואות" זהות מקבלי ה"הלוואות" , מה היו תנאי ה"הלוואות", אילו בטוחות ניתנו לנותני ה"הלוואות ", מתי ניתנו הבטוחות (מועדים מדוייקים), לזכות מי ניתנו הבטוחות וכיצד הובטחו זכויותיהם של מקבלי ה "הלוואות" במקרקעין והמועד בו הובטחו זכויות אלו.

לכל אחד מהסעיפים א'-ג' דלעיל יש לצרף את המסמכים התומכים את התשובות וההתייחסות לשאלות שנשאלו.

הדרוש השלמה ייעשה עד ליום 31.10.2021.

הדיון בפני וועדת הערר יתקיים ביום 18.11.2021 בשעה 08:30 בנוכחות הצדדים.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נעם מרכזים מסחריים בע"מ
נתבע: משרד הבינוי והשיכון/המשרד הראשי
שופט :
עורכי דין: