ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראיד זאהר נגד מנאר זאהר :

בפני כבוד סגן הנשיאה, השופט רמזי חדיד

תובעים

  1. ראיד זאהר
  2. כמאל(אמין) זאהר

נגד

נתבע
מנאר זאהר

החלטה

בזיקה להחלטתי להחלטתי המוקדמת ובהסכמת הצדדים, אני ממנה את המודד מר זהר עירון מרח' ידע עם 14, רמת גן (טל': 03-XXXX212), כמומחה מטעם בית המשפט על מנת לחוות דעתו במחלוקת כעולה מחוות הדעת שהגישו הצדדים בתביעה.

בשלב זה ישאו הצדדים בשכרו של המומחה באופן שווה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

המומחה יתאם את בדיקת הנכס נשוא התביעה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את כל הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

המומחה מתבקש לתת חוות דעתו תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

אין להפנות למומחה שאלות הבהרה אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות, וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

לעיוני ביום 14.12.2021.

המזכירות תמציא החלטתי זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה בית המשפט.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראיד זאהר
נתבע: מנאר זאהר
שופט :
עורכי דין: