ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברכה נסיר נגד המוסד לביטוח לאומי :

13 ספטמבר 2021
לפני: כבוד השופט אורן שגב

התובעת:
ברכה נסיר
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בר - לב
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד שירלי וינגרטן – צ'רניקר

החלטה

בפניי בקשת התובעת למשלוח שאלות הבהרה למומחה הרפואי מטעם בית הדין, פרופ' יורם בייט, מומחית במיילדות וגניקולוגיה, וזאת בהמשך לחוות דעתו מי ום 21.04.2021 . ה נתבע מתנגד למשלוח השאלות המבוקשות , למעט שאלה מספר 1 וזאת מאחר שלטענתו, תשובות לשאלות אלה נמצאות בחוות הדעת עצמה וכן מאחר שאין כל רלוונטיות לאופי עבודתה של התובעת .
שאלות הבהרה נועדו להחליף חקירה נגדית של המומחה, ועל כן לרוב יינתן אישור להעבירן למומחה. ראו לעניין זה בר"ע (ארצי) 19575-03-11 דוד בן חמו נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 02.06.2011)) -
"בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה – דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד.
עם זאת, הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת על ידי בית הדין, ולאחר בחינה – בין היתר – של השאלות הבאות: האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ומכוונות להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ..; האם יש בהן כדי לתרום לבירור השאלה העומדת ...; האם הן שאלות "בתחום הרפואה", להבדיל משאלות עובדתיות או שאלות שאין זה מתפקידו של המומחה להשיב עליהן ...; האם השאלות ענייניות או שמא "באות לבחון את מומחיותו של הרופא" בדרך של התפלמסות גרידא (שם); האם הן מבוססות על העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין; והאם אין בשאלות משום הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי. עוד נקבע, כי "אין זה רלבנטי אם השאלות "הן טובות ונחוצות" בעיני מי שמוסמך להתיר את הצגתן" (עניין יצחק), ולכן "יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות" .

ומן הכלל אל הפרט
לאחר שעיינתי בשאלות ושקלתי את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מניעה להתיר את העברת השאלות למומחה, למעט שאלות 3, 4(ב') ו- 6, בנוסח שייקבע על ידי בית הדין.
ביחס לשאלה 3 יוער , כי צודק הנתבע בתגובתו לפיה על אף שבהחלטה למומחה פורט אופי עבודתה של התובעת, אין בכך רלוונטיות לתביעה שכן התביעה הוגשה בהתאם לסעיף 58(1) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) , התשנ"ה – 1995. בהתאם לסעיף זה עולה השאלה האם מצבה הרפואי של התובעת סיכן אותה או את עוברה ולא עולה השאלה האם יש באופי עבודתה בכדי לסכן אותה או את עוברה.
הודעה למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, (13 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ברכה נסיר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: