ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בת אל ויצמן נגד י.ל. אוזן יזמות בע"מ :

בפני כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובעים:

  1. בת אל ויצמן
  2. דוד ויצמן

נגד

הנתבעת:
י.ל. אוזן יזמות בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט נקבעת בזאת ליום 02.05.2022 בשעה 09:00.
על התובעים ונציג מוסמך מטעם הנתבעת להתייצב אישית לדיון.

לקראת ישיבת קדם המשפט יפעלו הצדדים כדלקמן:-
בעלי הדין ישלימו כל ההליכים המקדמיים, בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן:- "התקנות"), כל בקשה תוגש בהתאם לתקנות.
ב"כ בעלי הדין יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות, דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן במסגרת ישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד ולא יאוחר מ - 30 ימים קודם ישיבת קדם המשפט, במסירה אישית לצד שכנגד בתוך 5 ימים. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 10 ימים ממועד קבלתה.
רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעים 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעת 10 ימים טרם הדיון.
שני הצדדים צירפו חוו"ד לכתב הטענות. כ"א מן הצדדים יודיע עד ליום 4.10.21 עמדתו ביחס לאפשרות שימונה/ו מומחה/ים מטעם בית המשפט בתחום השמאות ו/או הנדסת הבניין. צד שלא יודיע דבר, ייחשב מסכים. כמו כן, צד שלא יודיע אחרת תוך המועד הנ"ל, ייחשב כמי שזכותו להגיש חוות דעת מטעמו מתמצה בחוות הדעת שצורפו לכתב הטענות מטעמו.
עיון ביום 5.10.21.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בת אל ויצמן
נתבע: י.ל. אוזן יזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: