ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האדי פטום נגד צעירים וספורט עמותה לקידום הספורט בנחף :

12 ספטמבר 2021
לפני:

כבוד הרשמת מירי שי

התובעים

  1. האדי פטום
  2. מוחמד פטום

ע"י ב"כ: עו"ד אחמד עבאס
-
הנתבעת
צעירים וספורט עמותה לקידום הספורט בנחף (ע"ר)

פסק דין

1. ביום 9.5.21 הגישו התובע ים כתב תביעה כנגד הנתבעת. מאישור המסירה שהוגש לתיק בית הד ין (מוצג ת/1) עולה, כי כתב התביעה יחד עם דרישה להגשת כתב הגנה, וכן הזימון לדיון שנקבע להיום בשעה 10:00 - הומצאו לנתבעת ביום 5.6.21 באמצעות מורשה חתימה שלה מר חאלד קשקוש.

2. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה וגם לא התייצבה לדיון. התובעים ע תרו במעמד הדיון שיינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה.

3. בנסיבות אלו, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) ותקנה 49(ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות על יסוד האמור בכתב התביעה.

4. הנתבעת תשלם לתובע מס' 1, מר האדי פטום , בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה בסך 14,000 ש"ח;
ב. חלף הודעה מוקדמת בסך 1,232 ש"ח;
ג. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 3,000 ש"ח;
ד. פדיון חופשה שנתית בסך 400 ש"ח;
ה. דמי נסיעות בסך 852 ש"ח;
ו. פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר בסך 5,000 ש"ח;
ז. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 3,000 ש"ח.

סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1.1.19, הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

5. הנתבעת תשלם לתובע מס' 2, מר מוחמד פטום , בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה בסך 16,000 ש"ח;
ב. חלף הודעה מוקדמת בסך 1,232 ש"ח;
ג. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 3,000 ש"ח;
ד. פדיון חופשה שנתית בסך 400 ש"ח;
ה. דמי נסיעות בסך 852 ש"ח;
ו. פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר בסך 5,000 ש"ח;
ז. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 3,000 ש"ח.

סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1.1.19, הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן, אני פוסקת לתובעים הוצאות משפט בסך 500 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע ים בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, ו' תשרי תשפ"ב, (12 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
חתימה


מעורבים
תובע: האדי פטום
נתבע: צעירים וספורט עמותה לקידום הספורט בנחף
שופט :
עורכי דין: