ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד בן עובדיה :

בפני כבוד ה שופט ארנון איתן

מאשימה

מדינת ישראל

נ גד

נאשם
בן עובדיה

החלטה

הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טעון, בכתב אישום מתוקן בעבירה של החזקת סכין שלא כדין לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). סוכם בין הצדדים, כי המאשימה תגביל עצמה למאסר על תנאי וקנס, והסנגור חופשי בטיעוניו לרבות בסוגיית ההרשעה.
עפ"י המתואר בכתב האישום, ביום 15.3.2018 בשעה 23:00 או בסמוך לכיכר יהלום במעלה אדומים החזיק הנאשם בסכין , בתא דלת הנהג שברכב נושא לוחית רישוי מספר: 1102201.
ראיות ההגנה לעונש:
תעודות וכן מכתב המלצה מטעם המעסיק הנוכחי מר לוטן רוטמן-אדריכל.
תסקיר שירות המבחן:
בעניינו של הנאשם הוגשו מספר תסקירים אביא מתוכנם בתמצית. בתסקיר מיום 4.11.2019 תואר הנאשם כבן 28, עובד כברמן בבית קפה וסטודנט להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים. הנאשם שירת שירות צבאי משמעותי ומלא, ולאחר שחרורו עבד בעבודות מזדמנות. הנאשם מסר בדיקות שתן בשרות המבחן כאשר בשתיים מהן התגלו שרידי סם. הנאשם הביע נכונות בפני שרות המבחן להימנע משימוש בסם, ולהתרשמות שרות המבחן המדובר בעישון ספוראדי כאשר אין צורך להתערבות טיפולית בעניין זה. הנאשם נטל אחריות מלאה על ביצוע העבירה, והביע הבנה לחומרתה של העבירה אותה ביצע . להתרשמות שרות המבחן, הנאשם לא ייחס חשיבות רבה להחזקת הסכין, ומסר כי לא ידע כי הדבר מהווה עבירה על החוק. בסיום התסקיר המליץ שרות המבחן על דחיית הדיון ב-3 חודשים, זאת כדי לבחון את יכולתו של הנאשם להימנע משימוש בסם לאורך זמן.
ביום 11.2.2020 הוגש תסקיר משלים, צוין כי עלה חשש להטיית תוצאת הבדיקה. בשיחה שנערכה עמו ביטא הנאשם תחילה אמביוולנטיות ביחס להפסקת השימוש בסם, אך בהמשך הביע רצונו להפסיק השימוש לחלוטין. שרות המבחן המליץ על דחייה נוספת, לצורך מעקב, ולוודא התייצבות במצבו ויכולתו להימנע משימוש בסם לאורך תקופה מ מושכת טרם המלצה סופית.
ביום 7.5.2020 נמסר, כי הנאשם מסר שתי בדיקות אשר נמצאו נקיות משרידי סם. נוכח מצב החרום, התבקשה דחייה נוספת.
ביום 15.9.2020 נמסר, כי הנאשם מסר חמש בדיקות אשר נמצאו נקיות משרידי סם. בנסיבות אלו, המליץ שרות המבחן על הטלת צו של"צ בהיקף 100 שעות.
ביום 14.3.2021 מסר שרות המבחן את התייחסותו בסוגיית ההרשעה. נוכח אופי עיסוקו של הנאשם , צוין כי הרשעתו תפגע פגיעה ממשית בטווח הנוכחי בהיבט התעסוקתי. בנוסף, עלולה ההרשעה לפגוע בדימויו העצמי החיובי של הנאשם . נוכח טעמים אלו וכן , גילו הצעיר, רישומו הנקי, והעדר פתיחת תיקים נוספים הומלץ על ביטול ההרשעה.
תמצית טיעוני הצדדים:
המחלוקת הטעונה הכרעה במקרה דנן, נוגעת בשאלה האם בנסיבות המקרה קיימת הצדקה להורות על ביטול ההרשעה והעדפת רכיבי ענישה שיקומיים, כאשר עמדת המאשימה, נוכח סוג העבירה, והערכים המוגנים בהם פגע הנאשם במעשיו, הינה להטלת מאסר על תנאי וקנס.
ביום 24.6.2021 הוסיפה המאשימה טיעוניה, לאחר קריאת התסקיר, כי הנאשם אינו עומד בכללים שהתוו בפסיקה בעניין אי- ההרשעה. לדבריה, אין המדובר בנזק קונקרטי לפגיעה בו-אלא בחשש בלבד. בנסיבות אלו שבה על עמדתה כאמור לעיל. הסנגור מנגד, ביקש לאמץ את המלצת שרות המבחן. הוסף, כי בינתיים הנאשם סיים את לימודיו, והוא עובד כעת במשרד אדריכלים. הסנגור גם הפנה לשירותו הצבאי של הנאשם, וכן הגיש מסמכים מהמסגרת האקדמית וכן ממנהלו של הנאשם.
הנאשם בסיום ציין כי הוא מביע צער על המעשה. עוד ציין, כי הוא כעת עובד במשרד אדריכלים. על פיו, הרשעה תפגע בתוכניות שהוא רוקם לעצמו מבחינת עתידו המקצועי.
דיון ומסקנות:
לצורך הכרעה בסוגיה זו יש להביא בחשבון את הנתונים הבאים:
הנאשם הינו בחור צעיר כבן 28 נעדר הרשעות קודמות. בהקשר זה יש להוסיף כי בהתאם לפסיקה המנחה ישנו מקום להתחשב בגילו הצעיר של נאשם בעת גזירת העונש. (ראו: ע"פ 6961/17 אבו אלקיעאן נגד מדינת ישראל [פורסם בנבו] (7.3.18).
הנאשם הודה ונטל אחריות על מעשיו, וזו הסתבכותו הראשונה והיחידה בפלילים. מאז ביצוע העבירה חלפו למעלה משלוש וחצי שנים.
בהתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, בהתאם לכתב האישום, הסכין נמצאה ברכב –בתא דלת הנהג. בהקשר זה יש להביא בחשבון גם את גרסת הנאשם בשרות המבחן, וכן את התרשמות גורמי המקצוע, לכך שהנאשם מבטא עמדות המכבדות את החוק, ומשקיע את רוב זמנו לפרנסתו והתפתחותו המקצועית והאישית.
במקרה דנן, המלצת שירות המבחן הינה לסיום ההליך באי-הרשעה, זאת נוכח התרשמותם כי להרשעה תהא השפעה קונקרטית וממשית בטווח הנוכחי בהיבט התעסוקתי, נוכח אופי עבודתו של הנאשם- בהיותו חלק מצוות אדריכלים המספק שירותים למשרד הביטחון. הוסף, כ י יש בהרשעה גם כדי להשפיע על דימויו העצמי של הנאשם כאשר המדובר בבחור צעיר המבטא רצון לנהל אורח חיים נורמטיבי ויצרני. ראו בעניין זה גם מכתב ההמלצה שצורף ( סומן א').
טעם נוסף באימוץ עמדת ההגנה, המגובה בעמדת שרות המבחן, נעוץ במעקב אותו עבר הנאשם במסגרת שרות המבחן. תהליך זה היה בעיקרו מעקבי והתבטא במתן בדיקות שתן לאיתור שרידי סם. כל הבדיקות שנמסרו בהתאם לתסקיר מיום 7.5.2020 ולאחר מכן נמצאו נקיות. שרות המבחן סבר כי אין מקום להתערבות טיפולית בעניינו של הנאשם, ובתסקירו האחרון מציין את העובדה כי הנאשם פסק מלהשתמש בסמים, כטעם נוסף המטה את הכף בעד אימוץ המלצתו. אעיר, כי מלכתחילה ניתן היה לסיים את ההליך בעמדה עונשית הכוללת לכל היותר, מאסר צופה פני עתיד לצד קנס, אך נוכח הסדר הטעון, ועמדת ההגנה הוגש ו מספר תסקירים אשר בסיומם ניתן לקבוע, כי הנאשם הוכיח , כי הוא מצוי היום על מסלול חיובי הן בהיבט התעסוקתי, והן בהיבט האישי.
אף בהתאם למבחנים הנוספים שנקבעו בפסיקה ניתן לטעמי לקבוע כי ניתן לסיים את ההליך באי-הרשעה. מבחינת האינטרס הציבורי, אין המדובר במקרה אשר יש בו כדי למנוע את האפשרות לסיום ההליך באי-הרשעה. אף מדיניות הענישה הנוהגת במקרים דומים מעלה כי על-פי רוב מוטלים על נאשמים עונשים צופי פני עתיד, כעתירת המאשימה כעת, ולעתים צו של"צ ו/או קנס כספי.
ממכלול הטעמים שהובאו לעיל, ראיתי לאמץ את עמדת ההגנה ולהורות על סיום הליך באי-הרשעה, זאת לצד צו של"צ וחתימה על התחייבות.

אשר על-כן, הנני מורה כדלקמן:
הרשעת הנאשם בדין מבוטלת, וההליך מסתיים באי-הרשעה, תוך קביעה שהנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 100 שעות במוזיאון הטבע בירושלים בתפקיד עבודות אחזקה., וסיוע כללי לצוות המקום. מובהר לנאשם, כי ככל שלא ימלא אחר צו השל"צ, ניתן יהיה להפקיעו, להרשיעו, ולגזור דינו מחדש.
התחייבות בסך 3000 ₪ להימנע מביצוע העבירה בה הורשע בכתב האישום המתוקן וזאת למשך שנ ה מהיום.
45. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לשרות המבחן.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בנוכחות המאשימה, הנאשם ובא כוחו.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: בן עובדיה
שופט :
עורכי דין: