ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אא"ס נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני בתי הדין המנהליים שליד בית משפט השלום בחיפה ועדות הערעור מכוח חוק
ד"ר נעמי אפטר, ד"ר אלכסנדר קורת, השופט אבישי קאופמן (יו"ר).

מערער
אא"ס

נגד

משיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים בתיק זה הבוקר, אנו ממנים את ד"ר רונן דבי, כמומחה מטעם הוועדה בתחום האורתופדי, וזאת בהנחה כי אינו משמש כמומחה או יועץ לוועדות הרפואיות, למשיב או בא-כוחו ואין לו היכרות עם המערער או יחסי עבודה עם בא-כוחו. ככל שההנחה שלעיל אינה נכונה, יודיע המומחה על כך טרם תחילת עבודתו.

המומחה יבדוק את המערער ויקבע האם קיים קשר סיבתי בין הפגימה הנטענת של המערער בברכיו (אם אמנם קיימת פגימה כזו) לבין כלל תנאי שירותו, כפי שעולים מתצהירו ועדותו הבוקר בפני הוועדה, וככל שקיים קשר סיבתי, האם מדובר בקשר של גרימה או החמרה (ושיעורה של ההחמרה במקרה כזה).

ב"כ הצדדים יפנו למומחה, הדדית, בתוך 21 ימים וימציאו לידיו את כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות פרוטוקול הדיון.

שכרו של המומחה בסך 4,500 ₪ (בתוספת מע"מ, ולמעט בדיקות עזר והופעה לדיון אם יהיה בה צורך), ישולם בידי הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים. המומחה לא יחל בעבודתו בטרם תונח דעתו אשר להבטחת שכרו. חוות הדעת תוגש לצדדים ולתיק, ככל הניתן, עד יום 31.1. אם לא תהיה אפשרות לכך, יש להודיע לפני מועד זה על העיכוב והמועד הצפוי להשלמת חוות הדעת.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021.

אבישי קאופמן, שופט יו"ר הוועדה

דר' אלכסנדר קורת,
חבר הוועדה

דר' נעמי אפטר,
חברת הוועדה


מעורבים
תובע: אא"ס
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: