ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר מסיקה נגד חברת גידולי אגו בע"מ :

לפני: כבוד ה שופט יעקב פרסקי

התובע:

מאיר מסיקה
ע"י עו"ד אמיר רנן ועו"ד אסף מרקס

נגד

הנתבעת:
חברת גידולי אגו בע"מ
ע"י עו"ד יצחק גולדברג ועו"ד סמי קורן

החלטה

החלטה זו עוסקת במינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, שלא בהסכמת הצדדים אולם זהותו מוסכמת .

התובע הגיש תביעתו ע"ס 10,000,000 ₪. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד ע"ס 5,316,265 ₪. ברקע הדברים ובתמצית, שיתוף פעולה עסקי במגזר החקלאי, בענף גידול הבטטות כאשר התביעה והתביעה שכנגד עוסקות, לאור החלטות קודמות שצמצמו המחלוקת, בכחמש השנים האחרונות, עד להיפרדות הצדדים. כפי שנקבע בין היתר בהחלטה מהותית מיום 27.11.18, בין הצדדים היו יחסי שיתוף הדורשים התחשבנות, כאשר לתובע שליש מהתוצאה העסקית ואילו לנתבעת שני שליש. בנוסף, לתובע זכאות לסכום שנתי בסך 480,000 ₪, (כאשר הנתבעת טוענת למיטב הבנתי, כי סכום שנתי זה, יוצר הוצאה שצריכה לבוא בחשבון, בין יתר הוצאות השיתוף העסקי).

בהמשך לקביעה האמורה ולאחר הליך מעמיק של גילוי מסמכים, הנתבעת ערכה חשבון ולפיו לאור הפסדים בענף האמור, התוצאה העסקית משמעה חוב של התובע בהיקף 3,917,612 ₪ וזאת לפי חשבון שהגישה לתיק. הנתבעת טוענת לחוב נוסף בסך של התובע בסך של 2,100,000 ₪. סה"כ טוענת שזכאית לסך 6,017,612 ₪. מנגד, לפי חוו"ד מומחה התובע, רו"ח שי בן שמואל, התוצאה העסקית וההתחשבנות הכללית מזכים אותו בסך 19,110,000 ₪, (כזכור, לצורך אגרה, התובע העריך תביעתו בסך של 10,000,000 ₪). הנתבעת הגישה מנגד חוו"ד מומחה מטעמה, הכלכלן מר יוני סנפירי ולפיו על התובע לשלם לה, סך של 5,056,378 ₪.

הצדדים נעזרו בגורמים נוספים לביסוס טענותיהם. התובע, בחוו"ד השמאי והאגרונום, מר דיוויד כצנלסון. ואילו הנתבעת נעזרה בחוו"ד השמאי והאגרונום מר איל שפירא. חוות דעת של המומחים האמורים, סייעו למומחים הכלכליים שערכו את חוות דעת העיקריות.

הגם שהצדדים הודיעו כי אינם מסכימים למינוי מומחה מטעם בית המשפט ועומדים על חוות הדעת שהוגשו מטעמם, מצאתי לנכון להציע לצדדים כי לכל הפחות יסכימו על זהות מומחה ויסכמו מולו ישירות את שכרו. הצדדים לאחר שבדקו אפשרויות שונות, הודיעו על הסכמה לזהות המומחה, מר יעקב מזרחי כמו גם שהודיעו על כי הגיעו עמו להסכמה על שכרו השעתי. כפי שהודיעו הצדדים ולאור הרקע המקצועי שנמסר להם, מדובר במומחה, אשר בחמש השנים האחרונות, מכהן כמנכ"ל חברת גזר שליט שהינה מהחברות הגדולות בתחומה. מדובר במומחה בעל תואר שני בכלכלה חקלאית (משנת 1992) אשר סיים קורסים בהם בנושאי מימון ודירקטורים. בעברו, שימש המומחה במשך 6 שנים כסמנכ"ל כספים וכלכלה בתחום החקלאות. קודם לכן כיהן כ – 6 שנים כסמנכ"ל כלכלה ופיתוח עסקי בחברת ק.א.ל קווי אוויר למטען. בעבר ניהל את ענף הירקות במועצת הצמחים והיה סמנכ"ל במועצת הירקות ובעברו גם ריכוז משק של קיבוץ ומושב.

בהתאם להוראת תקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט – 2018, לבית המשפט סמכות למנות מומחה מטעמו גם ללא הסכמת הצדדים. למען הסר ספק, ענייננו הינו בגדר תקנה 88 (ג).

לפיכך, אני מורה על מינויו של מר יעקב מזרחי כמומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת בהתחשבנות שבין הצדדים, התחשבנות שעניינה בסופו של דבר קביעה, מהו הסכום שהתובע צריך לקבל מהנתבעת או לחלופין מה הסכום שעל התובע לשלם לנתבעת. הממחה מתבקש להגיש הצהרה על העדר ניגוד עניינים והתחייבות לסודיות המסמכים והנתונים שיתקבלו בידיו.

הצדדים יעבירו למומחה את כתבי הטענות, את ההחלטות המהותיות בתיק, כך למשל, את החלטת 27.11.18 כמו גם העתק של חומר הראיות כפי שהוגש לבית המשפט היינו חוות דעת, תצהירים והמוצגים. המומחה יהיה רשאי לבקש לקבל חומר נוסף מהצדדים, במיוחד חומר חשבונאי ככול שימצא לנכון, תוך שאציין את המובן מאליו, כי לכל פנייה למי מהצדדים, יש לכתב גם את הצד השני.

ככול שהמומחה יהיה מעוניין להסתייע במומחה נוסף כמו שמאי אגרונום, (כפי שהסתייעו מומחי הצדדים), רשאי המומחה לפנות לבית המשפט על מנת שיינתן מינוי פורמלי, (כמובן תתאפשר לצדדים זכות טיעון). המומחה רשאי לקבוע פגישות עם ב"כ הצדדים או מומחי הצדדים, כמובן, פגישות כאמור יהיו בנוכחות שני הצדדים.

מצויים אנו בימים שבין כסה לעשור, ביום שאחר ראש השנה, תשע"ב, (היום התאריך העברי הוא ג' תשרי, 9.9.21). הצדדים מתבקשים לעדכן את המומחה בהקדם בדבר מינויו כמו גם להגיש עדכון לבית המשפט אודות פרטי המומחה על מנת שניתן יהיה להוסיפו כגורם בתיק. בהתחשב בחגי תשרי ופגרת הסוכות, הצדדים מתבקשים להעביר את החומר הרלוונטי כאמור למומחה, עד ליום 5.10.21 במסירה אישית.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו, עד ליום 20.1.22.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר מסיקה
נתבע: חברת גידולי אגו בע"מ
שופט :
עורכי דין: