ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט דימונה נגד אחים כהן ייצור ושווק משקאות חריפים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובע:

בנק דיסקונט דימונה 11111

נגד

הנתבעים:

  1. אחים כהן ייצור ושווק משקאות חריפים בע"מ
  2. עמיר משה כהן
  3. מורן מסודי כהן

החלטה

ישיבת קדם משפט נקבעת בזאת ליום 02.03.2022 בשעה 11:00.
על נציגים מוסמכים של בעלי הדין להתייצב אישית לדיון.

לקראת ישיבת קדם המשפט יפעלו הצדדים כדלקמן:-
בעלי הדין ישלימו כל ההליכים המקדמיים, בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן:- "התקנות"), כל בקשה תוגש בהתאם לתקנות.
ב"כ בעלי הדין יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות, דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן במסגרת ישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד ולא יאוחר מ - 30 ימים קודם ישיבת קדם המשפט, במסירה אישית לצד שכנגד בתוך 5 ימים. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 10 ימים ממועד קבלתה.
רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעת 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעת 10 ימים טרם הדיון.
על אף המועדים הקבועים בתקנה 87 לתקנות, ככל שבדעת מי מבעלי הדין להגיש חוות דעת מומחה , מובהר כי על התובע להגישה עד ליום 15.11.2021. ככל שהנתבעים מבקש ים להגיש חוו"ד נגדית עשה כן עד ליום 15.01.2022.
מובהר כי בעל דין שלא הגיש חוות דעת עד למועדים אלו ייחשב כמי שוויתר על הגשת חוות דעת.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט דימונה
נתבע: אחים כהן ייצור ושווק משקאות חריפים בע"מ
שופט :
עורכי דין: