ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנודנט הדמיה דנטלית מתקדמת בע"מ נגד חיאת בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת פרחה ג'ובראן מילר

תובעת

פנודנט הדמיה דנטלית מתקדמת בע"מ

נגד

נתבעת
חיאת (1991) בע"מ

החלטה

תביעה זו הוגשה בחודש נובמבר 2020 וקדם משפט ראשון בה התקיים ביום 21.3.21.

במעמד קדם המשפט ניתנו הוראות להמשך ניהולו של התיק ובכלל זה מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית. התובעת הודיעה במעמד קדם המשפט כי תשיב לשאלון שנשלח אליה תוך מספר ימים וכי בכוונתה לשלוח שאלון בעצמה.

ביום 16.6.21 הוגשה בקשה על ידי הנתבעת למחיקת התביעה מחוסר מעש בשל אי מתן תשובות לשאלון ואי הגשת תצהירי עדות ראשית וזאת בהתחשב במועדים שנקבעו בהחלטה קודמת ובמועד ההוכחות שנקבע בתיק. החל ממועד הגשת הבקשה ועד לרגע כתיבת שורות אלו, הוגשו מספר רב של בקשות על ידי שני הצדדים וניתנו מספר רב של החלטות ביניים, שכל כולן נועדו להתמודד עם מחדלים מתמשכים של התובעת שבחרה שוב ושוב לא לפעול לפי החלטות בית השפט. בכדי שלא להאריך את ההחלטה הנוכחית, אסתפק בהפניה להחלטות שלי מיום, 16.6.21, 4.7.21, 8.7.21, 22.7.21, 25.7.21, 4.8.21. 12.8.21 ו- 22.8.21, כולן נצפו על ידי התובעת באמצעות בא כוחה.

החלטותיי ניתנו על רקע בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף לאחר שהתובעת שוב ושוב לא מילאה אחר החלטות בית המשפט וגילתה זלזול בהליך, דבר שהיה ניתן להסיק ממנו שהתביעה שלה מוקדמת מדיי.

בהחלטתי מיום 22.8.21 הבעתי את מורת רוחי ממחדלי התובעת וההחלטה מדברת בעד עצמה.

ביום 25.8.21 הוגשה על ידי התובעת בקשה מתוקנת לפיה התבקשה אורכה עד ליום 10.9.21. הנתבעת מתנגדת לבקשה ועומדת על בקשתה למחיקת התביעה על הסף.

לגופה של בקשת התובעת, לא מצאתי כי נימוקיה משכנעים שכן הם נטענו בכלליות ואין בהם הסבר למחדלים המתמשכים לאורך תקופה של מספר חודשים.

יחד עם זאת וחרף המחדלים המתמשכים כפי שנסקרו לעיל בהרחבה, סילוק על הסף הינו סעד דרסטי שבית המשפט איננו נוטה להעניק כאשר ניתן לפצות את הצד השני בגין הוצאותיו ובזבוז הזמן שנגרם לו על ידי השתת הוצאות. גם בנסיבות התיק דנן, יש לאפשר לתובעת להוכיח את תביעתה בכפוף להשתת הוצאות בגין הבקשות החוזרות, הדחיות וביטול יום ששוריין לשמיעת עדי הצדדים. מעבר לכך, לא נגרם לנתבעת נזק נוסף בגין התנהלות התובעת ובשל הצורך לדחות את מועד הדיון.

משכך, ולאחר שסקרתי את ההליכים שהתקיימו בתיק ובהתחשב בבקשות ובתגובות שהוגשו על ידי הנתבעת ובביטול מועד ההוכחות המתחייב, אני מורה כדלקמן:
מועד ההוכחות הקבוע ליום 12.10.21 מבוטל בזאת.
המועד להגשת תשובות התובע לשאלון ותצהירי עדות ראשית, לרבות כל חוות דעת, מוארך עד ליום 10.9.21 כמבוקש. בהתחשב בכך שמודבר ביום ששי בשבוע, המועד נדחה ליום 12.9.21.
הנתבעת תגיש את תצהיריה לרבות חוות דעת, תוך 90 ימים לאחר הגשת תצהיר התובעת.
הצדדים מוזמנים לקדם משפט לאחר הגשת תצהירים ליום 12.1.22 בשעה 10:00.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בגין הבקשות והתגובות שהוגשו כתוצאה ממחדלי התובעת בסך 1,500 ₪. הסכום ישולם לנתבעת באמצעות בא כוחה תוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פנודנט הדמיה דנטלית מתקדמת בע"מ
נתבע: חיאת בע"מ
שופט :
עורכי דין: