ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיטה הארי נגד מרקוס שיינר :

בפני כבוד ה שופט אהרון שדה

תובעים

  1. גיטה הארי
  2. רענן יוסף בארי

נגד

נתבעים

  1. מרקוס שיינר
  2. מוניקה שיינר

החלטה

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להמשיך ולבצע עבודות בניה כלשהן בחזית הצפונית של בניין ברחוב דרך הים 178א' הידוע כחלק מחלקה 21 בגוש 10747 ולהימנע מאכלוסה.

הצדדים הינם בעלי זכויות בדירות בבניין ודירותיהם נמצאות במה שהוגדר בבקשה כ"כבניין אחורי" בו 2 קומות ובכל קומה דירה.

טענות המבקשים:
לכל אחת מהדירות מוצמדת יחידת שירות שמשמשות כיחידות דיור, אצל המבקשת, גרה באותה יחידה עובדת זרה שטיפל ה בבעלה ז"ל. אצל המשיבים משמשת כיחידה לילדיהם.
יחידה זו של המבקשים, הכניסה אליהן מאזור המחסנים ויש לה חלון לכיוון צפון.

לפני כ-11 שנים ביקשו המשיבים לבנות ממ"ד, בשעתו הייתה התנגדות שכנים למיקום שנבחר ובמסגרת הליך ערר בוועדה המחוזית קיבלה הוועדה את עמדת השכנים וקבעה כי הממ"ד יבנה בחלק האחורי ונרשם כי אם אין עניין של אחרים בבניה, יוקמו רגלי ממ"ד בגובה של קומה וחצי.

לאחרונה ביקשו המשיבים להקים את הממ"ד בצמידות ליחידת השירות ולבנות מרפסת על גגו, המבקשים טוענים כי לא התבקשה הסכמתם ולא ניתנה להם הזדמנות להתנגד, יחד עם זאת מבהירים המבק שים כי אין להם התנגדות לבנית הממ"ד והמרפסת כפי שהם מופיעים בבקשה הראשונה להיתר אלא שהמבקשים סטו מאותה בקשה ורק לאחר הגשת ההליך כאן התברר להם שהוגשה בקשה מאוחרת יותר ל קבלת היתר לבניית הממ"ד במיקום שונה (לכיוון מערב) מה שגרם לבניית הממ"ד ורגלי הממ"ד ממש מול חלון יח ידת השירות של המבקשים, חסם את החלון (שעל פי התכנית יש לאטמו בבטון) ובכך למעשה התבטלה אותה יחידה ולא ניתן לחיות בה או לעשות בה שימוש למגורים בעוד שהמשיבים ממשיכים ויכולים לעשות שימוש מלא ביחידה דומה הצמודה לדירתם.

לגרסת המשיבים:
במשך כעשור הוגשו התנגדויות לבקשתם לבניית ממ"ד-מרחב חיוני במדינת ישראל, בשעתו ניתנה הסכמה בלתי מסויגת לבניית הממ"ד כאשר באותו דיון סביב שנת 2010 הייתה נוכחת גם המבקשת 1.
בחודש ספטמבר 2018 הגישו המשיבים בקשה למתן היתר בניה לממ"ד+מרפסת והודעה על הכוונה לבקש היתר נשלחה למבקשים פעמיים בדואר רשום שהעתקו צורף לתצהירם.

ההיתר התקבל בחודש אפריל 2021 והמבקשים טוענים כי העבודות החלו כבר בסוף אותו חודש וכעבור 4 ימים, הגישה נציגות הבית המשותף, בשם כל הדיירים בקשה למתן צו מניעה אצל המפקחת על בתים משותפים, לאחר דיון במעמד הצדדים ולאחר שהמפקחת עיינה בהיתר הבניה, המליצה לנציגות לחזור בה מהבקשה וכך היה ולמבקשים התאפשר להמשיך ולבנות.

מהלך אירועים זה משמיט לטענת המשיבים את הקרקע מתחת לטענת המבקשים לפיה לא ידעו על הבניל הכוונה לבנות, מדובר בדיירת ובבנה שמגיע לבקרה מדי שבוע, לעיתים יותר מפעם אחת, בבניין משותף ובבניה שנעשתה צמוד לדירת המבקשים והבקשה כאן הוגשה לאחר שהבנייה למעשה הושלמה ומטעמים של "דם רע" בין השכנים.

המשיבים הציגו פרוטוקול וטוענים כי הוועדה המקומית התעלמה במכוון מקיומו של החלון באותה יחידת שירות היות ומדובר ביחידה ללא היתר ולכן אף דרשה שרגלי הממ"ד יהיו ללא חלון כך שההיתר ניתן כשהוועדה מו דעת ואף דורשת שרגלי הממ"ד יחסמו את חלון חדר השירות ואם הממ"ד קיבל היתר, התכניות בהן ממוקמות רגליו, אושרו ע"י הוועדה.

המשיבים מפנים לכך שבנייתם מכשירה את האפשרות עבור המבקשים לבניית ממ"ד או מרפסת גם לדירתם ולכן בפועל מעלים את ערך דירת המבקשים.

דיון
משני הדיונים שהתקיימו ומתגובת המשיבים עולה שמדובר ב"מעשה עשוי", הממ"ד וכל המבנה התומך בו הושלמו , העבודות החלו לפני למעלה מחודשיים וכל המבנה בנוי, נעשה כבר טיח חיצוני (הוצגו תמונות) ופנימי, מאז הדיון הראשון כנראה שהושלמו האיטום והריצוף (המתלכד עם כל הריצוף בבית המשיבים שהוחלף בהזדמנות זו) וכל שנותר לבצע הן עבודות מינוריות שאין מנוס אלא ל השלימן ולו מטעמי ביטחון ושמירה על הנכס עצמו, מדובר בהתקנת מעקה למרפסת באיטום גג הממ"ד (ככל שטרם נעשה) ובהתקנת החלון שגם היא מחויבת המציאות ע"מ למנוע כניסת מים ומזיקים ונפילת אנשים אל מותם. אין שום סיבה שלא לאפשר סיום עבודות אלה.

נוכח תוצאת הבקשה (דחייתה ברובה המכריע) יש להבהיר כי אין ספק שלחסום חלון של מאן דהוא, הרי מדובר במטרד ובפגיעה קניינית אלא שכאן יש עוד שורה ארוכה של שאלות שיש לתת עליהן תשובה לפני שניתן יהיה לשקול סעד דרסטי של הריסה, שאלות שגם בדיונים שהתקיימו, כרגע, אין עליהן תשובה לרבות בשאלת עמדת הוועדה המקומית ביחס למיקום ולאופן בניית רגלי הממ"ד, ביחס למשל וח הודעות וידיעת המבקשים על הבקשות המאוחרות להיתר ועל התארגנות הנציגות להתנגד לבניה, שאלת השיהוי בפניה לבית המשפט, שאלת חוקיות אותה יחידה ומידת השימוש בה בפועל לצד פגיעה (או שמה השבחה פוטנציאלית) של ערך דירת המבקשים וכ הנה שאלות שכרגע אין באמת טעם לדון בהן.

בשלב זה בו הוגשה הבקשה למתן צו מניעה לא ניתן עוד להיעתר לה, אם יהיה צורך בהריסת הבנוי כמבוקש בתביעה, ממילא ייהרס הכל ואין בעצם השלמת ריצוף, האיטום, החלון והשימוש בממ"ד כדי למנוע כשלעצמם הריסה אם זו מוצדקת לאחר שיתבררו מלוא העובדות ומלוא החזית המשפטית.

אין שום הצדקה עניינית להורות למשיבים להימנע מאכלוס או שימוש בממ"ד הבנוי שלו עצמו יש ולו לכאורה היתר, אי אכלוסו הוא לא יותר מסנקציה שכרגע אין לה מקום שכן אין שום רציונל או תועלת אחרת שהמבקשים יפיקו מכך, כמובן שאם יש הצדקה להריסת הממ" ד, אין זה כלל משנה אם השתמשו בו או לאו.
ואולי עוד שורה בעניין זה-אם כבר יש ממ"ד כרגע, שישמש למטרתו במקרה של מתקפה כלשהי עד היום בו תוכרע התביעה.

כאמור לעיל, אולי בסופו של יום יוחלט על הריסה, אולי בסופו של יום תידחה התביעה , אולי בסופו של יום יינתן סעד אחר, כרגע המעשה עשוי, הממ"ד הינו חלק מדירת המשיבים, אין להשאירו פרוץ לרוח ולרטיבות, גימורו הושלם וממילא אם יוחלט על הריסה, ייהרס הכל ואין באמת משמעות לכך שמותקן חלון או נעשה איטום לרטיבות או שמישהו משתמש בו למטרה כזו אחרת.

יחד עם זאת ניתן צו האוסר על המשיבים לבצע כל עבודת בניה נוספת (למעט כמובן המעקה, האיטום וחלון הממ"ד) וכן צו האוסר על איטום חלון דירת המבקשים (כמופיע בגרמושקת הבקשה להיתר הבניה) אלא אם כן תינתן הסכמת המבקשים לכך, בכתב.

אין צו להוצאות.

המשיבים יגישו כתב הגנה, ההליכים המקדמיים יושלמו בהתאם לתקנות.

עם הגשת ההגנה ונוכח פרישתי הצפויה, יועבר התיק למותב אחר.

לעיון לעניין הגשת ההגנה ליום 12.11.21.

ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיטה הארי
נתבע: מרקוס שיינר
שופט :
עורכי דין: