ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. מ. קצרין נגד פבל קירין :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עביר גבריס

תובעת/משיבה

מ. מ. קצרין

נגד

נתבע/מבקש
פבל קירין

החלטה

לפני התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בסכום של 4,187 ₪ בגין תשלומים והחזר הוצאות עבור שירותי חינוך בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ו/או חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 וזאת בגין דמי חינוך עבור הילד יאן שוסטק לשנים 2017-2018. לכתב התביעה צורף דוח מצב חשבון לשנים 2017-2018, וכן התראה.
המבקש הגיש התנגדות וטען כי אינו חייב למשיבה את סכום התביעה, כי אין בינו לבין המשיבה יריבות משפטית, כי מעולם לא היה לו ילד שלומד בבית ספר ברשות המשיבה כפי שנטען על ידה וכי אינו חייב את החוב הנטען על ידה.
המשיבה הגישה תגובה וטענה כי החוב נשוא התביעה הוא בגין דמי חינוך לשנים 2017-2018 בכל הנוגע לילד יאן שוסטק ת.ז. XXXXX007 (להלן "הילד"), כי ביום 10.10.16 המבקש חתם על כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום הילד לגן ילדים/בית ספר במחלקת החינוך בעיר קצרין, כי המבקש עדכן את פרטיו ביום 10.10.16 בטופס הרישום לבית הספר אצל המשיבה וכי המבקש עדכן את פרטיו ואת פרטי הילד על גבי טופס עדכון פרטים אישיים ואשר נמסר למשיבה בצירוף צילום תעודת זהות של המבקש. המשיבה צירפה כתב הצהרה, טופס רישום לבית הספר וטופס עדכון פרטים אישיים בצירוף צילום תעודת זהות . המשיבה טענה כי בטופס עדכון פרטים מופיע כי המבקש הוא בעלה של גב' יאנה שוסטק, אימו של הילד וכי הם ידועים בציבור וכי המסמכים לעיל מוכיחים את הקשר בין המבקש לבין החוב למשיבה ועל כן, טענת המבקש להעדר יריבות משפטית דינה להידחות.
הצדדים זומנו לדיון והמבקש נחקר.
דיון והכרעה:
הלכה היא כי בית המשפט יסרב לתת רשות להתגונן רק אם ברור על פניו למעלה מספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו.
רשות להתגונן תינתן לנתבע אם יראה כי בפיו הגנה אפשרית, ולו בדוחק. גם מי שסיכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית המשפט להבדיל ממי שהגנתו הגנת בדים.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים שצורפו לתיק, הגעתי למסקנה כי המבקש לא הראה הגנה אפשרית ולו בדוחק וע"כ דין ההתנגדות להידחות ואנמק.
תחילה עת המבקש נחקר לעניין התצהיר שלו מתאריך 21.6.20 שהוגש בתמיכה להתנגדות, אישר את חתימתו על התצהיר אולם, טען כי אינו יודע על מה חתם . די היה בכך כדי לדחות את ההתנגדות אולם, גם לגופו של עניין דין ההתנגדות להידחות ואנמק .
ראשית, טענת המבקש להעדר יריבות משפטית בינו לבין המשיבה נדחית נוכח המסמכים שצורפו לכתב התביעה, אותם המבקש לא הכחיש כפי שיפורט להלן.
שנית, המבקש אישר בחקירתו כי הוא והגב' יאנה שוסטק היו ידועים בציבור זמן קצר (ראה עדותו עמ' 2 שורה 7-9). בנוסף המבקש העיד בהתחלה עת נשאל אם הילד יאן שוסטק מוכר לו והשיב בשלילה אולם, אחר כך שינה את גרסתו והעיד כי הוא מכיר את הילד אולם, זה לא הבן שלו (ראה עדותו עמ' 2 שורה 3-4 וכן, שורה 16-17). המבקש גם אישר בדיון כי גב' יאנה שוסטק היא אמו של הילד עת השיב לגבי מסמך ג'-טופס פרטים אישיים שצורף לכתב התביעה בו צוין כי האם של הילד היא יאנה שוסטק, כי אמו של הילד חתומה גם על המסמך (ראה עדותו עמ' 2 שורה 18-19). מכאן ונוכח עדות המבקש ונוכח המסמכים שצורפו לכתב התביעה, דין הטענה להעדר קשר או יריבות משפטית להידחות.
שלישית, המבקש אישר את חתימתו על גבי המסמך ג'-טופס פרטים אישיים שצורף לכתב התביעה, בו נרשם בפרטי "האב" שמו של המבקש.
המבקש נשאל כי התחייב בפני המועצה על המסמכים שאישר כי חתם עליהם והשיב כי לא קרא את המסמכים כלל וכי עת חתם על ההצהרה וההתחייבות לא קרא אותם (ראה עדותו עמ' 29-32).
טענת המבקש כי הואיל והילד אינו בנו הוא אינו חייב לשלם אינה מתקבלת שכן, המבקש התחייב והצהיר כלפי המשיבה , בכל הנוגע לילד, בהתאם למסמכים שצורפו לכתב התביעה והתובע לא הכחיש את חתימתו עליהם. מעיון בכתב הצהרה והתחייבות, שהמבקש כאמור לא הכחיש את חתימתו עליו (ראה עדותו עמ' 2 שורה 31-32) ושצורף לכתב התביעה צויין במפורש כי המבקש הוא האפוטרופוס והאחראי לחינוכו של הילד .
טענת המבקש כי לא קרא את המסמכים עליהם חתם לא נטענה בהתנגדות ועל כן, דינה להידחות. בנוסף, הלכה היא כי מי שחותם על מסמך מוחזק כמי שקרא אותו והבין את תוכנו והמבקש לסתור חזקה זו צריך לפרט טענתו לפרוטות ולהבהיר את מלוא הנסיבות שהביאו אותו לחתימה על מסמך בהעדר הבנה, מה שלא נעשה במקרה דנן.שכן, בתצהיר המבקש נטענה טענה כללית לפיה אין יריבות משפטית בינו לבין המשיבה וכי אינו חייב לה .
סוף דבר: ההתנגדות נדחית , הליכי ההוצאה לפועל יימשכו כסדרם והמבקש יישא בהוצאות המשיבה בסכום של 500 ₪ שיתווסף לתיק ההוצאה לפועל.
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ב' תשרי תשפ"ב, 08 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. מ. קצרין
נתבע: פבל קירין
שופט :
עורכי דין: