ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ נגד קקאו סנטר בע"מ :

לפני כבוד השופט הבכיר (עמית) יהודה פרגו

תובעים

1.ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ
2.ריט 1 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד: מיטל בן בסט, טלי דלויה ושחר לוי

נגד

נתבעת

קקאו סנטר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד: דוד קוגן

החלטה

בהחלטה שניתנה ביום 2/9/2021 נאמר ביו השאר :

"בפסק הדין שניתן ביום 30/8/2021 יש השמטה שבכוונת בית המשפט להוסיפה לפסק הדין בהתאם לסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984

בעמוד 52 לפסק הדין, לאחר ציטוט דבריו של העד סאהר סרור, בכוונת בית המשפט להוסיף את הכתוב הבא:

"מדברי הסיכום של הנתבעת המצוטטים בעמוד 61 לפסק הדין עולה, שסאהר סרור פינה את המושכר בר פטריקס לדרישת התובעות בחודש אוגוסט 2018.

החוב שהיה לו עבור חודשים יולי ואוגוסט 2018 עד מועד הפינוי, שולם באמצעות מימוש התובעות את הערבות הבנקאית שניתנה על ידי סאהר סרור בסך 196,464 ₪".

ניתנת בזאת אפשרות לצדדים להתייחס לכוונה זו של בית המשפט עד ליום 5/9/2021.

לאחר מועד זה תינתן החלטת בית המשפט".

הצדדים לא התייחסו/הגיבו להחלטה זו שהומצאה /נשלחה להם ביום 2.9.2021 באמצעות "נט המשפט" ובאמצעות הפקסימיליה עם אישור טלפוני על קבלתה.

הגיעה העת לביצוע התיקון/ הוספת הכתוב שהושמט.

התוספת מתייחסת לנושא שנדון בהרחבה בפסק הדין. בפסק הדין נקבע, שחודש יולי 2018 הוא המועד בו אמורים היו הזכיינים – סאלח סרור ואבו סאלח ממדוח – להתחיל לשלם לתובעות את התשלומים לרבות דמי שכירות ודמי ניהול.

בעמוד 61 לפסק הדין מצוטט סעיף 17 לדברי הסיכום של הנתבעת "...שסרור נאלץ לסגור את עסקו ולנטשו באוגוסט 2018 חרף העובדה שהיה מוכן לשלם כל חוב ואף התייצב עם מלוא הסכום במשרד של ענת."

בדברי הסיכום של התובעות (בפרק ו') - "ו. שיעור הנזקים והפיצויים המגיעים לתובעות" - נאמר:

"66. הנזק בגין אי תשלום דמי שכירות ודמי ניהול : חובות בגין בית הקפה עד למועד פינוי ו...."

"67. קיזוז: מהסכומים המפורטים לעיל יש לנכות ערבות בסך 196,464 ש"ח שחולטה בגין הסכם השכירות בעניין הבר..."

בעמוד 96 לפסק הדין - בפרק הדן בנושא: " הנזקים שנגרמו עם פינוי המושכרים" - נאמר: "היות והתובעות חילטו ערבות בנקאית של סאהר סרור בסך 196,464 ₪ התובעות פוצו באופן מלא על נזקים אלו".

הכתוב דלעיל שאותו יש להוסיף לעמוד 52 לפסק הדין, משקף את שנאמר בפסק הדין ומבהיר ככתוב בתוס פת: שגם "החוב שהיה לו עבור חודשים יולי ואוגוסט 2018 עד מועד הפינוי, שולם באמצעות מימוש התובעות את הערבות הבנקאית שניתנה על ידי סאהר סרור בסך 196,464 ₪".

תיקון פסק הדין בהוספת כתוב זה, הוא בהתאם לסמכות שניתנה לבית המשפט לעשות כן ב- סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984.

ראה לעניין זה: ע"פ 2249/18 ע"פ 2720/18 מדינת ישראל נגד פלוני (דבריו של המשנה לנשיא כבוד השופט חנן מלצר) ע"א 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נגד אילנה עמיר ואח' ( דבריו של רשם בית המשפט העליון כבוד השופט יגאל מרזל), ע"א 576/61 אילן בן משה נגד אלי ברדה ואח' ( דבריו של כבוד השופט אהרון ברק), ע"א 769/77 מרדכי יוסיפוב נגד אסתר יוסיפוב (דבריו של כבוד השופט מאיר שמגר).

סוף דבר.

פסק הדין שניתן ביום 30.8.2021 יתוקן כך, שלעמוד 52 לפסק הדין יתווסף הכתוב המופיע בהחלטה מיום 2.9.2021 וברישא להחלטה זו.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשפ"א, 06 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.


מעורבים
תובע: ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ
נתבע: קקאו סנטר בע"מ
שופט :
עורכי דין: