ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסא שחאתית נגד א.מ תבור לבנייה ופיתוח בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג
התובע
מוסא שחאתית
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה
-
הנתבעת
א.מ תבור לבנייה ופיתוח בע"מ

פסק דין

  1. מונחת לפניי בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
  2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי ובאישורי המסירה לנתבעת שוכנעתי כי כתב התביעה והדרישה להגיש כתב הגנה הומצאו לנתבעת כדין, במסירה אישית במענה , עוד ביום 30.3.2021. בנוסף הומצאה לנתבעת במסירה אישית גם הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ביום 10.6.2021 וצורפה לה החלטת בית הדין מיום 9.5.2021.
  3. בנסיבות אלה ובהתאם לסמכותי הקבועה בתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
  4. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים המפורטים מטה:

א. דמי הבראה בסך 7,024 ₪ ברוטו (על פי הכלל שאין פוסקים לתובע יותר מתביעתו), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.5.2019 ועד למועד התשלום המלא בפועל (להרחבה בנושא פסיקת הצמדה וריבית לרכיבים שמועד תשלומם חל במהלך תקופת העבודה ראו: ע"ע (ארצי) 2635-01-15 מוחמד – שורי (23.1.2018)).
ב. פדיון ימי חופשה בסך 6,029 ₪ ברוטו ( השווים ל – 44 ימי חופשה לפי שכר יומי ממוצע ברבע השנה המלאה ביותר) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום יחסי העבודה (1.4.2021) ועד למועד התשלום המלא בפועל .
ג. דמי נסיעות בסך 7,286 ₪ ברוטו (על פי הכלל שאין פוסקים לתובע יותר מתביעתו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.5.2019 (אמצע התקופה), ועד למועד התשלום המלא בפועל.
ד. פיצוי בגין הפרשה בחסר לפנסיה בסך 1,041 ₪ .
ה. חלף מתנות בסך 916 ₪.
ו. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו בסך 3,000 ₪.
5. נסיבות סיום יחסי העבודה לא פורטו בכתב התביעה, מלבד טענה סתמית שהתובע פוטר. לכן נדחות התביעות לפיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין; היקף העבודה הנטען לא נתמך בראשית ראיה ולכן נדחית התביעה לגמול שעות נוספות ולפיצוי בגין מסירת דיווחים כוזבים לרשויות; התביעה לדמי חגים נדחית מהטעם שאינה מפרטת את ימי החג שבגינם מבקש התובע תשלום (התאריכים ברשימה שצירף התובע אינם ברורים); התביעה לדמי אש"ל נדחית מהטעם שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.
6. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 300 ₪ ובשכר טרחת בא כוחו בסכום כולל של 3,500 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין.
ניתן היום, כ"ז אלול תשפ"א, (04 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מוסא שחאתית
נתבע: א.מ תבור לבנייה ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: