ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נגד עיריית בני ברק :

7
לפני כבוד השופטת מיה רויזמן-אלדור

המבקשים:
המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן

נגד

המשיבים:

  1. עיריית בני ברק
  2. רכבת ישראל בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת התובע לתיקון כתב התביעה על דרך עדכון סכום התביעה ובבקשתו לארכה לצירוף חוות דעת עדכנית ביחס לנזקי הנפגע, ולאחר שעיינתי גם בהתנגדות הנתבעת לארכה להגשת חוות דעת מטעם התובע מחמת התיישנות (לצד הסכמתה לתיקון סכום התביעה בלבד) כמו גם בתגובת התובע – אני מוצאת לנכון להיעתר לבקשת התובע על שני רכיביה ואנמק.
אכן, צודקת הנתבעת בטענתה שלא ניתן לתקן כתב תביעה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. ואולם טענה זו נכונה בהתייחס למצבים בהם בעל הדין מבקש להעלות בכתב התביעה עיל ת תביעה חדשה שהתיישנה. בענייננו, אין מדובר בעילות תביעה שונות אלא בעילה אחת המצמיחה סעד כספי.
ראשית, עסקינן בתביעת תחלוף של המל"ל. עילת התביעה של הנפגע נגד הנתבעות, כמו-גם עילת התחלוף של המל"ל נגדן, מתבססת על עילת הרשלנות אשר ברקע לה עובדות המקרה שפורטו כבר בכתב התביעה המקורי ולפיהן בשל מפגע במדרכה שבאחריות הנתבעות או מי מהן - ניזוק הנפגע. עילת הרשלנות מורכבת משלושה רכיבים - התרשלות, קשר סיבתי ונזק, שהעובדות לגביהם מופיעות בכתב התביעה המקורי.
תביעה שהוגשה תוך תקופת ההתיישנות ניתנת לתיקון אף לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות, כל עוד נשתמרו לאחר התיקון מרכיבי היסוד של העילה המקורית, שמהם השתמעה, אפילו על דרך החסר, חבותן של הנתבעות. "עילת תביעה" לעניין מתן רשות לתקן היא העיסקה או המעשה המובאים לדיון, כאשר נקבע כבר כי הבדל שבהיקף הנזק - אין בו כדי לחדש עילת תביעה אחרת (השוו למשל ל עא 702/86‏ ‏איטונג בטרום בע"מ נ' בן הרוש, פ''ד מד(1) 160 (1989)); תא (י-ם) 12781/07 המוסד לביטוח לאומי נ' המגן חברה לביטוח בע"מ (13.4.2008); וכיו"ב).
בענייננו כאמור , עילת הרשלנות הנזיקית פורטה ונומקה בכתב התביעה המקורי אשר אליו צורפה חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט שהוגשה בהליך שניהל הנפגע. לטענת התובע (שנתמכה בתצהיר), לאחרונה ובחודש 4/21 אישר התובע תביעת החמרה של הנפגע באופן שמגדיל את היקף התגמולים להם זכאי הנפגע ו גם יהיה זכאי בעתיד מאת התובע דכאן, ומכאן שמדובר לכל היותר באותה עילת תביעה והתיקון מתייחס להיקף הנזק בלבד באופן שמאפשר התרת התיקון (השוו גם לעא 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' זייד, פ''ד לד(4) 126 (1980)).
שנית, בענייננו דומה כי עילת התביעה של התובע כלפי הנתבעות טרם התיישנה גם לאור הוראות תיקון 168 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, ודי גם בכך, יחד עם השלב המקדמי יחסית של ניהול ההליך, כדי לאפשר תיקון כתב התביעה כמבוקש.
בנסיבות אלו ומשאין מדובר בעילת תביעה חדשה ומשלא מדובר בעילה שהתיישנה - ניתן בזאת היתר לתיקון כתב התביעה כמבוקש.
בנוסף, ובשים לב לכך שחוות דעת חדשה ושונה מזו עליה נסמך כתב התביעה המקורי דרושה בהתחשב בהחמרת מצבו של הנפגע כתוצאה מאותה עילת תביעה נזיקית נטענת כלפי הנתבעות, אינני מוצאת כל טעם מוצדק לשלול מן התובע את האפשרות להגיש חוות דעת מתוקנת מטעמו, בפרט בהתחשב בכך שהתובע זקוק לשיתוף פעולה מן הנפגע ותלוי בו לשם כך. אשר על כן – כתב התביעה המתוקן יתקבל לתיק, וניתנת לתובע ארכה להגשת חוות דעת מטעמו עד ליום 4.11.21.
בשים לב להחלטתי, ועל מנת לחסוך בעלויות מצרפיות – מוצע לצדדים להידבר ביניהם ולשקול לאמץ את הצעת התובע לפיה ימונה ד"ר רק כמומחה מטעם בית המשפט גם בתיק זה לצורך מתן חוות דעת עדכנית ביחס למצבו של הנפגע כתוצאה מהאירוע מושא התביעה . ככל שהצדדים יגבשו הסכמה כאמור – יודיעו ללא דיחוי.
תז"פ 5.11.21 לבדיקת חוות דעת תובע בתיק.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: