ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה חסון נגד ועד בית אנשי בראשית 8, הוד השרון :

בפני כבוד ה שופט איתי רגב

תובע

משה חסון

נגד

נתבע
ועד בית אנשי בראשית 8, הוד השרון - יצחק פירשטין

פסק דין

לפני תביעה על סך 33,579 ₪.

בכתב התביעה נטען, בתמצית, כדלקמן:
התובע, קבלן שיפוצים במקצועו, הוא הבעלים של דירה בבניין. בחורף 2019 התגלתה חדירת מים לדירתו ולדירה שכנה, ובאופן שחייב תיקון מידי – על אף שהבניין היה לקראת עבודות תמ"א.
הוסכם עם נציג ועד הבית, מר פירשטיין, כי היות והתובע הוא קבלן הוא יבצע את העבודה תמורת מחיר מופחת (הוא סכום התביעה).
התובע עבד בגג – פינה ופתח ניקוזים סתומים, שיקם חלקים שהתפוררו והניח שכבת איטום – אולם כשפנה לנציגות לקבלת התשלום המגיע לו נמסר לו כי הקבלן של עבודות התמ"א סירב לשלם עבו ר עבודות התובע, וכל ששולם לו הוא סך 3,225 ₪ עבור חלק מחומרי האיטום, ובנימוק כי "זה מה שיש בקופת הנציגות". בתגובה לפניית עורך דינו של התובע נטען כי העבודה כלל לא אושרה.

בכתב ההגנה נטען, בתמצית, כדלקמן:
איטום בגג הבניין בוצע בשנת 2013, וכחודשיים לפני תחילת עבודות התמ"א נדרש התובע לעבודות נשוא התביעה – כאשר היה ברור שמדובר בעבודה לתקופה קצרה בלבד, נוכח הנסיבות. נציג הועד כופר בטענה כי נערך סיור משותף על הגג וכי הוסכם התשלום המתואר בכתב התביעה (הצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה לא חתומה ולא אושרה) , וכי הציפיה היתה שהתובע, כדייר בבניין, יגבה תשלום עבור ההוצאות בלבד (וסכום זה אכן שולם לו).
למעלה מכך, דרישת התובע מופרזת (צורפה הצעת מחיר על סך 12,500 ₪, להשוואה).

בדיון טען התובע כי העבודות בוצעו עם אחריות לשנתיים, ונציג הנתבע טען, מנגד, כי לא נדרשה אלא עבודה מינימלית לתקופת הביניים עד לתחילת עבודות התמ"א. עד מטעם הנתבע, מר בן משה, אישר כי עבודתו של התובע היתה תובע אולם טען כי המחיר מופרז וכי לא הוצג אלא לאחר שבוצעה העבודה – שאין הגיון בביצועה בנסיבות שתוארו.

מצאתי לקבל התביעה באופן חלקי.
שוכנעתי כי בין הצדדים לא נכרת הסכם כתוב, ומצאתי כי הצדק עם הנתבע ושהצעת המחיר שהציג התובע לתמיכה בתמחור העבודה – לא נחתמה על ידי הנתבע. מנגד, שוכנעתי כי התובע לא החל בעבודה, שנדרשה בנסיבות הנזילה שהתגלתה, אלא לאחר שקיבל את אישור הועד לבצעה.
כך עולה גם מגרסת הנתבע (מעדויות מר פירשטיין ומר בן משה: "האישור ניתן לעבודה אצלו שהתחילה עוד לפני העניינים ואח"כ לשכן בשם צביקה, בסופו של דבר נעשה איטום על הגג שלי ולא של צביקה" (עמ' 2 לפרוטוקול, שורה 17)), וגם מתמלול השיחה המוקלטת בין התובע לנציג הנתבע ("בסדר אז תעשה את זה ותודיע לי כמה" – עמ' 1 לתמלול מס' 1 , שורה שלישית מלמטה (שורות לא ממוספרות; "יצחק: .... אתה מכיר מישהו שעושה עבודה טובה? משה: אני יכול לעשות את זה הפועלים שלי. יצחק: טוב אז תשמע תעשה ..." – עמ' 1 לתמלול מס' 2, שורה 8 מלמטה ואילך )).
מנגד, מאותן ראיות עולה כי התובע ידע שעבודתו מוגבלת בהיקפה נוכח עבודות התמ"א הקרבות ("זה לשנתיים אחריות כי יהיה תמא אני לא משתגע שם" (עמ' 2 לתמלול הראשון , שורה 6 מלמטה).

אני קובע, לפיכך, כי הוסכם בין הצדדים שהתובע יבצע עבודה מוגבלת לתיקון החירום שנדרש, וכי הנתבע-הועד התחייב לשלם עבור העבודה . לא מצאתי שההתחייבות היתה מוגבלת לחומרי הגלם בלבד.

מנגד, שוכנעתי כי דרישת התשלום של התובע לא היתה מבוססת דיה וכי לא אושרה – זאת בשים לב לכך שנערכה בדיעבד (מסמך הזמנת העבודה הוא מיום 21.1.20, כאשר על פי התביעה הנזק התגלה בתחילת חורף 2019 ובפברואר 2020 נשלחה דרישת התשלום לאחר תום העבודה). אין בידי התובע לסתור הטענה כי ההצעה לא נחתמה על ידי הנתבע ולא אושרה על ידו.
בשים לב להצעת המחיר הנגדית שצורפה לכתב ההגנה ולתשלום שקיבל התובע על חשבון החומרים ששילם, מצאתי לפסוק את התמורה המגיעה לו בגין העבודה על דרך האומדנה.

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך 13,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהמצאת פסק הדין לידי הנתבע.

המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה חסון
נתבע:
שופט :
עורכי דין: